ตอน 8

ความ​ตาย​ของ​พระ​เยซู​เกี่ยว​ข้อง​กับ​คุณ​อย่าง​ไร?

ความ​ตาย​ของ​พระ​เยซู​เกี่ยว​ข้อง​กับ​คุณ​อย่าง​ไร?

พระ​เยซู​ตาย​เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ชีวิต​ตลอด​ไป ยอห์น 3:16

สาม​วัน​หลัง​จาก​พระ​เยซู​ตาย ผู้​หญิง​บาง​คน​มา​ที่​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​ของ​พระ​เยซู แต่​ศพ​ของ​ท่าน​หาย​ไป เพราะ​พระ​ยะโฮวา​ปลุก​พระ​เยซู​ให้​มี​ชีวิต​อีก

ต่อ​มา​พระ​เยซู​ปรากฏ​ตัว​ให้​พวก​สาวก​เห็น

พระ​ยะโฮวา​ปลุก​พระ​เยซู​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​โดย​ให้​ท่าน​มี​ร่าง​กาย​เหมือน​ทูตสวรรค์ และ​ท่าน​จะ​ไม่​มี​วัน​ตาย​อีก พวก​สาวก​ของ​พระ​เยซู​ได้​เห็น​ท่าน​ขึ้น​สวรรค์

พระเจ้า​ปลุก​พระ​เยซู​ให้​มี​ชีวิต​อีก​และ​ให้​ท่าน​เป็น​กษัตริย์​ใน​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า ดาเนียล 7:13, 14

พระ​เยซู​ยอม​สละ​ชีวิต​ของ​ท่าน​เป็น​ค่า​ไถ่​สำหรับ​มนุษย์ (มัทธิว 20:28) และ​พระเจ้า​ให้​เรา​มี​โอกาส​ที่​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​โดย​ทาง​ค่า​ไถ่​นั้น

พระ​ยะโฮวา​แต่ง​ตั้ง​พระ​เยซู​ให้​เป็น​กษัตริย์​ปกครอง​โลก คน​ที่​ซื่อ​สัตย์​จำนวน 144,000 คน​จะ​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​แล้ว​ไป​ปกครอง​ร่วม​กับ​ท่าน​ใน​สวรรค์ พระ​เยซู​กับ​คน​จำนวน 144,000 คน​นี้​จะ​ประกอบ​กัน​เป็น​รัฐบาล​ที่​ดี​ใน​สวรรค์​ซึ่ง​เรียก​ว่า​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า—วิวรณ์ 14:1-3

รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​โลก​เป็น​สวน​อุทยาน จะ​ไม่​มี​สงคราม อาชญากรรม ความ​ยาก​จน และ​ความ​หิว​โหย​อีก​ต่อ​ไป ทุก​คน​จะ​มี​ความ​สุข​อย่าง​แท้​จริง—สดุดี 145:16