คำนำ

คำนำ

พระเจ้า​เป็น​เหมือน​พ่อ​ที่​รัก​ลูก 1 เปโตร 5:6, 7

พระเจ้า​เป็น​ผู้​สร้าง​ตัว​เรา พระองค์​ห่วงใย​เรา พระองค์​เป็น​เหมือน​พ่อ​ที่​ฉลาด​และ​รัก​ลูก พระองค์​จึง​สอน​พวก​เรา​ทุก​คน​ให้​ใช้​ชีวิต​อย่าง​ดี​ที่​สุด

พระเจ้า​ช่วย​ให้​เรา​รู้​ความ​จริง​ที่​มี​ค่า​ซึ่ง​ทำ​ให้​เรา​มี​ความ​สุข​และ​มี​ความ​หวัง

ถ้า​คุณ​ฟัง​พระเจ้า พระองค์​จะ​ชี้​แนะ​และ​คุ้มครอง​คุณ และ​ช่วย​คุณ​ให้​รู้​ว่า​จะ​แก้​ปัญหา​ต่าง ๆ อย่าง​ไร

ไม่​เพียง​เท่า​นั้น คุณ​จะ​มี ชีวิต​ตลอด​ไป!

พระเจ้า​บอก​ว่า ‘มา​หา​เรา​และ​ฟัง แล้ว​จะ​มี​ชีวิต’ อิสยาห์ 55:3