Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Serie ma enga tsíperajka miioni sapiichani

Jeobaeri testiguechaksï uásïndi karikaturechani paraksï jarhuataani sapiichani úni ambe engaksï arhijka Bibliaeri prinsipiuecha. I bideu explikarisïndi nénaksï únhasïni i karikaturecha ka ambeksï uandasïni sapiicha engaksï exejka.

 

Ístu exe je

UÁSÏNGACHI PUBLIKASIONICHANI

Bideuecha engaksï tsíperaajka mintsitechani

Jeobaeri testiguechaksï ústi karikatura ma enga jorhendaajka sapiichani nénaksï sési jámani ka uékani Tata Diosïni. Exe je na engaksï jiókuarhini jaka kʼuiripuecha.