ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

Select language ภาษามือไทย

การอ่านคัมภีร์ไบเบิลแบบละคร

ดาวน์​โหลด​การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​แบบ​ละคร​พร้อม​ด้วย​เสียง​ประกอบ​และ​คำ​อธิบาย การ​ฟัง​ไฟล์​เหล่า​นี้​จะ​ช่วย​ให้​คุณ​เห็น​ภาพ​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น มี​วีดีโอ​ภาษา​มือ​ให้​ดาวน์​โหลด​ด้วย

เลือก​ภาษา​ที่​ต้องการ แล้ว​คลิก ค้น​หา เพื่อ​ดู​ว่า​ภาษา​ที่​คุณ​เลือก​มี​การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​เล่ม​ใด​บ้าง หรือ​คุณ​อาจ​กรอก​ชื่อ​เรื่อง​หรือ​ชื่อ​พระ​คัมภีร์​ที่​ต้องการ​เพื่อ​จะ​ค้น​หา​เร็ว​ขึ้น

 

มุมมอง
ตาราง
รายการ

"ใครอยู่ฝ่ายพระยะโฮวา?" (อพยพ 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

'เหตุผลที่ผมเข้ามาในโลก' (มัทธิว 21:23-46; 22:15-46)