ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

Select language ภาษามือไทย

“หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่​ได้​รับ”

ซาตาน​จงใจ​ทำลาย​ความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ทำ​ให้​เรา​สูญ​เสีย​ความ​หวัง เรา​จะ​รักษา​ความ​ซื่อ​สัตย์​และ​มี​ความ​คิด​ที่​สมดุล​ได้​อย่าง​ไร?

“หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่​ได้​รับ”—คำนำ

ครอบครัว​หนึ่ง​ใน​สมัย​ปัจจุบัน​เจอ​ปัญหา​มาก​มาย​ที่​คล้าย​กับ​เรื่อง​ราว​ใน​หนังสือ​โยบ เรา​ก็​เจอ​ปัญหา​ที่​ทดสอบ​ความ​เชื่อ​คล้าย ๆ กัน​และ​พระ​ยะโฮวา​จะ​ช่วย​ให้​เรา​รับมือ​ได้

“หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่​ได้​รับ”

วีดีโอ​ที่​น่า​ประทับใจ​นี้​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​ตั้งใจ​แน่วแน่​ที่​จะ​รักษา​ความ​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​ไป​และ​ยึด​มั่น​กับ​ความ​หวัง​จาก​พระเจ้า