Zvingheniso zva ntiro wa kuchumayela

Tividhyu ti mahelweko ku hi vhuna ku sangula mabhulo xungetano hi Bhibhiliya.

Xingheniso xa vidiyu yi nge A wutomi gi no vangiwa?

A ku tiva lezi hi nga tumbulukisa zona zi ngava zambo ga lisima kasi hi tiva ku hikuyini hi nga kona.

Cingheniso xa A ngango wa wena wu nga tsaka

A wukati ni ngango zvi le mhangweni. A Bhibhiliya gi hi byela lezvi a ngango wu nga mahako kasi wuva ni litsako.

Wa ma lava mahungu yo saseka?

A Bhibhiliya gi na ni ‘mahungu yo saseka yo tsakisa’ kota lezvi Isaya 52:7 a wulako. A mahungu lawa yo saseka ma nga ku vhuna kuva ni wutomi ga ngango go tsakisa, wunghana ga lisine ni kurula.

Xana a vafileko va ta vhuka?

A Bhibhiliya gi tsumbisa ku a maxaka ya hina ma ta vhuxiwa ma tlhela ma hanya kwalaha misaveni.