ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ภาษามือไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานคุกกี้

องค์การ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เคารพ​สิทธิ​ส่วน​บุคคล​เรื่อง​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว หาก​คุณ​ต้องการ​ทราบ​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​นโยบาย​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ตลอด​ทั่ว​โลก​ของ​องค์การ โปรด​คลิก​ที่​นี่

นโยบาย​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​จะ​บอก​ถึง​หลัก​สำคัญ​ที่​องค์การ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใช้​เพื่อ​จัด​การ​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล นอก​จาก​นั้น ยัง​มี​แนว​ทาง​ที่​ใช้​โดย​เฉพาะ​กับ​เว็บไซต์​นี้​ซึ่ง​มี​บอก​ไว้​ด้าน​ล่าง​นี้​แล้ว

เจ้าของ​เว็บไซต์​นี้​คือ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) ซึ่ง​เป็น​องค์การ​ที่​ไม่​แสวง​หา​ผล​กำไร​ที่​ตั้ง​อยู่​ใน​รัฐ​นิวยอร์ก ทำ​งาน​สนับสนุน​กิจกรรม​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​และ​การ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล เครื่อง​คอมพิวเตอร์​เซิร์ฟเวอร์​บาง​ส่วน​ที่​ใช้​เพื่อ​เก็บ​ข้อมูล​ของ​เว็บไซต์​ตั้ง​อยู่​ที่​ประเทศ​สหรัฐ​อเมริกา

ข้อมูล​ส่วน​บุคคล

ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​คุณ​ส่ง​ให้​กับ​เว็บไซต์ จะ​ถูก​ใช้​เพื่อ​วัตถุ​ประสงค์​ตาม​ที่​แจ้ง​ให้​คุณ​ทราบ​ตอน​ที่​คุณ​ส่ง​ข้อมูล

เรา​จะ​ไม่​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​กับ​ผู้​ใด นอก​จาก​มี​ความ​จำเป็น​ที่​ต้อง​ทำ​เพื่อ​ให้​บริการ​ตาม​ที่​คุณ​ต้องการ ซึ่ง​เรา​จะ​มี​การ​แจ้ง​ให้​คุณ​ทราบ​อย่าง​ชัดเจน หรือ​ใน​กรณี​ที่​เรา​มั่น​ใจ​ว่า​การ​เปิด​เผย​ข้อมูล​มี​เหตุ​ผล​สม​ควร​ทาง​กฎหมาย​หรือ​ข้อ​บังคับ​ที่​เกี่ยว​ข้อง หรือ​ได้​รับ​การ​ร้อง​ขอ​จาก​ผู้​มี​อำนาจ​ทาง​กฎหมาย​เพื่อ​ตรวจ​สอบ​และ​ป้องกัน​ปัญหา​การ​ฉ้อ​โกง ปัญหา​ด้าน​ความ​มั่นคง​ปลอด​ภัย หรือ ปัญหา​ด้าน​เทคนิค การ​ใช้​เว็บไซต์​นี้​ถือ​ว่า​คุณ​ยินยอม​ให้​เรา​เปิด​เผย​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ให้​บุคคล​ภาย​นอก​ทราบ​เฉพาะ​เพื่อ​วัตถุ​ประสงค์​ดัง​กล่าว​เท่า​นั้น ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​จะ​ไม่​ถูก​นำ​ไป​ขาย แลก​เปลี่ยน หรือ​ให้​เช่า ไม่​ว่า​กรณี​ใด​ก็​ตาม

ผู้​ให้​บริการ​ภาย​นอก บาง​ครั้ง​เว็บไซต์​นี้​จะ​มี​ลิงก์​เชื่อม​โยง​ไป​ที่​เว็บไซต์​ของ​ผู้​ให้​บริการ​ภาย​นอก​ที่​เรา​ได้​ว่า​จ้าง​ไว้​เพื่อ​ให้​บริการ​บาง​อย่าง​ใน​นาม​ของ​เรา (ตัว​อย่าง​เช่น การ​กรอก​แบบ​ฟอร์ม​ออนไลน์) ซึ่ง​คุณ​จะ​รู้​ว่า​คุณ​กำลัง​อยู่​ใน​เว็บไซต์​ของ​บุคคล​ภาย​นอก​ได้​โดย​ดู​จาก​รูป​แบบ​ของ​เว็บไซต์​ที่​แตกต่าง​ออก​ไป​และ​ที่​อยู่​เว็บไซต์​บน​แถบ​ของ​เบราว์เซอร์​ที่​เปลี่ยน​ไป​ด้วย เมื่อ​เรา​เลือก​ใช้​บริการ​ผู้​ให้​บริการ​ภาย​นอก เรา​จะ​ทำ​การ​ตรวจ​สอบ​นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว​และ​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ของ​พวก​เขา​จน​มั่น​ใจ​ว่า พวก​เขา​มี​มาตรฐาน​ตรง​กับ​นโยบาย​ที่​เรา​ใช้ ถ้า​คุณ​มี​ข้อ​สงสัย​เกี่ยว​กับ​นโยบาย​ของ​ผู้​ให้​บริการ​ภาย​นอก โปรด​ดู​นโยบาย​ที่​บอก​ไว้​บน​เว็บไซต์​ของ​พวก​เขา

ความ​ปลอด​ภัย

เรา​ถือ​ว่า​ความ​ปลอด​ภัย​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​มาก เรา​ปก​ป้อง​ข้อมูล​ของ​คุณ​ระหว่าง​การ​ส่ง​ต่อ​ข้อมูล​โดย​ใช้​การ​เข้า​รหัส เช่น Transport Layer Security (TLS) เรา​ใช้​ระบบ​คอมพิวเตอร์​ที่​ตั้ง​อยู่​ใน​สถาน​ที่​ที่​อนุญาต​ให้​เข้า​ถึง​ได้​อย่าง​จำกัด โดย​ใช้​การ​ป้องกัน​ทั้ง​ทาง​กายภาพ ทาง​อิเล็กทรอนิกส์ และ​มี​มาตรการ​ทาง​การ​รักษา​ความ​ปลอด​ภัย​เพื่อ​รักษา​ความ​ลับ​และ​ความ​ปลอด​ภัย​ของ​ข้อมูล​ที่​ถูก​ส่ง​ถึง​เรา

บัญชี​ผู้​ใช้

ที่​อยู่​อีเมล​ที่​คุณ​ได้​ระบุ​ไว้​ตอน​ที่​คุณ​สร้าง​บัญชี​ผู้​ใช้​ใน​เว็บไซต์​นี้ จะ​ถูก​ใช้​เพื่อ​ติด​ต่อ​เรื่อง​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​บัญชี​ผู้​ใช้​ของ​คุณ ตัว​อย่าง​เช่น เมื่อ​คุณ​ลืม​ชื่อ​ผู้​ใช้​หรือ​รหัส​ผ่าน​และ​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ​เพื่อ​เข้า​สู่​ระบบ จะ​มี​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​โดย​การ​ส่ง​ข้อ​ความ​ไป​ที่​อีเมล​ที่​คุณ​ได้​ระบุ​ไว้​ใน​ข้อมูล​ผู้​ใช้​ของ​คุณ

การ​บริจาค

เรา​จะ​เก็บ​ชื่อ​และ​ข้อมูล​ติด​ต่อ​ของ​คุณ​ไว้​หาก​คุณ​บริจาค​ผ่าน​ทาง​ออนไลน์ สำหรับ​วิธี​การ​บริจาค​ด้วย​บัตร​เครดิต เรา​ได้​ใช้​บริการ​รับ​จ่าย​เงิน​ผ่าน​ทาง​ออนไลน์​ที่​มี​ระบบ​รักษา​ความ​ปลอด​ภัย​และ​นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว​ของ​ข้อมูล​ที่​มี​มาตรฐาน​ระดับ​โลก โดย​เรา​จะ​ไม่​เก็บ​หรือ​มี​ข้อมูล​ที่​ใช้​สำหรับ​เข้า​ถึง​ข้อมูล​บัตร​เครดิต​ของ​คุณ เลข​บัญชี​ธนาคาร หรือ​ข้อมูล​บัญชี​อื่น ๆ ที่​ใช้​สำหรับ​ดำเนิน​การ​บริจาค ผู้​รับ​บริจาค​จะ​เก็บ​ข้อมูล​บันทึก​ทาง​การ​เงิน​อย่าง​น้อย​สิบ​ปี รวม​ถึง​บันทึก​วัน​ที่​บริจาค จำนวน​ที่​บริจาค และ​วิธี​การ​บริจาค เพื่อ​ให้​เป็น​ไป​ตาม​มาตรฐาน​การ​บัญชี​และ​ทำ​ให้​เรา​พร้อม​จะ​ตอบ​ข้อ​สงสัย​ต่าง ๆ ของ​คุณ​ได้​ใน​ภาย​หลัง และ​เรา​จะ​ไม่​ติด​ต่อ​คุณ​เพื่อ​เรียก​ร้อง​ให้​มี​การ​บริจาค​เพิ่ม​เติม

ข้อมูล​อื่น ๆ

คุณ​อาจ​ส่ง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล (เช่น ชื่อ​ของ​คุณ ที่​อยู่ หรือ เบอร์​โทรศัพท์) เพื่อ​จุด​ประสงค์​อื่น ๆ นอก​จาก​การ​บริจาค​หรือ​การ​สร้าง​บัญชี​ผู้​ใช้ (เช่น ขอ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี) เรา​ได้​รวบ​รวม เก็บ​รักษา และ​ใช้​ข้อมูล​นี้​ตาม​วัตถุ​ประสงค์​ที่​คุณ​ระบุ​มา​เท่า​นั้น​และ​ใน​ช่วง​ระยะ​เวลา​นาน​เท่า​ที่​จำเป็น​เท่า​นั้น

คุกกี้​และ​เทคโนโลยี​ที่​คล้าย​กัน

เรา​เก็บ​ข้อมูล​บาง​อย่าง​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​คุณ​เข้า​มา​เยี่ยม​ชม​เว็บไซต์​ของ​เรา เรา​เก็บ​ข้อมูล​ผ่าน​ทาง “คุกกี้ (Cookies)” “Web beacons” หรือ เทคโนโลยี​ที่​คล้าย​กัน สำหรับ​คำ​ว่า ‘คุกกี้’ ใน​นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว​นี้​มี​ความ​หมาย​กว้าง ๆ และ​หมาย​รวม​ถึง​เทคโนโลยี​ที่​คล้าย​กัน เช่น “local storage”

คุกกี้ เมื่อ​คุณ​เข้า​เว็บไซต์​ส่วน​ใหญ่​รวม​ทั้ง​เว็บไซต์​นี้​ด้วย ชุด​ข้อมูล​ขนาด​เล็ก ที่​เรียก​กัน​ว่า “คุกกี้” อาจ​ถูก​เก็บ​ไว้​ใน​โทรศัพท์​มือ​ถือ แท็บเล็ต หรือ ฮาร์ด​ไดร์ฟ​ใน​คอมพิวเตอร์ มี​คุกกี้​อยู่​หลาย​รูป​แบบ​ซึ่ง​ทำ​หน้า​ที่​ต่าง​กัน​และ​โดย​ทั่ว​ไป​แล้ว​เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​ใช้​งาน​เว็บไซต์​ของ​คุณ​สะดวก​รวด​เร็ว​ขึ้น เรา​อาจ​ใช้​คุกกี้​เพื่อ​บอก​ให้​เรา​รู้​ว่า​คุณ​เคย​เข้า​เว็บไซต์​นี้​มา​ก่อน​หรือ​ไม่ หรือ​อาจ​บอก​เกี่ยว​กับ​รูป​แบบ​ต่าง ๆ ที่​คุณ​เคย​เลือก​ไว้​เมื่อ​เข้า​มา​เยี่ยม​ชม​เว็บไซต์​ครั้ง​ก่อน ตัว​อย่าง​เช่น รูป​แบบ​ภาษา​ที่​คุณ​เคย​เลือก​ใช้​จะ​ถูก​เก็บ​ข้อมูล​ไว้​ใน​คุกกี้ ดัง​นั้น เมื่อ​คุณ​เข้า​เว็บไซต์​อีก​ครั้ง​รูป​แบบ​ภาษา​ก็​จะ​เป็น​ภาษา​เดิม​ที่​คุณ​เคย​เลือก ซึ่ง​เรา​จะ​ไม่​ใช้​คุกกี้​เพื่อ​วัตถุ​ประสงค์​เกี่ยว​กับ​การ​โฆษณา

ประเภท​ของ​คุกกี้​ที่​ใช้​ใน​เว็บไซต์​นี้​จัด​อยู่​ใน​สาม​ประเภท​ดัง​ต่อ​ไป​นี้:

  1. Strictly Necessary Cookies เป็น​ส่วน​สำคัญ​เพื่อ​คุณ​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​บาง​ส่วน​ของ​เว็บไซต์​ได้ เช่น การ​ลง​ชื่อ​เข้า​ใช้ หรือ การ​ส่ง​ข้อมูล​แบบ​ฟอร์ม​ที่​กรอก​ใน​เว็บไซต์ ถ้า​ไม่​มี​คุกกี้​เหล่า​นี้ บริการ​ต่าง ๆ ที่​คุณ​ร้อง​ขอ​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ เช่น ไม่​สามารถ​ทำ​การ​บริจาค​ได้ รวม​ถึง​การ​อนุญาต​ให้​เรา​ให้​บริการ​ตาม​ที่​คุณ​ร้อง​ขอ​ระหว่าง​ช่วง​เวลา​ที่​คุณ​ใช้​โปรแกรม​เบราว์เซอร์​เปิด​เว็บไซต์​อยู่ โดย​คุกกี้​เหล่า​นี้​จะ​ไม่​เก็บ​ข้อมูล​เพื่อ​ใช้​สำหรับ​การ​ตลาด​หรือ​ใช้​เพื่อ​จด​จำ​ข้อมูล​เว็บไซต์​ที่​คุณ​เคย​ไป​เยี่ยม​ชม​บน​อินเทอร์เน็ต

  2. Functionality Cookies ใช้​สำหรับ​เว็บไซต์​เพื่อ​จด​จำ​ว่า​คุณ​ได้​เลือก​ตัว​เลือก​อะไร​ไป (ตัว​อย่าง​เช่น ชื่อ​ผู้​ใช้ ภาษา หรือ​ดินแดน​ที่​คุณ​อยู่) เพื่อ​เว็บไซต์​จะ​ปรับ​คุณลักษณะ​ต่าง ๆ ให้​เหมาะ​สม​กับ​การ​ใช้​งาน​เว็บไซต์​ของ​คุณ​มาก​ขึ้น

  3. Analytical Cookies ใช้​สำหรับ​เก็บ​ข้อมูล​ว่า​ผู้​เข้า​มา​เยี่ยม​ชม​มี​การ​ใช้​เว็บไซต์​อย่าง​ไร เช่น จำนวน​ครั้ง​ที่​เข้า​ชม​เว็บไซต์ หรือ​ระยะ​เวลา​เฉลี่ย​ใน​แต่​ละ​ครั้ง​ที่​เข้า​ชม​เว็บไซต์ ข้อมูล​นี้​จะ​ถูก​ใช้​เพื่อ​ปรับ​ปรุง​การ​ทำ​งาน​ของ​เว็บไซต์​เท่า​นั้น

คุกกี้​บาง​ส่วน​ที่​ติด​ตั้ง​ใน​เว็บไซต์​เป็น​ของ​เรา​เอง คุกกี้​อื่น ๆ เป็น​ของ​บุคคล​ภาย​นอก​ที่​ติด​ตั้ง​บน​โดเมน​ต่าง ๆ กัน เรา​ใช้​เฉพาะ​คุกกี้​ของ​เรา แต่​ก็​ยัง​มี คุกกี้​ของ​บุคคล​ภาย​นอก​ที่​เกี่ยว​ข้อง​ด้วย เช่น Google reCAPTCHA ซึ่ง Google reCAPTCHA ถูก​ใช้​เพื่อ​ทำ​ให้​เรา​รู้​ว่า​ผู้​ใช้​เป็น​บุคคล​จริง ๆ ไม่​ได้​เป็น​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์​อัตโนมัติ ทั้ง​นี้​เพื่อ​เป็น​การ​ป้องกัน​กา​รส​แปม​หรือ​การ​โจมตี​ระบบ​โดย​การ​ส่ง​ข้อมูล​อัตโนมัติ​เข้า​สู่​ระบบ​ใน​จำนวน​มาก ๆ หาก​คุณ​ต้องการ​ทราบ​โยบาย​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว​ของ Google โปรด​ดู​ที่ https://www.google.com/intl/th/policies/privacy/

Web Beacons ใน​แต่​ละ​หน้า​เว็บ​ของ​เรา​อาจ​มี​ไฟล์​อิเล็กทรอนิกส์​ขนาด​เล็ก​ที่​เรียก​ว่า Web Beacons ที่​อนุญาต​ให้​เรา​เก็บ​ข้อมูล​กิจกรรม​ต่าง ๆ ได้ เช่น เมื่อ​คุณ​เข้า​ไป​ที่​หน้า​เว็บ​บาง​หน้า โดย Web Beacons จะ​ใช้​เพื่อ​ติด​ตาม​การ​ใช้​งาน​และ​ตรวจ​สอบ​ประสิทธิภาพ​การ​ทำ​งาน​ของ​เว็บไซต์

การ​ใช้ IP Address ชุด​ตัว​เลข​ที่​เรียก​ว่า IP Address ถูก​ใช้​เพื่อ​ระบุ​เครื่อง​คอมพิวเตอร์​ที่​คุณ​ใช้​งาน​อินเทอร์เน็ต เรา​จะ​ใช้​ข้อมูล IP Address ของ​คุณ​และ​ชนิด​ของ​โปรแกรม​เบราว์เซอร์​ที่​คุณ​ใช้ เพื่อ​ช่วย​ใน​การ​วิเคราะห์​รูป​แบบ​การ​ใช้​งาน​และ​วิเคราะห์​ปัญหา​ที่​เกิด​บน​เว็บไซต์​นี้ และ​ช่วย​ปรับ​ปรุง​การ​ให้​บริการ​ให้​กับ​คุณ

ทาง​เลือก​ของ​คุณ โปรแกรม​เบราว์เซอร์​ส่วน​ใหญ่​ยอม​ให้​คุณ​ปิด​การ​ใช้​งาน​คุกกี้​หรือ​จะ​ได้​รับ​ข้อ​ความ​แจ้ง​เตือน​ก่อน​ที่​จะ​มี​การ​จัด​เก็บ​คุกกี้​บน​อุปกรณ์​ของ​คุณ โปรด​ดู​ที่​วิธี​การ​ใช้​เบราว์เซอร์​ของ​คุณ​เพื่อ​เรียน​รู้​วิธี​ใช้ แต่​ขอ​สังเกต​ว่า การ​ปิด​การ​ใช้​งาน​คุกกี้​อาจ​ทำ​ให้​คุณ​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​ต่าง ๆ ของ​เว็บไซต์​ได้​อย่าง​เต็ม​รูป​แบบ

Active Scripting หรือ JavaScript

การ​ใช้​สคริปต์​เพื่อ​การ​ปรับ​ปรุง​หน้า​ที่​และ​คุณสมบัติ​ของ​เว็บ การ​ใช้​เทคโนโลยี​สคริปต์​เป็น​การ​ยอม​ให้​เว็บไซต์​ส่ง​ข้อมูล​กลับ​ไป​หา​คุณ​ได้​เร็ว​ขึ้น เว็บไซต์​จะ​ไม่​ใช้​สคริปต์​เพื่อ​ติด​ตั้ง​โปรแกรม​ลง​บน​คอมพิวเตอร์​ของ​คุณ​หรือ​เก็บ​ข้อมูล​ของ​คุณ​โดย​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต

จำเป็น​ต้อง​มี​การ​เปิด Active scripting หรือ JavaScript ใน​โปรแกรม​เบราว์เซอร์​เพื่อ​ให้​บาง​ส่วน​ของ​เว็บไซต์​ทำ​งาน​อย่าง​เป็น​ปกติ โปรแกรม​เบราว์เซอร์​ส่วน​ใหญ่​อนุญาต​ให้​เปิด​ปิด​การ​ใช้​งาน​นี้​ได้​สำหรับ​บาง​เว็บไซต์​โดย​เฉพาะ ให้​ลอง​ศึกษา​คู่มือ​วิธี​การ​ใช้​งาน​ของ​โปรแกรม​เบราว์เซอร์​ถึง​วิธี​การ​เปิด​ใช้​สคริปต์​สำหรับ​เว็บไซต์​ที่​เลือก​ไว้

สิทธิ​ของ​คุณ

คุณ​สามารถ​ใช้​งาน​เว็บไซต์​นี้​ใน​การ​ดาวน์​โหลด​สิ่ง​พิมพ์​ต่าง ๆ ดาวน์​โหลด​วีดีโอ หรือ​ไฟล์​เสียง​ได้​ฟรี ไม่​ต้อง​มี​ค่า​ใช้​จ่าย โดย​คุณ​ไม่​จำเป็น​ต้อง​เปิด​บัญชี​ผู้​ใช้ ไม่​จำเป็น​ต้อง​บริจาค และ​ไม่​จำเป็น​ต้อง​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ใด ๆ ที่​เป็น​ผล​ประโยชน์​กับ​เว็บไซต์​นี้ อย่าง​ไร​ก็​ตาม ถ้า​คุณ​เต็ม​ใจ​อยาก​จะ​เปิด​บัญชี​ผู้​ใช้ อยาก​จะ​บริจาค หรือ​อยาก​ขอ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี ก็​สามารถ​ทำ​ได้ โดย​คุณ​จำเป็น​ที่​จะ​ต้อง​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​และ​ยอม​รับ​นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว​และ​การ​ใช้​งาน​คุกกี้ เพื่อ​ให้​เครื่อง​เซิร์ฟเวอร์​ที่​ใช้​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ที่​ตั้ง​อยู่​ใน​ประเทศ​สหรัฐ​อเมริกา ทำ​การ​รวบ​รวม​ข้อมูล ประมวล​ผล​ข้อมูล ส่ง​ข้อมูล และ​จัด​เก็บ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ ซึ่ง​ทำ​โดย Watchtower และ​องค์การ​ที่​สนับสนุน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​หลาย​ประเทศ การ​เก็บ​รวบ​รวม​ข้อมูล​มี​ลักษณะ​ที่​แตกต่าง​กัน​ไป​ขึ้น​อยู่​กับ​รูป​แบบ​การ​ใช้​งาน​เว็บไซต์ ตัว​อย่าง​เช่น ถ้า​คุณ​ต้องการ​บริจาค​ให้​นิติ​บุคคล​ใน​บาง​ประเทศ ชื่อ​ของ​คุณ​และ​ข้อมูล​การ​ติด​ต่อ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ให้​นิติ​บุคคล​นั้น​เพื่อ​ระบุ​ตัว​ตน​ของ​คุณ​ระหว่าง​ขั้น​ตอน​การ​บริจาค หรือ​อีก​ตัว​อย่าง​คือ เมื่อ​คุณ​ขอ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี ชื่อ​และ​ข้อมูล​ติด​ต่อ​ของ​คุณ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ที่​สำนักงาน​สาขา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เพื่อ​ดำเนิน​การ​ตาม​คำ​ขอ​นั้น

ถ้า​การ​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​ไม่​ครบ​ถ้วน​ใน​การ​เปิด​บัญชี​ผู้​ใช้ การ​บริจาค หรือ​การ​ใช้​บริการ​บาง​อย่าง​ของ​เว็บไซต์​ที่​จำเป็น​ต้อง​ระบุ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล ทาง​เรา​จะ​ไม่​สามารถ​ดำเนิน​การ​ตาม​ที่​คุณ​ขอ​ได้

ถ้า​มี​ความ​จำเป็น​ต้อง​เปลี่ยน​แปลง​นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว​และ​การ​ใช้​งาน​คุกกี้ เรา​จะ​แจ้ง​การ​เปลี่ยน​แปลง​ที่​เกิด​ขึ้น​บน​หน้า​เว็บ​นี้ เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​รู้​เสมอ​ว่า​เรา​จะ​เก็บ​รวบ​รวม​ข้อมูล​อะไร​บ้าง​และ​ใช้​ข้อมูล​นั้น​อย่าง​ไร

ใน​แง่​ขอบ​เขต​ของ​กฎหมาย สิทธิ​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​รวม​ถึง สิทธิ​ใน​การ​เข้า​ถึง แก้ไข​หรือ​ลบ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​คุณ​เคย​ให้​ผ่าน​ทาง​เว็บไซต์​นี้ ถ้า​หลัก​กฎหมาย​นี้​ใช้​กับ​ประเทศ​ของ​คุณ​ด้วย คุณ​จะ​พบ​ข้อมูล​ติด​ต่อ​ได้​ที่​นี่ ถ้า​การ​ขอ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​บริจาค โปรด​ติด​ต่อ​ผู้​รับ​บริจาค​ซึ่ง​ระบุ​ไว้​ที่​ช่อง​ผู้​รับ​บริจาค​ใน​ระหว่าง​ขั้น​ตอน​การ​บริจาค​และ​อยู่​ที่​ใบ​เสร็จ​รับ​เงิน​บริจาค​ของ​คุณ