Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Iásï úsïngia exeni Bibliani juchiti idioma jimbo

Iásï úsïngia exeni Bibliani juchiti idioma jimbo

Exe je na enga máru tátichani engaksï no újka kurhaani sési marhuakuani jaka jatsini Bibliani lenguaje de señas americano jimbo.