A MURINZELI N.° 2 wa 2019 | A hi chukwana ndzifa ke?

Xana u welwe hi mindzhingo laha ka kuza u ti wutisa ku a hi chukwana ku ufa ke?

Loku a wutomi gi bindza ku hundza mpimo

Hambu wo kumana ni cikarato muni, i chukwana ku simama u hanya.

Loku u welwe hi mhango ya ntumbuluko

A Bhibhiliya gi nyika wusungukati ga gi nene ga ku gi nga ku vhuna loku u welwe hi mhango ya ntumbuluko.

Loku u felwa hi munhu u mu randzako

Wona a ntlhanu wa mawonela ma nga ku vhunako ku timisela loku u felwe hi munhu u mu randzako.

Loku a nuna kutani sati a maha wubhayi

A kutala ka lava a nuna kutani sati wabye a nga maha wubhayi, va kumile mavhesi yo chavelela.

Loku u hi ni mababyi ya hombe

Wona lezvi a van’wani va nga timiselisa zvona a cikhati va nga hi ni mababyi ya hombe.

Loku u wona ku i chukwana ku ufa

U tshukile u karateka ku hundza mpimo laha ka kuza u pimisa ni ku ti daya? U nga ci kuma kwihi civhuno?

Zvigelo zva ku u SIMAMA u hanya

Hambu loku a van’wani kuzvilava va nga ku zwisisi a ku karateka ka wena, tiyiseka lezvaku Nungungulu wa ku zwisisa niku i lava ku ku vhuna.

Nungungulu wa ‘khatala’ hi wena

A mavhesi lawa ya Bhibhiliya ma nga ku chavelela ma tlhela ma ku tiyisa.