Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

“Kasi i wa hi kwihi Nungungulu?”

“Kasi i wa hi kwihi Nungungulu?”

“CONTLHE CIKHATI KUTA CIWUTISO CAKU: KASI I WA HI KWIHI NUNGUNGULU?” — Zvi wulilwe hi Benedict, a Papa XVI na a endzela a wutshamu legi a kale gi nga hi livala la xanisa le Auschwitz, Polônia.

LOKU KU HUMELELA MHANGO, WA TSHUKA U TI WUTISA KU ‘KASI I KWIHI NUNGUNGULU?’, KUTANI WUTOMINI GA WENA U HUMELELWE HI ZVILO ZVO TSHISA ZVI NGA KU MAHA U TI WUTISA KU NUNGUNGULU WA KHATALA HI WENA KE?

Kuzvilava u ti zwisa ku khwatsi hi lezvi a nga ti zwisa zvona Sheila, loyi a hanyako le Estados Unidos. I  wundlilwe ka ngango wu randzako nguvhu zva wukhongeli. I ngalo: “Kusukela wun’wananeni kala lezvi, ndzi wa tshinela ka Nungungulu hakuva hi yena Muvangi wa hina. Hi lisine, ndzi wa nga tizwi na ndzi hi kusuhani naye. Ndzi wa alakanya ku wa ndzi cuwuka kanilezvi i ndzi cuwuka hi le kule basi. Ndzi wa nga tizwi na ndzi vengiwa hi Nungungulu ge hambu ku kholwa lezvaku wa ndzi randza.” Hikuyini Sheila a nga kanakana? I tlhamusela aku: “Laha kaya ka hina hi kumene ni zvikarato zva ku landzelelana, niku zvi wonekisile ku khwatsi Nungungulu i wa nga hi vhuni ne ni kutsongwani.”

A ku fana na Sheila, wenawu u nga tiyiseka lezvaku Nungungulu wa Ntamu wontlhe i kona. Kanilezvi, u nga ti wutisa ku, hakunene wa khatala hi wena ke. A wanuna wo tsumbeka Joba, loyi a nga kholwa ntamu ni wutlhari ga Muvangi, yenawu i wa kanakana. (Joba 2:3; 9:4) Andzhako ka loku Joba a humelelwe hi makhombo yo landzelelana — laha ko kala ni munhu wa ku mu vhuna — i no wutisa Nungungulu aku: ‘Hikuyini u fihlako nghohe ya wena, u ndzi maha nala wa wena ke?’ — Joba 13:24.

A Bhibhiliya gi li yini hi mhaka leyi? Hi Nungungulu a nga ni nandzu loku ku humelela mhango? Ci kona ci kombako ku Nungungulu wa khatala hi vanhu vontlhe niku wa khatala hi mun’we mun’we ke? Hi kuya hi lezvi a vanhu va zvi pimisako, xana zva koteka ku hontlheni hi zvi tiva hakunene a ku yena wa ku wona kuxaniseka ka hina, wa ku zwisisa, wa hi zwela wusiwana, kutani wa hi vhuna zvikaratweni zva hina?

Ka tindzima ti landzelako, hi ta wona lezvi a zvivangwa zvi hi gondzisako xungetano hi kukhatala ka Nungungulu hi hina. (Va Le Roma 1:20) Hi kulandzela, hi ta tiva lezvi a Bhibhiliya gi gondzisako xungetano hi kukhatala ka Nungungulu. Laha u toya u “mu tiva” nguvhu Nungungulu hi ka zvivangwa zvakwe ni Mhaka yakwe u taya u tiyiseka ku wa ‘ku khatalela’. —1 Johani 2:3; 1 Pedro 5:7.