Hunza uya ka timhaka ta kona

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

A ntiro wa ku gandla mabhuku wu vhuna vanhu a ku gondza xungetano hi Nungungulu

A ntiro wa ku gandla mabhuku wu vhuna vanhu a ku gondza xungetano hi Nungungulu

MISAVENI yontlhe, a vanhu va lera a mabhuku ya Vakustumunyu va Jehovha. Cikari ka vanhu lavo, ku na ni va tsandza-vahlayi va lerako mabhuku lawo lomu ka michini a ku fana ni lezvi u mahako ka cikhati leci. Hambulezvo, zvi nga ha ku hlamalisa a ku tiva lezvaku hi maha a ntiro wa hombe wa ku gandla a mabhuku. Kala 2013 makunu hi wa humesile mabhuku ma seketelwako ka Bhibhiliya hi cipimo ca 700 wa tirimi ma tlhela ma avelwa ka 239 wa matiko.

A tikoponi ta le handle hi tona ti nga gandla a mabhuku ya hina wontlhe kala 1920. Ka lembe lego hi no sangula a ku gandla a marevhista ya hina hi hoce ni zvibhukwana zvo kari ka wutshamu ga gitsongwani hi nga lugarile le Brooklyn, Nova York. Kusanguleni zvi wa nga nyawuli, kanilezvi ku ta chikela nyamutlha hi gandla mabhuku ka 15 wa michini yi nga Afrika, América do Norte, América do Sul, Austrália, Azia ni Europa.

Bhuku ga hina ga lisima ku hundza wontlhe

A bhuku ga lisima ku hundza wontlhe hi gandlako, handle ko kanakana i Bhibhiliya. Hi 1942 hi gandlile a Bhibhiliya go sangula ga murumba ka michini ya hina. Kuve Bhibhiliya ga ciNgiza ga King James Version. Kusukela hi 1961, a Vakustumunyu va Jehovha va kari va hundzulusela va tlhela va humesa a Bhibhiliya gontlhe ga Tradução do Novo Mundo hi vholume yin’we. Kala 2013, hi wa humesile a 184 000 000 wa tikopiya ta Bhibhiliya ni ku hundza hi 121 wa tirimi.

A hi tinumero basi ti hlamalisako, a matshamela ya gonawu ma wulawula. A maBhibhiliya lawa hi humesako ma tiyile nguvhu. Ma gandliwa ka phepha ga gi nene nguvhu go kala gi nga cici muvala ma tlhela ma rungiwa ni ku lemiwa ma tiya khwatsi. A wuyelo ga kona i Bhibhiliya go tiya gi hlwelako ku hlakala lezvo na gi tirisiwa siku ni siku.

Mabhuku man’wani

Ha gandla mabhuku man’wani kambe ma vhunako vanhu ku zwisisa a Bhibhiliya. Wona mitsengo yo kari yo sukela hi 2013:

  • A Murindzeli, gi nga gona revhista ga hina ga tshinya, i gandliwa hi 337 wa tirimi ni ku hundza, niku hi gona revhista gi hangalakileko ku hundza wontlhe laha misaveni. Ku gandliwa cipimo ca 69 804 000 wa tikopiya ta numero ni numero ya revhista legi ga 16 wa mapajina.

  • Khindlimuka!, a nga munghana wa Murindzeli — na gi hi gona a revhista ga wumbiri gi hangalakileko nguvhu — i gandliwa hi 195 wa tirimi. Ku gandliwa cipimo ca 64 905 000 wa tikopiya ta revhista legi.

  • Zini lezi a Biblia gi zi gonzisako hakunene?, i bhuku ga kapa yo olova gi nga ni 224 wa mapajina gi mahelweko nguvhunguvhu ku vhuna valeri a ku zwisisa a tigondzo-tshinya ta Bhibhiliya. Kusukela hi 2015 ku kari ku gandliwa cipimo ca 214 000 000 wa tikopiya ta gona hi 240 wa tirimi ni ku hundza.

  • Ingisa Nungungulu, i broxura ga 32 wa mapajina gi mahelweko ku vhuna lava va kalako va nga zvi koti khwatsi ku lera. Gi tlhamusela a lisine lo olova la Bhibhiliya hi mifota yo saseka ni magezu yo koma ma tlhamuselako a mifota leyo. Ku gandliwa cipimo ca 42 000 000 wa tikopiya ta gona hi 400 wa tirimi ni ku hundza.

Ahandle ka mabhuku lawa, a Vakustumunyu va Jehovha va gandla a mabhuku, mabroxura ni zviphephana zvo hambanahambana zvi vhunako zvigondzani zva Bhibhiliya ku kambisisa a mihlamulo ya Bhibhiliya xungetano hi zviwutiso zvabye, ku lulamisa zvikarato zva wutomi ni kuva ni litsako wutomini ga ngango. Hi 2012 a michini ya ku gandla yi tirisiwako hi Vakustumunyu va Jehovha yi gandlile a 1 300 000 000 wa marevhista ni ku hundza yi tlhela yi gandla 80 000 000 wa mabhuku ni maBhibhiliya.

Hi 2012 a michini ya ku gandla yi tirisiwako hi Vakustumunyu va Jehovha yi gandlile a 1 300 000 000 wa marevhista ni ku hundza yi tlhela yi gandla 80 000 000 wa mabhuku ni maBhibhiliya

A vapfhumba lava va endzelako a michini ya hina ya ku gandla va hlamala nguvhu hi ku wona a vatiri va zvigingi na va gandla mabhuku lawa. Vontlhe a vavanuna ni vavasati lavo va tirisa cikhati cabye ni ntamu wabye ntirweni lowu. A cikhati va tako Bheteli, gi nga vito gi wulako ku “Muti wa Nungungulu”, a kutala kabye va chikela na va nga tivi nchumu hi ta michini ya ku gandla. Hambulezvo, a gondziselelo leyi va yi kumako lomu ndzeni, zvin’we ni tshamela ga Bheteli ga ku tira na u gondza, zvi pswala mihandzu ya yi nene. Hi cikombiso, zvi tolovelekile a ku wona majaha ya kwalomu ka 20 wa malembe na ma chembela a muchini wo gandla wa ku tsutsuma nguvhu wu zvi kotako ku gandla a 200 000 wa marevhista ya 16 wa mapajina hi hora.

A mali ya kona yita hi kwihi?

Misaveni yontlhe, a ntiro lowu wu mahiwako hi Vakustumunyu va Jehovha wu seketelwa hi minyikelo ya kuzvirandza. A revhista Zion’s Watch Tower, legi nyamutlha gi nga Murindzeli, ga Agosto wa 1879 gi wulile lezvi: “Hi kholwa lezvaku a ‘Zion’s Watch Tower’ yi seketelwa hi JEHOVHA, niku loku zva ha tshamisile lezvo yi nga ta tshuka yi kombela ne ku koxa mali ka munhu.” Ha ha ti zwisa lezvo kala nyamutlha.

Hikuyini hi tirisako a cikhati co tala, ni mali, ni ntamu wa hombe ntirweni lowu? Hi maha lezvo hakuva loku u lera a gin’we ga maBhibhiliya ya hina ya tsandza-vahlayi ni mabhuku ma gandliwako hi michini ya hina, kani u lera mabhuku lawo lomu ka muchini, hi tsumba lezvaku ma ta ku vhuna a ku tshinela ka Nungungulu.