บทเรียน 15

มิตรของพระเจ้าทำสิ่งที่ดี

มิตรของพระเจ้าทำสิ่งที่ดี

เมื่อ​คุณ​มี​เพื่อน​ซึ่ง​คุณ​นิยม​และ​นับถือ คุณ​พยายาม​จะ​เป็น​เหมือน​เขา. คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า “พระ​ยะโฮวา​เป็น​ผู้​ดี​ประเสริฐ​และ​ซื่อ​ตรง.” (บทเพลง​สรรเสริญ 25:8) เพื่อ​จะ​เป็น​มิตร​ของ​พระเจ้า เรา​ต้อง​เป็น​คน​ดี​และ​ซื่อ​ตรง. คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า “จง​เป็น​ผู้​เลียน​แบบ​พระเจ้า ดัง​บุตร​ที่​รัก และ​ดำเนิน​ต่อ​ไป​ใน​ความ​รัก.” (เอเฟโซ 5:1, 2, ล.ม.) ต่อ​ไป​นี้​คือ​บาง​วิธี​ที่​จะ​ทำ​เช่น​นั้น:

ให้​ความ​ช่วยเหลือ​แก่​คน​อื่น. “ให้​เรา​ทำ​การ​ดี​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง.”—ฆะลาเตีย 6:10, ล.ม.

ขยัน​ทำ​งาน. “คน​ที่​เคย​เป็น​ขโมย​ก็​อย่า​ขโมย​อีก​ต่อ​ไป แต่​จง​ให้​เขา​ทำ​งาน​หนัก ใช้​มือ​ของ​เขา​ทำ​สิ่ง​ซึ่ง​เป็น​การ​งาน​ที่​ดี​แทน.”—เอเฟโซ 4:28, ล.ม.

คง​ความ​สะอาด​ด้าน​ร่าง​กาย​และ​ด้าน​ศีลธรรม. “ให้​เรา​ชำระ​ตัว​เรา​จาก​มลทิน​ทุก​อย่าง​แห่ง​เนื้อหนัง​และ​วิญญาณ ทำ​ความ​บริสุทธิ์​ให้​สมบูรณ์​ด้วย​ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า.”—2 โกรินโธ 7:1, ล.ม.

ปฏิบัติ​กับ​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​ของ​คุณ​ด้วย​ความ​รัก​และ​ความ​นับถือ. “จง​ให้​พวก​ท่าน​ทุก​คน​รัก​ภรรยา​ของ​ตน​เหมือน​รัก​ตัว​เอง; อีก​ฝ่าย​หนึ่ง​ภรรยา​ควร​แสดง​ความ​นับถือ​อย่าง​สุด​ซึ้ง​ต่อ​สามี​ของ​ตน. ฝ่าย​บุตร​ทั้ง​หลาย จง​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มารดา​ของ​ตน.”—เอเฟโซ 5:33–6:1, ล.ม.

จง​แสดง​ความ​รัก​ต่อ​คน​อื่น. “ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน, เพราะ​ว่า​ความ​รัก​เป็น​มา​จาก​พระเจ้า.”—1 โยฮัน 4:7.

เชื่อ​ฟัง​กฎหมาย​ของ​ประเทศ. “จง​ให้​ทุก​จิตวิญญาณ​ยอม​อยู่​ใต้ [รัฐบาล] . . . จง​ให้​แก่​ทุก​คน​ตาม​ที่​เขา​ควร​ได้​รับ ผู้​ใด​เรียก​ร้อง​ภาษี จง​ให้​ภาษี.”—โรม 13:1, 7, ล.ม.