ตอน 13

เรา​ต้อง​ทำ​อะไร​เพื่อ​ให้​พระเจ้า​รัก​เรา?

เรา​ต้อง​ทำ​อะไร​เพื่อ​ให้​พระเจ้า​รัก​เรา?

อย่า​ทำ​สิ่ง​ไม่​ดี 1 โครินธ์ 6:9, 10

ถ้า​เรา​รัก​พระ​ยะโฮวา เรา​จะ​ไม่​ทำ​สิ่ง​ที่​พระองค์​เกลียด

พระ​ยะโฮวา​ไม่​อยาก​ให้​เรา​ขโมย เมา​เหล้า หรือ​ใช้​ยา​เสพ​ติด

พระเจ้า​เกลียด​การ​ฆ่า​คน การ​ทำ​แท้ง และ​การ​รัก​ร่วม​เพศ พระองค์​ไม่​อยาก​ให้​เรา​โลภ​หรือ​ต่อ​สู้​กัน

เรา​ต้อง​ไม่​ไหว้​รูป​เคารพ​หรือ​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​ไสยศาสตร์

ใน​โลก​ที่​เป็น​สวน​อุทยาน​จะ​ไม่​มี​คน​ทำ​ชั่ว​เลย

ทำ​ความ​ดี มัทธิว 7:12

ถ้า​เรา​อยาก​ให้​พระเจ้า​รัก เรา​ต้อง​พยายาม​เลียน​แบบ​พระองค์

รัก​ผู้​อื่น​โดย​แสดง​ความ​กรุณา​และ​เอื้อเฟื้อ

เป็น​คน​ซื่อ​สัตย์

เป็น​คน​มี​เมตตา​และ​ให้​อภัย

บอก​คน​อื่น ๆ เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา​และ​สิ่ง​ต่าง ๆ ที่​พระองค์​ทำ—อิสยาห์ 43:10