Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Zvini lezvi Nungungulu a to zvi maha?

Zvini lezvi Nungungulu a to zvi maha?

Loku u kumana ni cikarato, u lava munghana wa ku ku vhuna. Mhakeni leyi, a vokari va li Nungungulu a hi munghana wabye hi ku a nga va vhuni hi nchumu wutomini gabye. Kuveni kasi ku wula lisine, Nungungulu i sina a mahile zvotala kasi ku hi vhuna, niku i ta fuvisa zvikarato zvontlhe lezvi hi kumanako nazvo nyamutlha. Zvini a to maha?

I TA FUVISA WUBIHI GONTLHE

Nungungulu i ta fuvisa wubihi gontlhe hi ku lovisa loyi a gi vangako. A Bhibhiliya gi komba loyi a vangako wubihi, loku giku: “A tiko gontlhe gi le ntan’wini wa loyi wa kubiha.” (1 Johani 5:19) A ‘wakubiha’ loyi a wuliwako laha, a ku na mun’wani ahandle ka loyi Jesu a nga mu vitana ku i “hosana ya tiko” legi, ku nga Sathani. (Johani 12:31) A moya wa Sathani lowu wu nga kona tikweni legi hi wona mutsu wa zvikarato lezvi zvi nga kona laha misaveni. Kanilezvi, Nungungulu i ta maha yini?

Na ku nga hi kale Jehovha Nungungulu i ta tirisa N’wana wakwe, Jesu, kasi “ku fuvisa loyi a nga ni ntamu wa ku daya, ku nga Sathani”. (Mahebheru 2:14; 1 Johani 3:8) Hi lisine, a Bhibhiliya gi komba lezvaku yenawu Sathani wa zvi tiva ku “a cikhati ci nga mu salela ci tsongwani”. (Kuvhululelwa 12:12) Nungungulu i ta swiyela ni vontlhe lava mahako zvo biha. — Lisimu 37:9; Mavingu 2:22.

I TA CICA MISAVA YIVA PARADHISE

Loku a Muvangi wa hina a fuvisile wubihi gontlhe laha misaveni, i ta sangula ku maha lezvi zvi lavekako kasi a vanhu vo mbhelela va hanya kala kupindzuka laha misaveni. Maku zvini zvi to maheka cikhatini leco?

Ku tava ni kurula ko mbhelela. “Lava va rulako va taga tshomba ya tiko, va ta xalaliswa hi kurula ka hombe.” — Lisimu 37:11.

Ku tava ni zvakuga zvo tala zva zvi nene. ‘A mavele ma ta pfuna nguvhu tikweni ni lomu hehla ka zvitsunga.’ — Lisimu 72:16.

Ku tava ni tiyindlu ta ti nene ni ntiro wo tsakisa. ‘Loku va aka tiyindlu va ta tshama ka tona, ni loku va byala zvivhina va taga mihandzu ya zvona. . . . Ni vahlawulilweko va mina va ta tsakela mitiro ya mandla yabye.’ — Isaya 65:21, 22.

Wa zvi lava ku wona zvilo lezvo ke? Zvezvanyana a zvilo zvi ta tshamisa zvezvo kala kupindzuka.

I TA FUVISA MABABYI NI KUFA

Inyamutlha miketo ya ku babya ni ku felwa basi. Kanilezvi a zvilo zvi nga ta ha tshamisa lezvo. Zvezvanyana Nungungulu i ta tirisa hakhelo ya kutlhatlhisa ya Jesu kasi “ni wihi loyi a kholwako kakwe a nga lovisiwi, kanilezvi a kuma wutomi ga pindzukelwa”. (Johani 3:16) Gi tava gihi wuyelo ga kona?

A mababyi ma ta fuvela teto. ‘A ku na muaki ni mun’we a ta ngaku: Ndza babya! A vanhu va akileko lomu va ta tsetselelwa zviwonho zvabye.’ — Isaya 33:24.

A kufa ku ta mbhela. ‘I ta fuvisa kufa kala kupindzuka; Hosi Nungungulu i ta hlangula mihloti tinghoheni tontlhe.’ — Isaya 25:8.

A vanhu va ta hanya kala kupindzuka. “A cinyikiwo ca Nungungulu wutomi ga pindzukelwa ha Kristu Jesu a Hosi ya hina.” — Va Le Roma 6:23.

Lava va fileko va ta vhuka. “Ku tava kona a kuvhuka ka lava vo lulama ni lava vo kala ku lulama.” (Mitiro 24:15) A vanhu lavo va ta vhuneka hi hakhelo ya kutlhatlhisa ya Jesu.

Kasi Nungungulu i ta zvi mahisa kuyini zvontlhe lezvo?

 I TA YIMISA MUFUMO WU TO FUMA KHWATSI

Nungungulu i ta tatisa kungo gakwe hi vanhu ni misava hi ku tirisa Mufumo wa le tilweni, lowu Jesu a yimisilweko kota Hosi ya kona. (Lisimu 110:1, 2) A Mufumo lowo, hi walowu Jesu a nga gondzisa vapizani vakwe lezvaku va wu khongelela a cikhati a nga ku khongelani muku: “Papayi wa hina wa le tilweni, . . . a wute Mufumo wa wena.” — Matewu 6:9, 10.

A Mufumo wa Nungungulu wu ta fumela misava wu tlhela wu fuvisa tihuwa tontlhe. A ku na mufumo wun’wani wa wu nene lowu a vanhu va nga wa ta wu kuma! Hi cigelo leco Jesu a nga ti tsitsirita a “chumayela a mahungu ya ma nene ya Mufumo wa Nungungulu” a cikhati a nga tira laha misaveni a tlhela a gondzisa vapizani vakwe lezvaku vonawu va maha zvezvo. — Matewu 4:23; 24:14.

Jehovha Nungungulu i tsumbisile vanhu lezvaku i ta va mahela zvilo zvontlhe lezvo zva zvi nene hi kota ya lirandzo lakwe hi vona, kota zvivangwa zvakwe. Xana lezvo a zvi ku kuci ku u mu tiva u tlhela u maha wunghana naye ke? U ta vhunekisa kuyini loku u maha lezvo? Lezvo zvi ta tlhamuselwa ka ndzima yi landzelako.

ZVINI NUNGUNGULU A TO ZVI MAHA? Nungungulu i ta fuvisa mababyi ni kufa; a fuma vanhu vontlhe hi Mufumo wakwe; a cica misava yiva paradhise