ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ภาษามือไทย

จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี—ตอน 2

จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี—ตอน 2

จะ​เกิด​อะไร​ขึ้น​ถ้า​ยอม​แพ้​แรง​กดดัน?