A MURINZELI (WA XIGONZO) Novembro wa 2018

A revhista legi gi na ni tindzima ta cigondzo ti to gondziwa hi vhiki ga 31 ka Dezembro wa 2018 kala ka vhiki ga 3 ka Fevereiro wa 2019.

“Xava lisine, u nga li xavisi”

Zvi wula yini ku xava lisine? Loku hi xavile lisine, hi nga li khomisa kuyini hi mandla mambiri?

“Ndzi ta famba lisineni la wena”

Zvini hi nga mahako kasi hi simama hi ti yimisele ku khoma zvi tiya a lisine la lisima leli Jehovha a hi gondzisako?

Tsumba Jehovha loku u lwisana ni zvikarato

A bhuku ga Habhakuka gi nga hi vhuna ku hi simama hi rula hambu loku hi hi ni zvikarato.

U nga pimanyisi kupima ka tiko legi

U nga maha yini kasi u pimanyisa kupima ka Jehovha na ku nga hi ka vanhu ke?

Wa ti karatela kuva ni kupima ka Jehovha ke?

Zvini hi faneleko ku maha kasi hi nga pimanyisi kupima ka tiko legi?