กำหนดการการประชุมหมวดปี 2018-2019 ที่มีผู้ดูแลหมวด

ใช้กำหนดการนี้เพื่อติดตามส่วนต่าง ๆ ในการประชุมหมวดใกล้บ้านคุณ หัวเรื่องหลักของการประชุมหมวดนี้คือ “ให้เรากล้าหาญ!”

ให้เรากล้าหาญ!

ทำไมเราอาจรู้สึกว่ายากที่จะแสดงความกล้าหาญ? และอะไรจะช่วยเราให้พัฒนาคุณลักษณะนี้ได้?

หาคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้

จะมีการพูดถึงคำถามเหล่านี้และคำตอบจากคำบรรยายในการประชุม