ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ภาษามือไทย

จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี—ตอน1

จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี—ตอน1

แรง​กดดัน​ให้​มุ่ง​หา​ความ​สำเร็จ