11:28-30

“Mpingu wa mina wawolova”

Yesu aativa kuvatla mpingu hikuva aali muvatli; kuswilava aawutsimbelela hi switarapu kumbe hi xikhumba xa xihari leswaku swivevuka kutirha hi wona. Hipfumela kurhwala mpingu wa Yesu loko hi khuvuliwa kutani hiva vadjondzisiwa vakwe. Leswi swivula leswaku hitava ni ntirhu ni wutihlamuleli la kutika, kambe kuyendla leswi swahipfuna kuwisa naswona hikuma minkateko yinyingi.

Hi yihi minkateko ungayikuma kusukela urhwala mpingu wa Yesu?