Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Inyamutlha, a wanuna loyi a nga ni zo tsala hi zona i yimela Jesu Kristu, loyi a vekako zifungo ka lava va to pona

Ziwutiso za vagonzi

Ziwutiso za vagonzi

A wanuna loyi a nga ni zo tsala hi zona ni lava va ntlhanu ni munwe va nga ni mutsayi ka muwoniso wa Ezekieli va yimela yini?

Va yimela butho ga le tilweni legi gi nga patseka kulovisweni ka Jerusalema, legi gi to tlhela gi patseka kambe kulovisweni ka tiko go biha ga Satani yimpini ya Har–Magedoni. Hikuyini a kuchukwatiswa loku ka mazwisisela ku fanelako?

Anzhako ka ku wona a zilo zo biha lezi zi nga mahiwa ka tiko go hluwuka ga Jerusalema, na gi nga se loviswa hi 607 Mahlweni ka Nguva ya Hina, Ezekieli i lo kombiwa muwoniso wa zilo zi nga xungeta kuloviswa ka Jerusalema. I lo wona 6 wa vavanuna na va khomile mitsayi kutani zilo zo lovisa. I lo tlhela a wona wanuna xikari kabye a nga “ambele a tinguwo ta wukene na hi ni zo tsala ha zona.” (Ezek. 8:6-12; 9:2, 3) A wanuna loye i lo byeliwa lezi: “Famba u ya tsemakanya muti, . . . u vekela xifungo zimombyeni za vanhu lava va nga ni mahika, va rilako hi kota ya manyalataniso lawa ma mahiwako xikari kabye.” Anzhako ka lezo, a vavanuna lava va nga hi ni zilo zo lovisa va lo byeliwa lezaku va daya vontlhe va nga kala va nga hi na xifungo doropeni lego. (Ezek. 9:4-7) A muwoniso lowu wu hi gonzisa yini, niku himani a wanuna loyi a nga ni zo tsala hi zona?

A xiprofeto lexi xi mahilwe hi 612 Mahlweni ka Nguva ya Hina, niku a kutatiseka ka xona ko sangula ku wa hi kuloviswa ka Jerusalema hi butho ga Babuloni — lezi ku nga kiyela ntlhanu wa malembe basi kasi zi maheka. Hambu lezi Jehova a nga tsika vaBabuloni lavo va mahedeni va lovisa Jerusalema, hi lisine va wo maha kuranza kakwe. (Jer. 25:9, 15-18) Jehova i lo va tirisa kasi ku tsayisa vanhu vakwe vo hluwuka. Hambulezo, ku wa nga ta loviswa vanhu vontlhe. A valulamileko va wa nga ta loviswa zinwe ni vakubiha. Hi liranzo, Jehova i lo vulula ndlela ya ku ponisa vaJuda lava va nga kala va nga tsakiswi hi manyalataniso lawa ma nga mahiwa doropeni ga Jerusalema.

Ezekieli a nga patsekangi kuvekeleni ka zifungo ge hambu kuloviseni. A kulamula loko ku wa ta rangelwa hi tingelosi. Hi ndlela leyo, a xiprofeto lexi xi hi vuna ku wona lomu a xikungo xi sukelako kona, le tilweni ha koce. Jehova i rumile tingelosi kasi ti rangela kulovisa ni ku veka valulamileko hi tlhelo kasi va pona. *

A kale, hi wa tlhamusela lezaku masikwini ya hina, a wanuna loyi a nga ni zo tsala hi zona i yimela misalela ya vatotilweko. Ku wa alakanyiwa lezaku lava va vumelako mahungu ma xumayelwako va fungiwa zezi kasi va pona. Hambulezo, ka malembanyana lawa, zi lo dlunyateka lezaku a tlhamuselo lowo wu lava ku chukwatiswa. Hi kuya hi lezi zi nga ka Mateu 25:31-33, Jesu hi yena a lamulako vanhu. A kulamula ko gumesa i ku maha xikhatini xa kuxaniseka ka hombe, a hambanisa lava va fanako ni tiyivu, va to poniswa, ka lava va fanako ni timbuti, va to loviswa.

Makunu hi kuya hi mazwisisela lawa ya maswa, hi gonza yini ka muwoniso wa Ezekieli? Ku na ni ntlhanu wa zilo hi wutsongwani ga kona:

  1. Mahlweni ka kuloviswa ka Jerusalema, Ezekieli i tirile kota murinzeli zinwe na Jeremia, khwatsi hi lezi Isaya a nga mahile. Inyamutlha, Jehova i tirisa ntlawa wu tsongwani wa malanza yakwe ma totilweko kasi ku gisa vanhu vakwe ni ku tlharihisa vanwani na ku nga se sangula kuxaniseka ka hombe. Hi tlhelo ginwani, a malanza wontlhe ya Kristu ma hlengela kuhuweleleni ka xitlharihiso lexo. — Mat. 24:45-47.

  2. Ezekieli a nga patsekangi kufungeni ka vanhu kasi va pona; a vanhu va Jehova nyamutlha  vonawu a va patseki. Vo nyika mahungu ya Jehova ntsena, ma nga xipanze xa kuxumayela kabye ku rangelwako hi tingelosi. — Kuv. 14:6.

  3. Masikwini ya Ezekieli, a ku na munhu a vekelweko xifungo xa xiviri ximombyeni xakwe. Nyamutlha kambe hi zalezo. Zini lezi a vanhu va faneleko ku maha kasi va vekwa xifungo xo fananisa kasi va pona? Va fanele ku vumela a mahungu yo saseka lawa ma xumayelwako nyamutlha, vava ni mahanyela ya wuKristu, va ti hendleleta ka Jehova, va tlhela va seketela vamakabye va Kristu hi kutsumbeka. (Mat. 25:35-40) Lava va mahako lezo va ta vekwa zifungo za ku pona xikhatini xa kuxaniseka ka hombe loku ku tako.

  4. Inyamutlha, a wanuna loyi a nga ni zo tsala hi zona i yimela Jesu Kristu, loyi a vekako zifungo ka lava va to pona. Lava va xidlemo xa tsanza-vahlayi va ta amukela xifungo xabye a xikhati va to lamulwa kota tiyivu xikhatini xa kuxaniseka ka hombe. Lezo zi ta va veka ndleleni ya ku kuma wutomi ga pinzukelwa laha misaveni. — Mat. 25:34, 46. *

  5. Inyamutlha, a 6 wa vavanuna va nga ni zilo zo lovisa va yimela a butho ga le tilweni, gi rangelwako hi Jesu wutsumbu. Lokuloku va ta lovisa matiko ni wubihi gontlhe. — Ezek. 9:2, 6, 7; Kuv. 19:11-21.

A ku zwisisa a zigonzo lezi za lisima zi hi tiyisa lezaku Jehova a nga lovisi valulamileko zinwe ni vakubiha. (2 Ped. 2:9; 3:9) Zi tlhela zi hi alakanyisa a lisima la ntiro wa kuxumayela masikwini ya hina. A vanhu vontlhe va fanele kuzwa xitlharihiso na ku nga se chikela kugumesa! — Mat. 24:14.

^ nzi. 6 Hambu lezi va nga kala ku amukela zifungo za xiviri lomu zimombyeni zabye, a vanhu vo kota Baruke (a matsalani wa Jeremia), ni muEtiopia Ebed-Meleki, ni vana va ka Rekabe va lo poniswa. (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Va lo amukela xifungo xo fananisa kasi va pona.

^ nzi. 12 A vatotilweko vo tsumbeka a va na xilaveko xo vekwa xifungo lexo kasi ku pona. Kanilezi, va vekwa xifungo xo gumesa xa kuhlawuliwa kabye xikhatanyana mahlweni ka kufa kabye kutani ka kusangula ka kuxaniseka ka hombe. — Kuv. 7:1, 3.