Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Tumbichaksï jarhuatasïndi kompanieruechani paraksï orhepani uérani engaksï no sési kánhaaka eskuela

Tumbichaksï jarhuatasïndi kompanieruechani paraksï orhepani uérani engaksï no sési kánhaaka eskuela

Nótki ióni, organisasioni ma enga jarhuajpijka jini Inglaterra íntskuspti premio Diana sapini ma enga 10 uéxurhini jatirika enga Hugo arhinhajka jimboka jarhuataspka máteru kompanieruechani paraksï orhepani uerani engaksï no sési kánhani japka eskuela.

Hugo uandasti: “I premio jindesti bideu jimbo enga arhinhajka Néna kuájpikuarhini no nemani ataparini. Ambe engani jimbo jorhenguarhika ini bideurhu, enga pájina jw.org jimbo jaka, úsïnga kuájpiani imechani engaksï no sési kánhajka eskuelarhu.”

No sési kámberakua “problema máesti engaksï pauani pauani nitamakuarhejka sapiicha iápurisï. [...] Peruri uáka ambe ma úni”. (Ini bideu jimbo pʼitakata jarhasti Néna kuájpikuarhini no nemani ataparini)

Enga Hugo na exeraapkia bideuni maestruechani, úkuarhisptiksï arregluecha parakaksï iámindu alumnuecha úpiringa inchani Jeobaeri testiguecheri pájinarhu Internetiri. Iásïksï uánikua Hugoeri kompanieruecha, engaksï 8 ka 10 uéxurhini jatirika, méntkuksï inchani jarhasïndia pájinarhu. Imaksï uandasïndi eska no solu jarhuataasïnga paraksï orhepani uérani engaksï no sési kánhaaka eskuelarhu, sino ístu jarhuataasïndi paraksï exeantani mókuntskuechani kurhamarhikuecheri engaksï kánikua jukaparhakueka. Komu eska ari, ¿Néna jindeski ambakiti amigu ma?

Jarhuajperatecha enga nema no sési kánhaaka eskuelarhu para jarhuatani tumbichani

Máteru eskuela jimbo enga Inglaterra jaka, sapi ma enga 8 uéxurhini jatirika ka enga arhinhajka Elijah ístu no sési kánhasïrendi eskuela. Jimboksïsï ima ka imeri familia exespti bideuni Néna kuájpikuarhini no nemani ataparini, ka tátsekuaksï úspti imani ambe enga ima úpiringa uandani ka úni, enga ménderu no sési kánhani japiringa. I ambe jarhuataspti para uinhapikuarhintani enga indeni ambe nitamanchapiringa. Ísï tátsekua, imani semana jimbo enga míndanhapka para inderi ambe uandanhani, imeri maestru exeraaspti bideuni iámindu alumnuechani.

Peru ísïsti, inde problema no nomasi Inglaterra úkuarhisïndi; sino iámindu parhakpinirhu. Ka bideu Néna kuájpikuarhini no nemani ataparini jarhuataxati tumbichani iápurisï anapuechani.

Estados Unidos, nanaka sapichu ma enga 10 uéxurhini jatirika ka enga arhinhajka Ivie chérhisïrendi imeri salonirhu anapu kompanierani jimboka no sési kámasïrenga. Ísï tátsekua enga na exepkia bideuni Néna kuájpikuarhini no nemani ataparini, Ivie úspti orhepani uerani. Ístu uandontskuarhispti imeri maestra jingoni, enga jarhuatapka para sési péntani problemani. Imeri kompaniera arhispti eska tekaakuntapiringa, ka iásïksï tsimarhani sési pájperasïndia.

Jeobaeri testiguechachi kánikua uandanhiasïnga paraksï sési jarhani tumbicha. Ísï jimbo, seguiriuakachi informasioni petani para jarhuaatani tumbichani uérakuani problemechani engaksï pauani pauani jatsiajka komueska no sési kámberakua eskuelarhu.