จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี

คำเตือนที่พระเยซูให้เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้วสำคัญกับเรามากกว่าสมัยไหน มาดูกันว่าไบรอันกับกลอเรียปกป้องครอบครัวของพวกเขาจากอันตรายที่พระเยซูเตือนไว้ได้อย่างไร

จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี—ตอน1

ในทุกวันนี้อะไรอาจทำให้คริสเตียนที่เคยภักดีต่อพระเจ้าอย่างสุดหัวใจหันไปทุ่มเทให้กับการหาเงิน?

จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี—ตอน 2

อะไรอาจทำให้เราอยากใช้ชีวิตแบบโลกและเลิกทำตามมาตรฐานด้านศีลธรรมของพระยะโฮวา?

จำเรื่องภรรยาของโลทไว้ให้ดี—ตอน 3

พระเยซูใช้เรื่องภรรยาของโลทเป็นตัวอย่างเตือนใจเราทุกคน ภรรยาของโลทไม่จำเป็นต้องพบจุดจบแบบนั้น และเราก็เช่นกัน