อนาคตของโลกจะเป็นอย่างไร?

อนาคตของโลกจะเป็นอย่างไร?

คุณ​คิด​ว่า . . . ?

  • เหมือน​เดิม

  • แย่​ลง

  • ดี​ขึ้น

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ไร?

‘จะ​มี​การ​เช็ด​น้ำตา​ทุก​หยด​จาก​ตา​ของ​พวก​เขา ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป ความ​โศก​เศร้า​หรือ​เสียง​ร้องไห้​เสียใจ​หรือ​ความ​เจ็บ​ปวด​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย สิ่ง​ที่​เคย​มี​อยู่​นั้น​ผ่าน​พ้น​ไป​แล้ว’—วิวรณ์ 21:4

มี​สิ่ง​ดี​อะไร​รอ​คุณ​อยู่?

ได้​ทำ​งาน​ที่​ดี​และ​มี​ความ​สุข​กับ​งาน​ที่​ทำ—อิสยาห์ 65:21-23

ไม่​ต้อง​เจ็บ​ป่วย​หรือ​ทุกข์​อีก​ต่อ​ไป—อิสยาห์ 25:8; 33:24

ได้​อยู่​กับ​ครอบครัว​และ​เพื่อน ๆ อย่าง​มี​ความ​สุข​ตลอด​ไป—สดุดี 37:11, 29

เรา​เชื่อ​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ได้​ไหม?

ได้ มี​เหตุ​ผล​อย่าง​น้อย 2 ข้อ

  • 1. คำ​สัญญา​นี้​มา​จาก​องค์​ศักดิ์สิทธิ์​สูง​สุด​ที่​สามารถ​ทำ​ให้​ทุก​สิ่ง​เกิด​ขึ้น​จริง คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​พระองค์​มี​ชื่อ​ว่า​พระ​ยะโฮวา พระองค์​เป็น “ผู้​มี​พลัง​อำนาจ​สูง​สุด” พลัง​ของ​พระองค์​ไม่​มี​ขีด​จำกัด (วิวรณ์ 15:3) ดัง​นั้น ที่​พระองค์​สัญญา​ว่า​จะ​เปลี่ยน​โลก​นี้​ให้​ดี​ขึ้น พระองค์​ทำ​ได้​แน่นอน คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “มนุษย์​ทำ​ไม่​ได้​ก็​จริง แต่​พระเจ้า​ทำ​ได้​ทุก​อย่าง”—มัทธิว 19:26

  • 2. พระ​ยะโฮวา​อยาก​ทำ​ตาม​ที่​สัญญา​ไว้ ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​พระ​ยะโฮวา​อยาก​ปลุก​คน​ตาย​ให้​ฟื้น​ขึ้น​มา​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง—โยบ 14:14, 15

    คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​มี​เรื่อง​ราว​ของ​พระ​เยซู​ซึ่ง​เป็น​ลูก​ของ​พระ​ยะโฮวา ตอน​ที่​อยู่​บน​โลก​ท่าน​รักษา​คน​ป่วย​ให้​หาย ที่​ท่าน​ทำ​อย่าง​นั้น​ก็​เพราะ​อยาก​ช่วย​พวก​เขา​จริง ๆ (มาระโก 1:40, 41) พระ​เยซู​เหมือน​พ่อ​ของ​ท่าน​ที่​อยาก​ช่วย​คน​ที่​เดือดร้อน—ยอห์น 14:9

    ดัง​นั้น เรา​มั่น​ใจ​ได้​ว่า​ทั้ง​พระ​ยะโฮวา​และ​พระ​เยซู​อยาก​จะ​ช่วย​ทำ​ให้​เรา​มี​อนาคต​ที่​มี​ความ​สุข—สดุดี 72:12-14; 145:16; 2 เปโตร 3:9

คำ​ถาม​ชวน​คิด

โลก​ของ​เรา​จะ​ดี​ขึ้น​ได้​อย่าง​ไร?

อ่าน​คำ​ตอบ​ได้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่ สดุดี 46:9 และ สุภาษิต 2:21, 22