ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

Select language ภาษามือไทย

รายการเด่น

อ่าน​หรือ​ดาวน์​โหลด​วารสาร​หอสังเกตการณ์ และ​ตื่นเถิด! ฉบับ​ล่า​สุด รวม​ทั้ง​สิ่ง​พิมพ์​และ​มัลติมีเดีย​ด้าน​ล่าง ฟัง​เสียง​การ​อ่าน​หนังสือ​ภาษา​ต่าง ๆ ดู​หรือ​ดาวน์​โหลด​วีดีโอ​ภาษา​ต่าง ๆ รวม​ทั้ง​วีดีโอ​ภาษา​มือ​ได้​ด้วย

เลือก​ภาษา​ที่​ต้องการ แล้ว​คลิก ค้น​หา เพื่อ​ดู​ว่า​ภาษา​ที่​คุณ​เลือก​มี​สิ่ง​พิมพ์​และ​ไฟล์​ประเภท​ใด​บ้าง

มุมมอง
ตาราง
รายการ

เราเรียนคัมภีร์ไบเบิลกันอย่างไร?

ใบเชิญการประชุมอนุสรณ์ปี 2018 [ภาษามือ]

"ใครอยู่ฝ่ายพระยะโฮวา?" (อพยพ 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

'เหตุผลที่ผมเข้ามาในโลก' (มัทธิว 21:23-46; 22:15-46)

คุณจะได้กำลังใจจากที่ไหน?

รายการออกใหม่

ดูหรือดาวน์โหลดรายการที่ออกใหม่ในการประชุมภูมิภาค

ดูรายการใหม่

มีการแก้ไขเนื้อหาในสิ่งพิมพ์ดิจิตอล ซึ่งอาจไม่ได้ปรากฏในฉบับพิมพ์จริง