วารสารหอสังเกตการณ์ และตื่นเถิด!

วารสาร​ของ​เรา​ซึ่ง​อาศัย​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หลัก​มี​ให้​ดาวน์​โหลด​ได้​มาก​กว่า 200 ภาษา​ซึ่ง​รวม​ถึง​ภาษา​มือ หอสังเกตการณ์ ช่วย​เรา​ให้​เข้าใจ​เหตุ​การณ์​สำคัญ ๆ ของ​โลก​โดย​อาศัย​คำ​พยากรณ์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล ปลอบ​ประโลม​ใจ​ผู้​คน​ด้วย​ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​และ​ส่ง​เสริม​ให้​เชื่อ​ศรัทธา​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ ตื่นเถิด! แสดง​วิธี​จัด​การ​กับ​ปัญหา​ต่าง ๆ ใน​ปัจจุบัน และ​ช่วย​ให้​มั่น​ใจ​คำ​สัญญา​ของ​พระ​ผู้​สร้าง​เรื่อง​โลก​ใหม่​ที่​จะ​มี​สันติภาพ​และ​ความ​ปลอด​ภัย

เลือก​ภาษา​ที่​ต้องการ แล้ว​คลิก ค้น​หา เพื่อ​ดู​ว่า​ภาษา​ที่​คุณ​เลือก​มี​วารสาร​และ​ไฟล์​ประเภท​ใด​บ้าง

 

มุมมอง

หอสังเกตการณ์ (ฉบับศึกษา)

หอสังเกตการณ์ (ฉบับศึกษา)

หอสังเกตการณ์ (ฉบับศึกษา)

หอสังเกตการณ์ (ฉบับศึกษา)

หอสังเกตการณ์ (ฉบับศึกษา)

หอสังเกตการณ์ (ฉบับศึกษา)

คู่มือ "หอสังเกตการณ์" ฉบับศึกษา

คู่มือ "หอสังเกตการณ์" ฉบับศึกษา

คู่มือ "หอสังเกตการณ์" ฉบับศึกษา

คู่มือ "หอสังเกตการณ์" ฉบับศึกษา

คู่มือ "หอสังเกตการณ์" ฉบับศึกษา

คู่มือ "หอสังเกตการณ์" ฉบับศึกษา