ใครอยู่เบื้องหลังสิ่งไม่ดีในโลก?

ใครอยู่เบื้องหลังสิ่งไม่ดีในโลก?

คุณ​คิด​ว่า​ใคร?

  • พระเจ้า

  • มนุษย์

  • มาร​ซาตาน

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ไร?

“โลก​ทั้ง​โลก​อยู่​ใน​อำนาจ​ซาตาน​ตัว​ชั่ว​ร้าย”—1 ยอห์น 5:19

“ลูก​ของ​พระเจ้า​มา​ก็​เพื่อ​ทำลาย​ผล​งาน​ของ​มาร”—1 ยอห์น 3:8

การ​รู้​เรื่อง​นี้​เป็น​ประโยชน์​กับ​คุณ​อย่าง​ไร?

เข้าใจ​ว่า​ทำไม​โลก​นี้​ถึง​มี​ปัญหา​มาก​มาย—วิวรณ์ 12:12

มั่น​ใจ​ว่า​โลก​ของ​เรา​กำลัง​จะ​เปลี่ยน​ไป​ใน​ทาง​ที่​ดี​ขึ้น—1 ยอห์น 2:17

เรา​เชื่อ​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ได้​ไหม?

ได้ เรา​มั่น​ใจ​ว่า​โลก​กำลัง​จะ​เปลี่ยน​ไป​ใน​ทาง​ที่​ดี​ขึ้น​ด้วย​เหตุ​ผล​อย่าง​น้อย 3 ข้อ

  • 1. การ​ปกครอง​ของ​มาร​ซาตาน​จะ​ถึง​จุด​จบ พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​จะ​ไม่​ยอม​ให้​ซาตาน​มี​อำนาจ​ปกครอง​มนุษย์​ได้​อีก​ต่อ​ไป พระองค์​สัญญา​ว่า​จะ “ทำลาย​มาร” และ​จะ​จัด​การ​กับ​ปัญหา​ทุก​อย่าง​ที่​ซาตาน​ทำ​ให้​เกิด​ขึ้น—ฮีบรู 2:14

  • 2. พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​จะ​ให้​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​ปกครอง​โลก​ใน​อนาคต ซาตาน​ผู้​ปกครอง​โลก​ใน​ตอน​นี้​โหด​ร้าย​และ​เห็น​แก่​ตัว แต่​พระ​เยซู​แตกต่าง​อย่าง​สิ้นเชิง​จาก​ซาตาน พระเจ้า​รับรอง​ว่า​เมื่อ​พระ​เยซู​ปกครอง​โลก​นี้ ‘ท่าน​จะ​สงสาร​คน​ต่ำต้อย​และ​คน​จน ท่าน​จะ​ช่วย​คน​เหล่า​นั้น​ให้​พ้น​จาก​การ​ข่มเหง​และ​ความ​รุนแรง’—สดุดี 72:13, 14

  • 3. พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ไม่​โกหก คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ชัดเจน​ว่า “พระเจ้า​โกหก​ไม่​ได้” (ฮีบรู 6:18) เมื่อ​พระ​ยะโฮวา​สัญญา​อะไร สิ่ง​นั้น​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​จริง​แน่นอน (อิสยาห์ 55:10, 11) คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า ‘พระเจ้า​ผู้​ให้​สันติ​สุข​จะ​บดขยี้​ซาตาน’—โรม 16:20

คำ​ถาม​ชวน​คิด

โลก​จะ​เป็น​อย่าง​ไร​ถ้า​ไม่​มี​ซาตาน?

อ่าน​คำ​ตอบ​ได้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่ สดุดี 37:10, 11 และ วิวรณ์ 21:4