ตอน 11

พระ​ยะโฮวา​ฟัง​เรา​ไหม?

พระ​ยะโฮวา​ฟัง​เรา​ไหม?

พระเจ้า​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ของ​เรา 1 เปโตร 3:12

พระ​ยะโฮวา​เป็น “ผู้​ฟัง​คำ​อธิษฐาน” (สดุดี 65:2) พระองค์​อยาก​ให้​เรา​พูด​กับ​พระองค์​จาก​ใจ

อธิษฐาน​ถึง​พระ​ยะโฮวา​ไม่​อธิษฐาน​ถึง​ผู้​อื่น

เรา​อธิษฐาน​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ต่าง ๆ ได้​มาก​มาย 1 ยอห์น 5:14

อธิษฐาน​ขอ​ให้​ทุก​สิ่ง​ใน​สวรรค์​และ​บน​โลก​เป็น​อย่าง​ที่​พระเจ้า​อยาก​ให้​เป็น

อธิษฐาน​ใน​นาม​พระ​เยซู​เพื่อ​แสดง​ว่า​คุณ​รู้สึก​ขอบคุณ​สำหรับ​สิ่ง​ที่​พระ​เยซู​ทำ​เพื่อ​คุณ

อธิษฐาน​ขอ​พระ​ยะโฮวา​ช่วย​คุณ​ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​ดี และ​คุณ​ยัง​อธิษฐาน​ขอ​ให้​พระ​ยะโฮวา ดู​แล​คุณ​เกี่ยว​กับ​อาหาร งาน ที่​อยู่​อาศัย เสื้อ​ผ้า และ​สุขภาพ​ได้​ด้วย