ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ภาษามือไทย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

นอก​จาก​นโยบาย​ของ​เรา​ที่​ใช้​ทั่ว​โลก​แล้ว การ​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ผู้​ประกาศ​ใน​ประเทศ​ต่าง​ ๆ ​ถูก​บังคับ​ใช้​ตาม​เงื่อนไข​ใน​การ​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ประเทศ​นั้น​ ๆ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม ให้​เลือก​ชื่อ​ประเทศ​ที่​อยู่​ข้าง​ล่าง​นี้