คุณอยากรู้ความจริงไหม?

คุณอยากรู้ความจริงไหม?

ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​อะไร? ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​บาง​คำ​ถาม​ซึ่ง​มี​ความ​สำคัญ​มาก​ที่​สุด​เท่า​ที่​มนุษย์​เคย​ถาม. บาง​ที​คุณ​อาจ​เคย​สงสัย​และ​อยาก​ได้​คำ​ตอบ​สำหรับ​คำ​ถาม​ดัง​ต่อ​ไป​นี้:

  • พระเจ้า​ใฝ่​พระทัย​เรา​จริง ๆ ไหม?

  • สงคราม​และ​ความ​ทุกข์​ยาก​จะ​มี​วัน​หมด​ไป​ไหม?

  • เรา​จะ​เป็น​อย่าง​ไร​เมื่อ​เรา​ตาย​ไป?

  • มี​ความ​หวัง​ใด ๆ ไหม​สำหรับ​คน​ตาย?

  • ฉัน​จะ​อธิษฐาน​อย่าง​ไร​พระเจ้า​จึง​จะ​สดับ​ฟัง?

  • ฉัน​จะ​พบ​ความ​สุข​ใน​ชีวิต​ได้​อย่าง​ไร?

คุณ​จะ​หา​คำ​ตอบ​สำหรับ​คำ​ถาม​เหล่า​นี้​ได้​จาก​ที่​ไหน? ถ้า​คุณ​ไป​ที่​ห้อง​สมุด​หรือ​ร้าน​หนังสือ คุณ​อาจ​พบ​หนังสือ​หลาย​พัน​เล่ม​ซึ่ง​อ้าง​ว่า​มี​คำ​ตอบ​ให้. กระนั้น หนังสือ​เล่ม​หนึ่ง​มัก​จะ​ขัด​แย้ง​กับ​อีก​เล่ม​หนึ่ง. บาง​เล่ม​อาจ​ใช้​ได้​ใน​ช่วง​เวลา​หนึ่ง​แต่​ไม่​ช้า​ก็​ล้า​สมัย​และ​ถูก​แก้ไข​หรือ​มี​เล่ม​อื่น​มา​แทน.

อย่าง​ไร​ก็​ดี มี​หนังสือ​เล่ม​หนึ่ง​ซึ่ง​ให้​คำ​ตอบ​ที่​ไว้​ใจ​ได้. หนังสือ​เล่ม​นี้​เป็น​หนังสือ​แห่ง​ความ​จริง. พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ตรัส​ใน​คำ​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​ว่า “คำ​ของ​พระองค์​เป็น​ความ​จริง.” (โยฮัน 17:17) ทุก​วัน​นี้​เรา​รู้​ว่า​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​ก็​คือ​คัมภีร์​ไบเบิล. ใน​หน้า​ต่อ ๆ ไป คุณ​จะ​ได้​ดู​คร่าว ๆ ถึง​คำ​ตอบ​ที่​ตรง​ไป​ตรง​มา​สำหรับ​คำ​ถาม​ต่าง ๆ ที่​ยก​มา​ข้าง​ต้น.

 พระเจ้า​ใฝ่​พระทัย​เรา​จริง ๆ ไหม?

สาเหตุ​ที่​เกิด​คำ​ถาม​นี้: เรา​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​โลก​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​โหด​ร้าย​และ​อยุติธรรม. หลาย​ศาสนา​สอน​ว่า​ความ​ทุกข์​ยาก​ที่​เรา​ประสบ​อยู่​นั้น​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า.

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน: พระเจ้า​ไม่​ได้​เป็น​ต้น​เหตุ​ของ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย. โยบ 34:10 กล่าว​ว่า “พระเจ้า​จะ​ทรง​กระทำ​การ​ชั่ว​นั้น​เป็น​ไป​ไม่​ได้; และ​ท่าน​ผู้​ทรง​ฤทธิ์​จะ​ทรง​กระทำ​ผิด​ก็​เป็น​ไป​ไม่​ได้​เลย.” พระเจ้า​ทรง​มี​จุด​มุ่ง​หมาย​อัน​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก​ต่อ​มนุษยชาติ. นั่น​คือ​เหตุ​ผล​ที่​พระ​เยซู​ทรง​สอน​เรา​ให้​อธิษฐาน​ว่า “ข้า​แต่​พระ​บิดา​ของ​ข้าพเจ้า​ทั้ง​หลาย​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ . . . ขอ​ให้​ราชอาณาจักร​ของ​พระองค์​มา​เถิด. ขอ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​สำเร็จ​บน​แผ่นดิน​โลก​เช่น​เดียว​กับ​ใน​สวรรค์.” (มัดธาย 6:9, 10) พระเจ้า​ใฝ่​พระทัย​เรา​อย่าง​ลึกซึ้ง​ถึง​ขนาด​ที่​ทรง​ยอม​เสีย​สละ​อย่าง​ใหญ่​หลวง​เพื่อ​ทำ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​สำเร็จ​เป็น​จริง​อย่าง​แน่นอน.—โยฮัน 3:16.

ดู​เยเนซิศ 1:26-28; ยาโกโบ 1:13; และ 1 เปโตร 5:6, 7 ด้วย.

สงคราม​และ​ความ​ทุกข์​ยาก​จะ​มี​วัน​หมด​ไป​ไหม?

สาเหตุ​ที่​เกิด​คำ​ถาม​นี้: สงคราม​ยัง​คร่า​ชีวิต​มนุษย์​นับ​ไม่​ถ้วน. ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​มนุษยชาติ​ยัง​ความ​ปวด​ร้าว​แก่​เรา​ทุก​คน.

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน: พระเจ้า​ทรง​บอก​ล่วง​หน้า​ถึง​สมัย​ที่​พระองค์​จะ​ทำ​ให้​เกิด​สันติภาพ​ตลอด​ทั่ว​โลก. เมื่อ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ปกครอง​แผ่นดิน​โลก มนุษย์​จะ “ไม่​ศึกษา​ยุทธศาสตร์​อีก​ต่อ​ไป.” แทน​ที่​จะ​เป็น​เช่น​นั้น พวก​เขา​จะ “เอา​ดาบ​ของ​เขา​ตี​เป็น​ผาล​ไถ​นา.” (ยะซายา 2:4) พระเจ้า​จะ​นำ​อวสาน​มา​สู่​ความ​อยุติธรรม​และ​ความ​ทุกข์​ทั้ง​มวล. คัมภีร์​ไบเบิล​สัญญา​ว่า “[พระเจ้า] จะ​ทรง​เช็ด​น้ำตา​ทุก​หยด​จาก​ตา​พวก​เขา ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย ความ​โศก​เศร้า​หรือ​เสียง​ร้องไห้​เสียใจ​หรือ​ความ​เจ็บ​ปวด​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย. สิ่ง​ที่​เคย​มี​อยู่​นั้น [รวม​ทั้ง​ความ​อยุติธรรม​และ​ความ​ทุกข์​ยาก​ใน​ทุก​วัน​นี้] ผ่าน​พ้น​ไป​แล้ว.”—วิวรณ์ 21:3, 4.

ดู​บทเพลง​สรรเสริญ 37:10, 11; 46:9; และ​มีคา 4:1-4 ด้วย.

เรา​จะ​เป็น​อย่าง​ไร​เมื่อ​เรา​ตาย​ไป?

สาเหตุ​ที่​เกิด​คำ​ถาม​นี้: ศาสนา​ใน​โลก​ส่วน​ใหญ่​สอน​ว่า​บาง​สิ่ง​ใน​ตัว​มนุษย์​มี​ชีวิต​อยู่​ต่อ​ไป​หลัง​จาก​ที่​คน​เรา​ตาย. บาง​คน​เชื่อ​ว่า​คน​ตาย​สามารถ​ทำ​ร้าย​คน​เป็น​หรือ​เชื่อ​ว่า​พระเจ้า​ลง​โทษ​คน​ชั่ว​โดย​การ​พิพากษา​ตัดสิน​พวก​เขา​ให้​ทรมาน​อยู่​ใน​ไฟ​นรก​ตลอด​กาล.

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน: เมื่อ​ตาย​แล้ว มนุษย์​ก็​ดับ​สูญ. ท่าน​ผู้​ประกาศ 9:5 กล่าว​ไว้​ว่า “คน​ตาย​แล้ว​ก็​ไม่​รู้​อะไร​เลย.” เนื่อง​จาก​คน​ตาย​ไม่​สามารถ​รับ​รู้, ไม่​มี​ความ​รู้สึก, หรือ​ประสบ​สิ่ง​ใด ๆ คน​ตาย​จึง​ไม่​สามารถ​ทำ​ร้าย​หรือ​ช่วยเหลือ​คน​เป็น​ได้.—บทเพลง​สรรเสริญ 146:3, 4.

ดู​เยเนซิศ 3:19 และ​ท่าน​ผู้​ประกาศ 9:6, 10 ด้วย.

 มี​ความ​หวัง​ใด ๆ ไหม​สำหรับ​คน​ตาย?

สาเหตุ​ที่​เกิด​คำ​ถาม​นี้: เรา​ต้องการ​มี​ชีวิต​อยู่ และ​เรา​ต้องการ​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​คน​ที่​เรา​รัก. จึง​เป็น​เรื่อง​ธรรมดา​อยู่​ดี​ที่​เรา​ปรารถนา​จะ​เห็น​คน​ที่​เรา​รัก​ซึ่ง​เสีย​ชีวิต​ไป​แล้ว​อีก​ครั้ง​หนึ่ง.

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน: คน​ส่วน​ใหญ่​ที่​เสีย​ชีวิต​ไป​แล้ว​จะ​ได้​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย. พระ​เยซู​ทรง​สัญญา​ว่า “คน​ซึ่ง​อยู่​ใน​อุโมงค์​ฝัง​ศพ . . . จะ​เป็น​ขึ้น​มา.” (โยฮัน 5:28, 29) สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ดั้งเดิม​ของ​พระเจ้า บรรดา​มนุษย์​ที่​ได้​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​ทาง​แผ่นดิน​โลก​จะ​มี​โอกาส​อยู่​บน​โลก​ที่​เป็น​อุทยาน. (ลูกา 23:43) อนาคต​ตาม​คำ​สัญญา​นี้​จะ​รวม​ถึง​การ​มี​สุขภาพ​ที่​สมบูรณ์​และ​ชีวิต​นิรันดร​สำหรับ​มนุษย์​ที่​เชื่อ​ฟัง. คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า “คน​สัตย์​ธรรม​จะ​ได้​แผ่นดิน​เป็น​มฤดก และ​จะ​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น​ต่อ​ไป​เป็น​นิตย์.”—บทเพลง​สรรเสริญ 37:29.

ดู​โยบ 14:14, 15; ลูกา 7:11-17; และ​กิจการ 24:15 ด้วย.

ฉัน​จะ​อธิษฐาน​อย่าง​ไร​พระเจ้า​จึง​จะ​สดับ​ฟัง?

สาเหตุ​ที่​เกิด​คำ​ถาม​นี้: แทบ​ทุก​คน​ใน​ทุก​ศาสนา​อธิษฐาน. กระนั้น หลาย​คน​รู้สึก​ว่า​คำ​อธิษฐาน​ของ​เขา​ไม่​ได้​รับ​คำ​ตอบ.

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน: พระ​เยซู​ทรง​สอน​เรา​ให้​หลีก​เลี่ยง​การ​ท่อง​ถ้อย​คำ​ที่​กำหนด​ไว้​ซ้ำ​แล้ว​ซ้ำ​อีก​เมื่อ​อธิษฐาน. พระองค์​ตรัส​ว่า “เมื่อ​อธิษฐาน อย่า​กล่าว​ถ้อย​คำ​เดียว​กัน​ซ้ำซาก.” (มัดธาย 6:7) ถ้า​เรา​ต้องการ​ให้​พระเจ้า​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ของ​เรา เรา​ต้อง​อธิษฐาน​ใน​วิธี​ที่​พระองค์​ชอบ​พระทัย. เพื่อ​ทำ​ดัง​กล่าว เรา​ต้อง​เรียน​รู้​ว่า​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​เป็น​เช่น​ไร​แล้ว​ก็​อธิษฐาน​ตาม​นั้น. หนึ่ง​โยฮัน 5:14 อธิบาย​ว่า “สิ่ง​ใด​ก็​ตาม​ที่​เรา​ทูล​ขอ ถ้า​สิ่ง​นั้น​สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์ พระองค์​จะ​ทรง​ฟัง​เรา.”

ดู​บทเพลง​สรรเสริญ 65:2; โยฮัน 14:6, 14; และ 1 โยฮัน 3:22 ด้วย.

ฉัน​จะ​พบ​ความ​สุข​ใน​ชีวิต​ได้​อย่าง​ไร?

สาเหตุ​ที่​เกิด​คำ​ถาม​นี้: หลาย​คน​เชื่อ​ว่า​เงิน​ทอง, ชื่อเสียง, หรือ​การ​มี​รูป​ร่าง​หน้า​ตา​ดี​จะ​ทำ​ให้​พวก​เขา​มี​ความ​สุข. ด้วย​เหตุ​นี้ พวก​เขา​มุ่ง​แสวง​หา​สิ่ง​ดัง​กล่าว—แต่​แล้ว​ก็​พบ​ว่า​ยัง​ขาด​ความ​สุข.

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน: พระ​เยซู​ทรง​ระบุ​ถึง​กุญแจ​สู่​ความ​สุข​เมื่อ​ตรัส​ว่า “ผู้​ที่​สำนึก​ถึง​ความ​จำเป็น​ฝ่าย​วิญญาณ​ก็​มี​ความ​สุข.” (มัดธาย 5:3) ความ​สุข​แท้​จะ​พบ​ได้​ก็​เฉพาะ​แต่​เมื่อ​เรา​ลง​มือ​ทำ​เพื่อ​ตอบ​สนอง​ต่อ​ความ​จำเป็น​ยิ่ง​ของ​เรา อัน​ได้​แก่ ความ​กระหาย​ที่​จะ​รู้​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​และ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​ที่​มี​ต่อ​เรา. ความ​จริง​นั้น​พบ​ได้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. การ​รู้​ความ​จริง​นั้น​จะ​ช่วย​เรา​มอง​ออก​ว่า​อะไร​สำคัญ​จริง ๆ—และ​อะไร​ไม่​สำคัญ. การ​ยอม​ให้​ความ​จริง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ชี้​นำ​การ​ตัดสิน​ใจ​และ​การ​กระทำ​ของ​เรา​จะ​นำ​เรา​ไป​สู่​ชีวิต​ที่​มี​ความ​หมาย​ยิ่ง​ขึ้น.—ลูกา 11:28.

ดู​สุภาษิต 3:5, 6, 13-18 และ 1 ติโมเธียว 6:9, 10 ด้วย.

 ที่​ได้​กล่าว​มา​เป็น​การ​พิจารณา​คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​เพียง​คร่าว ๆ สำหรับ​คำ​ถาม​หก​ข้อ​ข้าง​ต้น. คุณ​ต้องการ​รู้​มาก​กว่า​นี้​ไหม? หาก​คุณ​เป็น​คน​หนึ่ง​ที่ “สำนึก​ถึง​ความ​จำเป็น​ฝ่าย​วิญญาณ” คุณ​คง​ต้องการ​แน่ ๆ. คุณ​อาจ​สงสัย​ใน​คำ​ถาม​อื่น ๆ เช่น: ‘ถ้า​พระเจ้า​ใฝ่​พระทัย​เรา ทำไม​พระองค์​ปล่อย​ให้​ความ​ชั่ว​และ​ความ​ทุกข์​มี​มาก​มาย​ตลอด​ประวัติศาสตร์? ฉัน​จะ​ปรับ​ปรุง​คุณภาพ​ชีวิต​ครอบครัว​ให้​ดี​ขึ้น​ได้​อย่าง​ไร?’ คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​คำ​ตอบ​อย่าง​จุ​ใจ​ต่อ​คำ​ถาม​เหล่า​นี้​และ​คำ​ถาม​อื่น ๆ อีก​มาก​มาย.

อย่าง​ไร​ก็​ดี ปัจจุบัน​หลาย​คน​ลังเล​ที่​จะ​ตรวจ​สอบ​คัมภีร์​ไบเบิล. พวก​เขา​มอง​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หนังสือ​ที่​มี​เนื้อหา​ยืด​ยาว​และ​บาง​ที​ก็​เข้าใจ​ยาก. คุณ​อยาก​ได้​รับ​การ​ช่วยเหลือ​เพื่อ​พบ​คำ​ตอบ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ไหม? พยาน​พระ​ยะโฮวา​ขอ​เสนอ​สอง​วิธี​ที่​สามารถ​ช่วย​คุณ​ได้.

วิธี​แรก​คือ โดย​ทาง​หนังสือ คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อะไร​จริง​ๆ? ซึ่ง​จัด​พิมพ์​ขึ้น​เพื่อ​ช่วย​คน​ที่​ไม่​ค่อย​มี​เวลา​ได้​ตรวจ​สอบ​คำ​ตอบ​อัน​ชัดเจน​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​สำหรับ​คำ​ถาม​ที่​สำคัญ​มาก. วิธี​ที่​สอง​คือ บริการ​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี​ที่​บ้าน. พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​อยู่​ไม่​ไกล​จาก​บ้าน​ของ​คุณ​และ​เป็น​คน​ที่​มี​คุณวุฒิ​ใน​การ​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​จะ​มา​ที่​บ้าน​ของ​คุณ​หรือ​ที่​อื่น​ใด​ที่​สะดวก และ​ใช้​เวลา​ไม่​นาน​ใน​แต่​ละ​สัปดาห์​พิจารณา​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​คุณ โดย​ที่​คุณ​ไม่​ต้อง​เสีย​ค่า​ใช้​จ่าย. ตลอด​ทั่ว​โลก​มี​หลาย​ล้าน​คน​ได้​รับ​ประโยชน์​จาก​โครงการ​นี้. คน​เหล่า​นี้​ส่วน​ใหญ่​ได้​ลง​ความ​เห็น​อย่าง​น่า​ตื่นเต้น​ว่า “ฉัน​พบ​ความ​จริง​แล้ว!”

ไม่​มี​สิ่ง​มี​ค่า​อัน​ใด​ที่​ล้ำ​ค่า​กว่า​การ​พบ​ความ​จริง​นี้. ความ​จริง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ปลด​ปล่อย​เรา​จาก​การ​เชื่อ​โชค​ลาง, ความ​สับสน, และ​ความ​หวาด​กลัว อีก​ทั้ง​ให้​เรา​มี​ความ​หวัง, มี​จุด​มุ่ง​หมาย, และ​ความ​ยินดี. พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “พวก​เจ้า​จะ​รู้​ความ​จริง แล้ว​ความ​จริง​จะ​ทำ​ให้​พวก​เจ้า​เป็น​อิสระ.”—โยฮัน 8:32.