ตอน 9

สวน​อุทยาน​ทั่ว​โลก​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ไร?

สวน​อุทยาน​ทั่ว​โลก​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ไร?

ปัญหา​ที่​เกิด​ขึ้น​ทั่ว​โลก​แสดง​ว่า​อีก​ไม่​นาน​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​ทำ​ให้​โลก​เป็น​สวน​อุทยาน ลูกา 21:10, 11; 2 ทิโมธี 3:1-5

หลาย​เรื่อง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ไว้​ล่วง​หน้า​กำลัง​เกิด​ขึ้น​จริง​ใน​ทุก​วัน​นี้ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​คน​จะ​รัก​เงิน ไม่​เชื่อ​ฟัง​พ่อ​แม่ ดุ​ร้าย และ​รัก​สนุก

จะ​มี​แผ่นดิน​ไหว​ใหญ่ สงคราม การ​ขาด​แคลน​อาหาร และ​โรค​ระบาด สิ่ง​เหล่า​นี้​กำลัง​เกิด​ขึ้น​จริง​ใน​ปัจจุบัน

นอก​จาก​นั้น พระ​เยซู​บอก​ว่า​จะ​มี​การ​บอก​ข่าว​ดี​เรื่อง​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​ไป​ทั่ว​โลก—มัทธิว 24:14

รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำลาย​ความ​ชั่ว​ให้​หมด​ไป 2 เปโตร 3:13

อีก​ไม่​นาน พระ​ยะโฮวา​จะ​ทำลาย​คน​ชั่ว​ทั้ง​หมด

ซาตาน​และ​พวก​ปีศาจ​จะ​ถูก​ลง​โทษ

คน​ที่​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​จะ​รอด​ชีวิต และ​ได้​อยู่​ใน​โลก​ใหม่​ที่​น่า​อยู่ ซึ่ง​ผู้​คน​จะ​ไม่​ต้อง​กลัว​อะไร​อีก​ต่อ​ไป เพราะ​จะ​มี​แต่​คน​ที่​ไว้​ใจ​กัน​และ​รัก​กัน