ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

Select language ภาษามือไทย

นโยบายส่วนบุคคล

สำคัญ: เมื่อ​คุณ​ใช้​เว็บไซต์​ของ​เรา และ/หรือ ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ แสดง​ว่า​คุณ​ยินยอม​ให้​เรา​ใช้​ข้อมูล​นั้น​ตาม​วัตถุ​ประสงค์​ที่​บอก​ไว้​ใน​นโยบาย​ด้าน​ล่าง​นี้ และ​บอก​ไว้​ใน​กฎหมาย​และ​ข้อ​บังคับ​ที่​เกี่ยว​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล

นโยบาย​ทั่ว​ไป​เกี่ยว​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล

  • การ​เคารพ​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว​ของ​คุณ

  • ราย​ละเอียด​เกี่ยว​กับ​การ​ควบคุม​ดู​แล​ข้อมูล

  • ความ​ปลอด​ภัย​ของ​ข้อมูล​และ​การ​รักษา​ความ​ลับ

  • ผู้​เยาว์

  • บริการ​จาก​บุคคล​ภาย​นอก

  • การ​แจ้ง​การ​เปลี่ยน​แปลง​ของ​นโยบาย

  • แอ​ค​ที​ฟสค​ริ​ปต์​หรือ​จา​วา​สค​ริ​ปต์

ดู​เพิ่ม​เติม

การ​เคารพ​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว​ของ​คุณ

เรา​ปก​ป้อง​และ​เคารพ​สิทธิ​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​อย่าง​จริงจัง นโยบาย​นี้​บอก​ให้​รู้​หลัก​พื้น​ฐาน​ว่า​เว็บไซต์​ของ​เรา​ทำ​อย่าง​ไร​ใน​การ​ประมวล​ผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ได้​รับ​หรือ​รวบ​รวม​มา เรา​รวบ​รวม​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​บาง​อย่าง​เมื่อ​คุณ​เข้า​เว็บไซต์​ของ​เรา และ​เรา​ให้​ความ​สำคัญ​กับ​การ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​นั้น​ให้​ปลอด​ภัย เรา​มี​การ​แจ้ง​ให้​คุณ​ทราบ​ว่า​เรา​ใช้​ข้อมูล​นั้น​อย่าง​ไร คุณ​มี​สิทธิ์​เลือก​ได้​ว่า​จะ​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​กับ​เรา​หรือ​ไม่ คำ​ว่า “ข้อมูล​ส่วน​บุคคล” ที่​บอก​ไว้​ใน​นโยบาย​นี้​หมาย​ถึง ข้อมูล​ต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่​อยู่ อี​เมล์ เบอร์​โทรศัพท์ หรือ​ข้อมูล​อื่น​ที่​ใช้​ระบุ​ตัว​ตน​ของ​คุณ คุณ​ไม่​จำเป็น​ต้อง​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​เพื่อ​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​เว็บไซต์​ส่วน​ที่​เปิด​ให้​ใช้​งาน​สำหรับ​บุคคล​ทั่ว​ไป คำ​ว่า “เว็บไซต์” หมาย​ถึง​เว็บไซต์​นี้​และ​เว็บไซต์​อื่น​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​เรา เช่น apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org, และ wol.jw.org

ราย​ละเอียด​เกี่ยว​กับ​การ​ควบคุม​ดู​แล​ข้อมูล

เว็บไซต์​นี้​เป็น​ของ​สมาคม​ว็อชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็กต์​แห่ง​นิวยอร์ก (“Watchtower”) เป็น​องค์การ​ที่​ไม่​แสวง​หา​ผล​กำไร​ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​ใน​รัฐ​นิวยอร์ก องค์การ​นี้​สนับสนุน​กิจกรรม​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​และ​สนับสนุน​การ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล ถ้า​คุณ​ต้องการ​สมัคร​บัญชี​ผู้​ใช้​งาน ต้องการ​บริจาค​เงิน ต้องการ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี หรือ​ใช้​บริการ​ที่​จำเป็น​ต้อง​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล คุณ​จำเป็น​ต้อง​ยอม​รับ​นโยบาย​นี้​และ​ยอม​รับ​ให้​มี​การ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ของ​คุณ​ไว้​บน​เครื่อง​คอมพิวเตอร์​เซิร์ฟเวอร์​ใน​สหรัฐ​อเมริกา ซึ่ง​รวม​ถึง​การ​รวบ​รวม​ข้อมูล ประมวล​ผล ถ่าย​โอน และ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​โดย​สมาคม​ว็อชเทาเวอร์​และ​องค์การ​ที่​สนับสนุน​งาน​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​ประเทศ​ต่าง ๆ องค์การ​ด้าน​ศาสนา​นี้​มี​ความ​ตั้งใจ​ที่​จะ​ปก​ป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล มี​การ​ดำเนิน​กิจกรรม​ต่าง ๆ ผ่าน​ทาง​หน่วย​งาน​ท้องถิ่น​ตลอด​ทั่ว​โลก เช่น ประชาคม​ใน​ท้องถิ่น สำนักงาน​สาขา และ​องค์การ​อื่น ๆ ที่​ร่วม​มือ​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา

การ​ควบคุม​ดู​แล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​จะ​ต่าง​กัน​ไป​ขึ้น​อยู่​กับ​สิ่ง​ที่​คุณ​ทำ​บน​หน้า​เว็บไซต์ ตัว​อย่าง​เช่น ถ้า​คุณ​บริจาค​เงิน​ให้​นิติ​บุคคล​ใน​บาง​ประเทศ ชื่อ​และ​ข้อมูล​ติด​ต่อ​ของ​คุณ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ที่​นิติ​บุคคล​นั้น​ซึ่ง​มี​การ​แจ้ง​ราย​ละเอียด​ให้​คุณ​ทราบ​ใน​ขั้น​ตอน​การ​บริจาค หรือ​ใน​กรณี​ที่​คุณ​ขอ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล ชื่อ​และ​ข้อมูล​ติด​ต่อ​ของ​คุณ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ที่​สำนักงาน​สาขา​ใน​ท้องถิ่น​และ​ประชาคม​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เพื่อ​ทำ​ตาม​คำ​ขอ​ของ​คุณ

ถ้า​ประเทศ​ที่​คุณ​อาศัย​อยู่ มี​กฎหมาย​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล คุณ​อาจ​พบ​ข้อมูล​ติด​ต่อ​ของ​ประเทศ​บน​หน้า​เว็บไซต์ Data Protection Contacts ของ jw.org

ความ​ปลอด​ภัย​ของ​ข้อมูล​และ​การ​รักษา​ความ​ลับ

เรา​ถือ​ว่า​ความ​ปลอด​ภัย​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​และ​การ​เก็บ​รักษา​ความ​ลับ​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​มาก เรา​ใช้​วิธี​การ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​และ​ระบบ​ความ​ปลอด​ภัย​ที่​ทัน​สมัย​เพื่อ​ปก​ป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​จาก​ผู้​ที่​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต เรา​ป้องกัน​ไม่​ให้​มี​การ​ใช้​หรือ​เปิด​เผย​ข้อมูล​ใน​ทาง​ที่​ผิด ไม่​ให้​ดัด​แปลง​ข้อมูล​โดย​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต ไม่​ให้​ทำลาย​ข้อมูล​แบบ​ผิด​กฎหมาย และ​ป้องกัน​ข้อมูล​สูญ​หาย​โดย​ไม่​ตั้งใจ เรา​ให้​คำ​มั่น​สัญญา​ว่า​การ​ประมวล​ผล​ข้อมูล​ทุก​อย่าง​ของ​คุณ​จะ​เป็น​ความ​ลับ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​การ​ประมวล​ผล​โดย​พวก​เรา​หรือ​จาก​บุคคล​ภาย​นอก​ที่​เรา​ว่า​จ้าง เรา​เก็บ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​เท่า​ที่​มี​ความ​จำเป็น และ​ใช้​ข้อมูล​นั้น​ตาม​วัตถุ​ประสงค์​ที่​บอก​ไว้​หรือ​เก็บ​ไว้​เพื่อ​จัด​ทำ​รายงาน​ตาม​ข้อ​บังคับ​ขอ​งก​ฏ​หมาย หรือ​เพื่อ​บรรลุ​ข้อ​กำหนด​ใน​เรื่อง​การ​เก็บ​รักษา​เอกสาร

เมื่อ​มี​การ​ถ่าย​โอน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ เรา​ปก​ป้อง​ข้อมูล​โดย​ใช้​วิธี​การ​เข้า​รหัส​ข้อมูล เช่น Transport Layer Security (TLS) เรา​ใช้​ระบบ​คอมพิวเตอร์​ที่​จำกัด​การ​เข้า​ถึง​ข้อมูล และ​เก็บ​รักษา​คอมพิวเตอร์​ไว้​ใน​อาคาร​ที่​มี​ความ​ปลอด​ภัย​ทั้ง​ทาง​กายภาพ ทาง​อิเล็กทรอนิกส์ และ​มี​มาตรการ​รักษา​ความ​ปลอด​ภัย​ที่​ดี​เพื่อ​ช่วย​เก็บ​ข้อมูล​เป็น​ความ​ลับ​และ​รักษา​ความ​ปลอด​ภัย​ข้อมูล​ที่​ส่ง​มา​ให้​เรา มาตรฐาน​ความ​ปลอด​ภัย​ของ​เรา​เข้มงวด​เสมอ​เพื่อ​ป้องกัน​การ​เข้า​ถึง​ข้อมูล​โดย​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต

ผู้​เยาว์

ถ้า​คุณ​เป็น​ผู้​เยาว์​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​ประเทศ​ที่​สามารถ​เข้า​เว็บไซต์​ของ​เรา​ได้ คุณ​อาจ​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​กับ​เว็บไซต์​ของ​เรา​ก็​ต่อ​เมื่อ​ได้​รับ​ความ​ยินยอม​จาก​พ่อ​แม่​หรือ​ผู้​ปกครอง​เท่า​นั้น ถ้า​คุณ​เป็น​พ่อ​แม่​หรือ​ผู้​ปกครอง​และ​คุณ​ยินดี​ให้​ผู้​เยาว์​ส่ง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ให้​เว็บไซต์​นี้ ก็​ถือ​ว่า​คุณ​ยอม​รับ​นโยบาย​นี้​จาก​การ​ยอม​ให้​ผู้​เยาว์​ใช้​งาน​เว็บไซต์

บริการ​จาก​บุคคล​ภาย​นอก

บาง​ครั้ง​เว็บไซต์​นี้​มี​การ​เชื่อม​โยง​ไป​เว็บไซต์​ของ​บุคคล​ภาย​นอก​ที่​เรา​ว่า​จ้าง​เพื่อ​ให้​บริการ​บาง​อย่าง (เช่น การ​กรอก​แบบ​ฟอร์ม​ออนไลน์) คุณ​จะ​รู้​ว่า​เป็น​เว็บไซต์​ของ​บุคคล​ภาย​นอก​เมื่อ​เห็น​รูป​แบบ​เว็บไซต์​แตกต่าง​ออก​ไป และ​แถบ​ที่​อยู่​ของ​เว็บไซต์​บน​โปรแกรม​เว็บ​เบราว์เซอร์​ก็​จะ​เปลี่ยน​ไป​ด้วย ตอน​ที่​เรา​เลือก​ผู้​ให้​บริการ​ที่​เป็น​บุคคล​ภาย​นอก เรา​ได้​ตรวจ​สอบ​นโยบาย​การ​เก็บ​รักษา​ความ​ลับ​และ​การ​ปก​ป้อง​ข้อมูล​ของ​เขา​ตั้ง​แต่​แรก​แล้ว และ​เรา​จะ​ตรวจ​สอบ​อีก​เป็น​ระยะ​เพื่อ​จะ​มั่น​ใจ​ว่า​เขา​มี​นโยบาย​ที่​เป็น​มาตรฐาน​เดียว​กับ​เรา ถ้า​คุณ​มี​ข้อ​สงสัย​เกี่ยว​กับ​นโยบาย​ของ​ผู้​ให้​บริการ​ที่​เป็น​บุคคล​ภาย​นอก ขอ​ให้​ดู​นโยบาย​บน​เว็บไซต์​ของ​พวก​เขา

การ​แจ้ง​การ​เปลี่ยน​แปลง​ของ​นโยบาย

เรา​ปรับ​ปรุง​เว็บไซต์​โดย​เพิ่ม​ฟังก์​ชัน​และ​คุณสมบัติ​ใหม่​อยู่​เสมอ รวม​ทั้ง​ปรับ​ปรุง​และ​เพิ่ม​การ​ให้​บริการ​ต่าง ๆ จาก​ที่​มี​อยู่​ใน​ปัจจุบัน เนื่อง​ด้วย​การ​เปลี่ยน​แปลง​ด้าน​กฎหมาย​และ​เทคโนโลยี การ​ดำเนิน​การ​ทาง​ข้อมูล​จึง​มี​การ​เปลี่ยน​แปลง​เป็น​ระยะ ถ้า​เรา​เห็น​ว่า​มี​ความ​จำเป็น​ต้อง​เปลี่ยน​นโยบาย​ของ​เรา เรา​จะ​แจ้ง​ให้​ทราบ​บน​เว็บไซต์​นี้​เพื่อ​คุณ​จะ​ทราบ​ว่า​เรา​รวบ​รวม​ข้อมูล​อะไร​บ้าง​และ​ใช้​ข้อมูล​เหล่า​นั้น​อย่าง​ไร

แอ​ค​ที​ฟสค​ริ​ปต์​หรือ​จา​วา​สค​ริ​ปต์

เรา​ใช้​สค​ริ​ปต์​เพื่อ​ปรับ​ปรุง​ฟังก์​ชัน​การ​ทำ​งาน​ของ​เว็บไซต์ การ​ใช้​เทคโนโลยี​สค​ริ​ปต์​ช่วย​ให้​เว็บไซต์​มี​การ​ตอบ​สนอง​ผู้​ใช้​ได้​เร็ว​ขึ้น ไม่​มี​การ​ใช้​สค​ริ​ปต์​เพื่อ​ติด​ตั้ง​ซอฟต์แวร์​ใน​คอมพิวเตอร์​ของ​คุณ​และ​ไม่​มี​การ​ใช้​เพื่อ​เก็บ​ข้อมูล​โดย​ที่​คุณ​ไม่​อนุญาต

คุณ​จำเป็น​ต้อง​เปิด​ใช้​งาน​แอ​ค​ที​ฟสค​ริ​ปต์​หรือ​จา​วา​สค​ริ​ปต์​จึง​สามารถ​ใช้​บริการ​บาง​อย่าง​ของ​เว็บไซต์​ได้ โปรแกรม​เว็บ​เบราว์เซอร์​ส่วน​ใหญ่​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ให้​เปิด​หรือ​ปิด​การ​ทำ​งาน​นี้​สำหรับ​แต่​ละ​เว็บไซต์​ได้ คุณ​สามารถ​เรียน​รู้​วิธี​การ​เปิด​ปิด​สค​ริ​ปต์​โดย​ดู​ข้อมูล​ด้าน​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​โปรแกรม​เว็บ​เบราว์เซอร์