ตอน 14

คุณ​จะ​ซื่อ​สัตย์​ภักดี​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​ได้​อย่าง​ไร?

คุณ​จะ​ซื่อ​สัตย์​ภักดี​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​ได้​อย่าง​ไร?

เลือก​อยู่​ฝ่าย​พระเจ้า 1 เปโตร 5:6-9

ไม่​ทำ​ตาม​ประเพณี​และ​ธรรมเนียม​ใด ๆ ที่​ขัด​กับ​สิ่ง​ที่​บอก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล การ​ทำ​อย่าง​นี้​ต้อง​มี​ความ​กล้า

ไม่​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​เมือง​ของ​ชาติ​ต่าง ๆ เพราะ​เรา​ต้อง​สนับสนุน​พระ​ยะโฮวา​และ​รัฐบาล​ของ​พระองค์​เท่า​นั้น

เลือก​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​คือ ฟัง​พระเจ้า มัทธิว 7:24, 25

คบหา​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา เพราะ​พวก​เขา​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​ใกล้​ชิด​กับ​พระเจ้า

เรียน​เรื่อง​พระเจ้า​ต่อ ๆ ไป​และ​พยายาม​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​สอน​ของ​พระองค์

เมื่อ​คุณ​มี​ความ​เชื่อ​ที่​มั่นคง คุณ​ควร​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา​และ​รับ​บัพติศมา—มัทธิว 28:19

ฟัง​พระเจ้า อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล และ​ขอ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ช่วย​คุณ​ให้​เข้าใจ จาก​นั้น​พยายาม​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​ได้​เรียน ถ้า​คุณ​ทำ​อย่าง​นั้น​คุณ​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป—สดุดี 37:29