ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ภาษามือไทย

จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี—ตอน 3

จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี—ตอน 3

ต้อง​ไม่​ลืม​ว่า​คุณ​รับใช้​ใคร