ตอน 1

เรา​จะ​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​บอก​ได้​อย่าง​ไร?

เรา​จะ​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​บอก​ได้​อย่าง​ไร?

เมื่อ​เรา​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​เหมือน​เรา​กำลัง​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​บอก 2 ทิโมธี 3:16

พระเจ้า​องค์​ยิ่ง​ใหญ่​บอก​ให้​มนุษย์​เขียน​หนังสือ​ศักดิ์สิทธิ์​เล่ม​หนึ่ง​ตาม​ความ​คิด​ของ​พระองค์ หนังสือ​นั้น​คือ​คัมภีร์​ไบเบิล คัมภีร์​ไบเบิล​มี​ความ​รู้​สำคัญ​ที่​พระเจ้า​อยาก​ให้​คุณ​รู้

พระเจ้า​เป็น​ผู้​ที่​ฉลาด​ที่​สุด​และ​ความ​รู้​ทุก​อย่าง​มา​จาก​พระองค์ พระองค์​จึง​รู้​ว่า​อะไร​ดี​ที่​สุด​สำหรับ​เรา ถ้า​คุณ​ฟัง​พระองค์​คุณ​จะ​เป็น​คน​ฉลาด—สุภาษิต 1:5

พระเจ้า​อยาก​ให้​ทุก​คน​ทั่ว​โลก อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล ตอน​นี้​มี​คัมภีร์​ไบเบิล​หลาย​ภาษา​แล้ว

ถ้า​คุณ​อยาก​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​บอก คุณ​ต้อง​อ่าน​และ​เข้าใจ​คัมภีร์​ไบเบิล

ผู้​คน​ใน​ทุก ๆ ที่​กำลัง​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​บอก มัทธิว 28:19

พยาน​พระ​ยะโฮวา​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​เข้าใจ​คัมภีร์​ไบเบิล

พวก​เขา​สอน​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​ไป​ทั่ว​โลก

คุณ​ไม่​ต้อง​เสีย​เงิน​เพื่อ​จะ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล คุณ​ยัง​เรียน​เรื่อง​พระเจ้า​ที่​หอ​ประชุม​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใกล้​บ้าน​คุณ​ได้​ด้วย