Hivanhu vohambhana hambhana vahumako ketindhawo netihlovo netirhimi totala, kambhe hikhomanisiwa hixikonghomelo xin’we. Kehikwasvo lesvi, hilava kukulisa, Yehovha, Xikwembu xinghatsala Bibele nekutumbuluxa svilo hikwasvo. Hiyendla hilaha hikotako kulandzelela Yesu Kreste nakambe hatsakela kuvitaniwa ekuva vaKreste. Hiteka karhi wahina ekudhyondisa vanhu Bibele ne Mufumo weXikwembu. Hikusa hachhumayila, nekutivisa, hehleni ka Yehovha Xikwembu neMufumo waxona, hewa Timbhoni ta Yehovha.

Fambha ke jw.org. Hlaya Bibele ke jw.org. Dhyonda svotala hehleni kahina nelesvi hipfumelako.