คนตายแล้วมีความหวังอะไรไหม?

คนตายแล้วมีความหวังอะไรไหม?

คุณ​คิด​อย่าง​ไร?

  • มี

  • ไม่​มี

  • ไม่​แน่​ใจ

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ไร?

‘ความ​หวัง​คือ​คน​จะ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย’—กิจการ 24:15

การ​รู้​เรื่อง​นี้​เป็น​ประโยชน์​กับ​คุณ​อย่าง​ไร?

ได้​รับ​กำลังใจ—โรม 15:4

ไม่​กังวล​เรื่อง​ความ​ตาย​จน​เกิน​ไป—ฮีบรู 2:15

มี​ความ​หวัง​จะ​ได้​เจอ​กับ​คน​ที่​คุณ​รัก​ที่​ตาย​ไป—ยอห์น 11:23, 24

เรา​เชื่อ​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ได้​ไหม?

ได้ มี​เหตุ​ผล​อย่าง​น้อย 3 ข้อ

  • 1. ผู้​ที่​สัญญา​เรื่อง​นี้​เป็น​องค์​ศักดิ์สิทธิ์​สูง​สุด​ที่​สร้าง​ชีวิต คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​องค์​ศักดิ์สิทธิ์​สูง​สุด​มี​ชื่อ​ว่า​พระ​ยะโฮวา พระองค์​เป็น “ผู้​ที่​ให้​ชีวิต ลม​หายใจ และ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​กับ​มนุษย์​ทุก​คน” (กิจการ 17:24, 25; สดุดี 36:9) ถ้า​พระ​ยะโฮวา​เป็น​ผู้​สร้าง​ชีวิต​ทั้ง​หมด พระองค์​ก็​สามารถ​ทำ​ให้​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง​ได้​เหมือน​กัน

  • 2. พระ​ยะโฮวา​เคย​ปลุก​คน​ตาย​ให้​ฟื้น​ขึ้น​มา​แล้ว​ใน​อดีต คัมภีร์​ไบเบิล​บันทึก​เรื่อง​ราว​ของ​คน 8 คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว​และ​พระ​ยะโฮวา​ทำ​ให้​พวก​เขา​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง คน​ที่​ตาย​ไป​นั้น​มี​ทั้ง​คน​หนุ่ม คน​แก่ ผู้​ชาย ผู้​หญิง​และ​เด็ก บาง​คน​เพิ่ง​ตาย​ได้​ไม่​นาน มี​คน​หนึ่ง​ที่​ตาย​และ​อยู่​ใน​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​นาน​ถึง 4 วัน​ด้วย​ซ้ำ—ยอห์น 11:39-44

  • 3. พระ​ยะโฮวา​อยาก​จะ​ปลุก​คน​ตาย​ให้​มี​ชีวิต​อีก​ใน​อนาคต พระ​ยะโฮวา​เกลียด​ความ​ตาย​และ​มอง​ว่า​มัน​เป็น​ศัตรู (1 โครินธ์ 15:26) พระองค์​รอ​เวลา​ที่​จะ​ทำลาย​ศัตรู​ตัว​นี้ ไม่​ให้​มี​ความ​ตาย​อีก​ต่อ​ไป และ​ปลุก​คน​ตาย​ให้​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว​ยัง​อยู่​ใน​ความ​ทรง​จำ​ของ​พระ​ยะโฮวา พระองค์​คิด​ถึง​พวก​เขา​มาก​และ​อยาก​จะ​เห็น​พวก​เขา​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง​บน​โลก—โยบ 14:14, 15

คำ​ถาม​ชวน​คิด

ทำไม​คน​เรา​ถึง​แก่​และ​ตาย?

อ่าน​คำ​ตอบ​ได้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่ ปฐมกาล 2:16, 17 และ โรม 5:12