ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ภาษามือไทย

“หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่​ได้​รับ”

“หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่​ได้​รับ”

ผู้​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​โยบ​ซึ่ง​เคย​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​สมัย​โบราณ​เจอ​ปัญหา​มาก​มาย​ประ​เด​ประดัง​เข้า​มา​ใน​ชีวิต​ที่​ทดสอบ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​เขา เชิญ​ชม​เรื่อง​ราว​ชีวิต​ของ​ครอบครัว​หนึ่ง​ใน​สมัย​ปัจจุบัน​ซึ่ง​ก็​คือ​ครอบครัว​บานนิสเตอร์​ที่​เจอ​การ​ทดสอบ​ความ​เชื่อ​คล้าย ๆ กัน และ​ใน​ที่​สุด​อะไร​ช่วย​ครอบครัว​นี้​ให้​มี​ความ​คิด​ที่​สมดุล​อีก​ครั้ง?