กำหนดการของการประชุมใหญ่ปี 2019

กำหนดการสำหรับการประชุมใหญ่ของพยานพระยะโฮวาปี 2019 “ความรักจะคงอยู่ตลอดไป”!

วันศุกร์

กำหนดการของวันศุกร์มาจาก 1 เธสะโลนิกา 4:9 “พระเจ้าสอน . . . ให้รักกัน”

วันเสาร์

กำหนดการวันเสาร์มาจากเอเฟซัส 5:2 “ใช้ชีวิตด้วยความรักต่อไป”

วันอาทิตย์

กำหนดการของวันอาทิตย์มาจากยูดา 21 “ทำตัวให้เป็นที่รักของพระเจ้าเสมอ”

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

หาข้อมูลการประชุมใหญ่