ตอน 2

พระเจ้า​องค์​เที่ยง​แท้​เป็น​ใคร?

พระเจ้า​องค์​เที่ยง​แท้​เป็น​ใคร?

พระเจ้า​องค์​เที่ยง​แท้​มี​องค์​เดียว พระองค์​มี​ชื่อ​ว่า​พระ​ยะโฮวา (สดุดี 83:18) พระองค์​ไม่​ได้​มี​ร่าง​กาย​เหมือน​มนุษย์​แต่​มี​ร่าง​กาย​อีก​แบบ​หนึ่ง​ที่​เรา​มอง​ไม่​เห็น พระองค์​รัก​เรา​และ​อยาก​ให้​เรา​รัก​พระองค์ พระองค์​อยาก​ให้​เรา​รัก​คน​อื่น​ด้วย (มัทธิว 22:35-40) พระองค์​เป็น​พระเจ้า​องค์​สูง​สุด เป็น​ผู้​สร้าง​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง

สิ่ง​แรก​ที่​พระเจ้า​สร้าง​เป็น​ผู้​ที่​มี​อำนาจ​มาก​และ​มี​ร่าง​กาย​ที่​เรา​มอง​ไม่​เห็น ต่อ​มา เรา​รู้​จัก​ผู้​นั้น​ใน​ชื่อ​พระ​เยซู​คริสต์ และ​พระ​ยะโฮวา​ยัง​สร้าง​ทูตสวรรค์​องค์​อื่น ๆ ด้วย

พระ​ยะโฮวา​สร้าง​ทุก​สิ่ง​ใน​สวรรค์ . . . และ​บน​โลก วิวรณ์ 4:11

พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​สร้าง​ดวง​ดาว โลก และ​ทุก​สิ่ง​บน​โลก—ปฐมกาล 1:1

พระองค์​สร้าง​มนุษย์​คน​แรก​จาก​ดิน เขา​ชื่อ​อาดัม—ปฐมกาล 2:7