Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

A wutireli ga wena ga fana ni nzhokati ke?

A wutireli ga wena ga fana ni nzhokati ke?

A WUTIRELI ga hina gi na ni lisima nguvu. Kanilezi a hi vontlhe hi va xumayelako va tsakelako. Hambu lava va ma tsakelako a mahungu ya Biblia, a hi xontlhe xikhati va zi wonako na zi laveka ku gonza na hina a Mhaka ya Nungungulu.

Hi zalezo zi nga humelela Gavin. I lo sangula kuya mitlhanganweni ya bandla; hambulezo i lo ala xigonzo xa Biblia. I ngalo: “Nzi wa nga yi tivi nguvu Mitsalo, niku nzi wa nga lavi ku zi poleka. Nzi wa chava ku khohliswa niku nzi wa nga lavi ku ti belela.” U zi wonisa kuyini? Xana Gavin i wa tsanzekele magumo? Ahihi! Ehleketa hi wuyelo ga gi nene legi a tigonzo ti zi kotako kuva nago ka munhu. Jehova i lo byela vanhu vakwe va kaleloko aku: “A gezu ga mina gi ta tsakamisa khwatsi i nzhokati; khwatsi i vula hehla ka byanyi go nyuka.” (Deut. 31:19, 30; 32:2) A matshamela ya nzhokati ma kombako khwatsi lezi hi nga vunisako zona vanhu va tixaka tontlhe wutirelini ga hina. — 1 Tim. 2:3, 4.

 A WUTIRELI GI NGA FANA NI NZHOKATI HI NDLELA MUNI?

A nzhokati ya olova. A nzhokati yi humelela hi kutsongwani-kutsongwani laha a xivere xi hlengeletanako xi maha madona ya mati. A magezu ya Jehova ma wa ‘tsakamisa a ku fana ni nzhokati’ hi lezi a nga wulawula hi wunene, ni kuolova, ni kukhatala hi vanhu vakwe. Hi nga mu pimanyisa hi ku kombisa xichawo hi mawonela ya munwani. Hi kuca vanhu lezaku va ehleketa, va chikelela magumo ha voce. Loku hi kombisa xichawo lexo, a magezu ya hina ma hatlisa ma khumba mbilu niku a wutireli ga hina gi pswala mihanzu.

A nzhokati ya nyukisa. A wutireli ga hina ga nyukisa vanwani laha hi hlotako tindlela ta chukwana ta ku engetela a kutsakela kabye. Gavin, a kumbukilweko kusanguleni ka nzima leyi, a nga kurumetwangi ku vumela xigonzo xa Biblia. A kuhambana ni lezo, Chris, a makabye loyi a nga wulawula naye ka khati go sangula, i lo hlota tindlela to hambanahambana kasi ku maha Gavin a tlhatlheka ku bhula hi Biblia. Chris i lo tlhamusela Gavin lezaku a Biblia gi na ni mhaka-tshinya niku a ku tiva mhaka leyo zi wa ta mu vuna ku zwisisa khwatsi a mitlhangano leyi a ngaya ka yona. Anzhako ka lezo, Chris i lo mu byela lezaku lexi xi nga mu kholwisa ku a Biblia gi wulawula lisine ziprofeto za gona. Lezo zi lo va maha vava ni mabhulo yo tala xungetano hi kutatiseka ka ziprofeto. A mabhulo lawo ma lo nyukisa mbilu ya Gavin, a gumesa hi ku vumela xigonzo xa Biblia.

A nzhokati ya nyika wutomi. A tiko ga Israeli gi na ni nguva ya kuhisa ni xihala, laha ku tshukako ku hunza tihweti to tala na ku ngani vula. Hi kota ya kuvumaleka ka nzhokati, a tisinya ta wuna tifa. Inyamutlha ku na ni xihala xa moya, kota lezi Jehova a sinako a profetile. (Am. 8:11) I lo tsumbisa lezaku a vavangeli va totilweko va wa ta ku “khwatsi i nzhokati yi tako hi ka Jehova” laha va nga wa ta huwelela mahungu ya Mufumo wa Nungungulu, na va vunetelwa hi vanghana vabye va “tiyivu tinwani.” (Mika 5:7; Joh. 10:16) Xana ha nyika lisima a mahungu ya hina yo saseka ya Mufumo kota yinwe ya tindlela leti Jehova a ti tirisako kasi ku nyika wutomi lava va nga ni tora ga moya?

A nzhokati xikatekiso xi tako hi ka Jehova. (Deut. 33:13) A wutireli ga hina gi ngava xikatekiso ka lava va vumelako mahungu ya hina. Gavin i xi kumile a xikatekiso lexo. Ka xigonzo xakwe xa Biblia, i lo kuma mihlamulo ya ziwutiso zontlhe a nga hi nazo. I lo kula hi kuhatlisa hi tlhelo ga moya, niku zezi yena ni sati wakwe Joyce va ti buza hi ntiro wa xikhati xontlhe wa ku xumayela mahungu yo saseka ya Mufumo.

A Timboni ta Jehova ti tata misava hi mahungu ya Mufumo

NYIKA LISIMA A WUTIRELI GA WENA

A ku ehleketa hi nzhokati zi nga tlhela zi hi kuca ku nyika nguvu lisima a wutireli ga hina. Hi ndlela muni? A dona ginwe basi a gi mahi za hombe, kanilezi hi kupatsana ka madona ya tsanza-vahlayi a misava ya thamba. Hi ndlela yo fana, lezi a munwe ni munwani wa hina a mahako zi nga wonekisa ku khwatsi zi tsongwani. Hambulezo, loku hi patsa a mizamo yi mahiwako hi malanza wontlhe ya Jehova za koteka ku nyika wukustumunyu “ka matiko wontlhe.” (Mat. 24:14) Xana a wutireli ga hina gi tava xikatekiso xi tako hi ka Jehova ka lava hi va xumayelako? Gi tava tano loku a mahungu lawa hi ma xumayelako ma olova, ma nyukisa, ma tlhela ma nyika wutomi a ku fana ni nzhokati!