Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Hikuyini hi faneleko ku nyika zvilo munhu a nga ni zvontlhe?

Hikuyini hi faneleko ku nyika zvilo munhu a nga ni zvontlhe?

“Nungungulu wa hina, makunu ha ku bonga, hi dhumisa a vito ga wena go basa.” — 1 KRONEKELE 29:13.

TISIMU: 1, 48

1, 2. Jehovha i hi kombisa kuyini wuhana?

JEHOVHA i na ni wuhana. Zvontlhe hi nga nazvo zvita hi ka yena. A titshomba tontlhe ta misava ta mu lumba niku i ti tirisela ku wundla vanhu ni zvontlhe zvi hanyako. (Lisimu 104:13-15; Hagayi 2:8) Lomu ka Bhibhiliya hi gondza lezvaku Jehovha i wa tshuka a tirisa titshomba leto kasi ku gisa vanhu vakwe hi ndlela ya cihlamaliso.

2 Hi cikombiso, Jehovha i va nyikile mana ni mati a vaIzrayeli ka 40 wa malembe lawa va nga hanya ciwuleni. (Eksodhusi 16:35) Hikwalaho, va wa nga vhumali nchumu. (Nehemiya 9:20, 21) Hi ndzhako ka cikhati, Jehovha i nyikile ntamu muphrofeti Elixa lezvaku a vhelisa a mafurana ya noni yo kari yo tsumbeka. A cinyikiwo leco ca Nungungulu ci mu vhunile ku hakhela mangava yakwe a tlhela a sala ni mali ya ku ti wundla hi yona ni vana vakwe. (2 Tihosi 4:1-7) Jesu yenawu i vhunilwe hi Jehovha, a gisa vanhu  a tlhela a humesa mali a cikhati yi nga laveka. — Matewu 15:35-38; 17:27.

3. Zvini hi to wulawula hi zvona ka ndzima leyi?

3 Jehovha a nga tirisa ni cihi a ci lavako kasi ku seketela zvivangwa zvakwe. Hambulezvo, i kuca malandza yakwe lezvaku ma nyika lezvi ma nga nazvo kasi ku seketela a ntiro wa hlengeletano yakwe. (Eksodhusi 36:3-7; gondza Mavingu 3:9.) Hikuyini Jehovha a lavako lezvaku hi tirisa titshomba ta hina kasi ku mu nyika zvokari? A malandza ya Jehovha ya cikhatini ca kutsaliwa ka Bhibhiliya ma seketelisile kuyini a ntiro wakwe? A hlengeletano yi tirisisa kuyini a mali leyi yi humesiwako ka minyikelo nyamutlha? A ndzima leyi yi ta hlamula zviwutiso lezvo.

HIKUYINI HI MU NYIKAKO ZVILO JEHOVHA?

4. Hi mu komba yini Jehovha loku hi seketela a ntiro wakwe?

Hi mu nyika zvilo Jehovha hi ku mu randza

4 Hi mu nyika zvilo Jehovha hi ku mu randza ni ku mu bonga. Loku hi ehleketa hi zvontlhe a hi maheleko, a timbilu ta hina to tala hi kubonga. Hosi Dhavhidha i wa ti zwisisa zvalezvo a cikhati a nga tlhamusela lezvi zvi nga laveka kasi ku aka tempeli. I te zvontlhe hi nga nazvo zvita hi ka Jehovha niku ni cihi hi mu nyikako hi ci susa ka lezvi a sinako a hi nyikile. — Gondza 1 Kronekele 29:11-14.

5. A Bhibhiliya gi hi vhunisa kuyini ku zwisisa lezvaku a ku nyika hi kuzvirandza cipandze ca lisima ca wukhozeli ga lisine?

5 A cigelo cin’wani ca ku hi mu nyika zvilo Jehovha hi ku leyo i ndlela ya ku mu khozela. Ka muwoniso wo kari, mupostoli Johani i zwile malandza ya Jehovha le tilweni na maku: “Hosi ya hina ni Nungungulu wa hina [Jehovha], wena u fanele ku amukela kukhesiwa ni kudhumiswa ni ntamu; hakuva hi wena u nga vanga zvilo zvontlhe, hi kota ya kurandza ka wena zvi kona, zvi vangilwe.” (Kuvhululelwa 4:11) Handle ko kanakana, Jehovha wa fanelwa hi gontlhe wudzundzo ni wudhumo. Hikwalaho, hi fanele ku mu nyika a zvilo zva hina zva wuchukwana. Jehovha i byelile tiko ga Izrayeli hi ku tirisa Mosi lezvaku va maha mibuzo yinharu hi lembe. A cipandze co kari ca ku khozela kabye mibuzweni leyo ku wa hi ku mu nyika zvokari Jehovha. A vanhu va wa byelilwe ku “va nga ti wonekelisi mahlweni ka Jehovha na va nga welelangi nchumu”. (Dhewuteronome 16:16) Ni nyamutlha kambe, a ku nyika hi kuzvirandza cipandze ca lisima ca wukhozeli ga hina. Hi ndlela leyo hi komba lezvaku ha wu nyika lisima hi tlhela hi wu seketela a ntiro wa hlengeletano ya Jehovha.

6. Hikuyini a ku nyika zvi nga zvi nene? (Wona mufota kusanguleni ka ndzima.)

6 A ku nyika zvi nene nguvhu ku hundza ku nyikiwa basi. (Gondza Mavingu 29:21.) Hi cikombiso, ehleketa hi vapswali va mu nyikako malana yo kari a n’wanana wabye kasi a ti xavela lezvi a zvi lavako. Va nga ti zwisa kuyini loku o pambula yokari a va xavela cinyikiwo hi yona? Ehleketa kambe hi muswa a nga phayona a humesako mali a nyika vapswali vakwe kasi ku vhunetela ku xava zvakuga ni zvilo zvin’wani laha kaya. Kuzvilava va wa nga rindzeli ku a maha lezvo, hambulezvo va ta amukela cinyikiwo cakwe. Hikuyini? Hiku i ndlela ya ku a muswa loye a  komba ku wa va bonga hi lezvi va mu mahelako. Jehovha yenawu wa zvi tiva ku a ku mu nyika zvokari ka lezvi hi nga nazvo zvi ta hi vhuna.

LEZVI MALANDZA YA KALE YA NUNGUNGULU MA NGA MU NYIKISA ZVONA

7, 8. Cikombiso muni leci a vanhu va Jehovha va cikhatini ca kutsaliwa ka Bhibhiliya va hi siyeleko mhakeni ya ku maha minyikelo a) kasi ku seketela mitiro yo kari yo kongoma? b) kasi ku seketela a ntiro wakwe?

7 Lomu ka Bhibhiliya, hi gondza lezvaku a vanhu va Jehovha va wa maha minyikelo kasi ku seketela a ntiro wakwe. A zvikhati zvin’wani va wa maha lezvo kasi ku seketela mitiro yo kari yo kongoma. Hi cikombiso, Mosi i kucile vaIzrayeli lezvaku va maha minyikelo kasi ku aka tabhernakeli. Hi ndzhako ka cikhati, Hosi Dhavhidha i mahile zvezvo kasi ku aka tempeli. (Eksodhusi 35:5; 1 Kronekele 29:5-9) Cikhatini ca kufuma ka Hosi Jowaxi, a vapristi va lungisile tempeli na va tirisa mali yi nga humesilwe hi vanhu. (2 Tihosi 12:4, 5) Ka zana ga malembe go sangula, a maKristu ma tivile ku le Judhiya ku na ni ndlala niku a vamakabye va wa lava civhuno. Hikwalaho a muKristu mun’we ni mun’wani i bohile ku humesa lezvi a nga zvi kota kasi ku nyika vamakabye lavo. — Mitiro 11:27-30.

8 A vanhu va Jehovha va wa maha minyikelo kambe kasi ku seketela lava va nga rangela ntiro wakwe. Hi cikombiso, hi kuya hi nayo wa Mosi, a vaLevhi va wa nga hi na tshomba a ku fana ni tixaka tin’wani. Hikwalaho a vaIzrayeli lava van’wani va wa nyika vaLevhi a cipandze ca wukhume ca lezvi va nga hi nazvo. Lezvo zvi wa vhuna ku a vaLevhi va veka kupima ka ntiro wabye lomu tabhernakelini. (Mitsengo 18:21) Hi kufanana, a vavasati vo hana va tirisile lezvi va nga hi nazvo kasi ku seketela Jesu ni vapostoli vakwe. — Luka 8:1-3.

Kani a munhu cisiwana nguvhu kani i ganyile nguvhu, vontlhe va nga zvi kota ku nyikela cokari

9. Cikhatini ci hundzileko, a minyikelo yi wata hi kwihi?

9 A minyikelo leyo yi wata hi ka matshamu yo hambana. A vaIzrayeli lava va nga seketela a kuakiwa ka tabhernakeli kuzvilava va nyikele zvilo va ngata nazvo hi le Gibhite. (Eksodhusi 3:21, 22; 35:22-24) Ka zana ga malembe go sangula, a maKristu yo kari ma xavisile zvilo zva wona, zvo kota mipetso kutani tiyindlu, ma teka mali ya kona ma nyika vapostoli. A vapostoli va tirisile mali leyo kasi ku vhuna vamakabye lava va nga lava civhuno. (Mitiro 4:34, 35) A maKristu man’wani ma wa ti vekela mali hi tlhelo contlhe cikhati kasi ku seketela hi yona a ntiro. (1 Va Le Korinte 16:2) Hikwalaho kani a munhu cisiwana nguvhu kani i ganyile nguvhu, vontlhe va wa zvi kota ku nyikela cokari. — Luka 21:1-4.

LEZVI HI NYIKISAKO ZVONA NYAMUTLHA

10, 11. a) Hi nga gi pimanyisisa kuyini a wuhana ga malandza ya Jehovha ma hanyileko cikhatini ca kutsaliwa ka Bhibhiliya? b) U ti zwisa kuyini hi ku seketela a ntiro wa Mufumo?

10 Hinawu nyamutlha hi nga tshuka hi kombeliwa ku maha minyikelo kasi ku seketela ntiro wo kari wo kongoma. Hi cikombiso, kuzvilava  a bandla ga n’wina gi lava ku lungisa a Salawu ya Mufumo kutani ku aka ya yiswa. Zvi nga maha kambe a hofisa ya n’wina ya ravi na yi lava ku chukwatisiwa, kutani a vamakabye ka wutshamu gin’wani va welwe hi mhango ya ntumbuluko; va lava civhuno ca hina. Hi nga maha minyikelo kambe kasi ku hakhela lezvi zvi to laveka laha gotsovanyanweni. Ahandle ka lezvo, a minyikelo ya hina yi vhuna varumiwa, maphayona yo hlawuleka, vawoneleli va cipandze, lava va tirako le tsindza ga misava yontlhe, ni lava va tirako ka tihofisa ta ravi misaveni yontlhe. Kuzvilava a bandla ga n’wina ga rumela minyikelo kambe hi kukhandzakanya kasi ku vhunetela ku aka tiSalawu ta Mitlhangano ya Hombe ni tiSalawu ta Mufumo kasi ti vhuna vamakabye va hina ka matlhelo man’wani ya misava.

11 Hontlheni hi nga humesa zvokari kasi ku seketela mitiro leyi yi mahiwako hi hlengeletano ya Jehovha masikwini lawa yo gumesa. A kutala ka minyikelo hi yi mahako yo tiviwa hi hina basi. A cikhati leci hi chelako mali lomu ka kaxa ga minyikelo Salawini ya Mufumo kutani ku maha munyikelo lomu ka jw.org, a hi byeli munhu ku i mali muni hi nyikeleko. Kanilezvi, ahati loku u alakanya ku a minyikelo ya wena a yi sizi nchumu ke? A lisine hi ku a kutala ka mali yi tirisiwako hi hlengeletano a yiti hi ka vamakabye va tsongwani va humesako minyikelo ya hombe, kanilezvi yita hi ka vamakabye vo tala va humesako malana yi tsongwani. Hambu a vamakabye va hina lava va nga zvisiwana nguvhu va pimanyisa a maKristu yo sangula ya le Makedhoniya. Wonawu ma wa hi “wusiwaneni gi etileko”, hambulezvo ma kombele ku nyikwa thomo ga ku kombisa wuhana. — 2 Va Le Korinte 8:1-4.

12. A hlengeletano yi ti karatela ku tirisa khwatsi minyikelo hi laha zvi kotekako hi kona hi ndlela muni?

12 A Hubye yi Fumako yi tirisa minyikelo hi kutsumbeka ni wutlhari. (Matewu 24:45) A vamakabye lavo va kombela Jehovha lezvaku a va vhuna ku maha zviboho zva zvi nene, va tlhela va ehleketa khwatsi hi lezvi a mali leyo yi to tirisiswa zvona. (Luka 14:28) Cikhatini ca kutsaliwa ka Bhibhiliya, a vavanuna vo tsumbeka lava va nga khatalela minyikelo va wa yi wonelela khwatsi kasi yi tirisiwa ntsena ka wukhozeli ga Jehovha. Hi cikombiso, Ezra i tlhelile Jerusalema ni zvilo zva lisima a nga nyikiwa hi hosi ya Persia, zvo kota ouro, prata, ni tin’wani titshomba to dhura taku nyamutlha ti nga teka mali yo hundza 6000 wa timiliyoni ta maMetikali. Ezra i wonile minyikelo leyo kota zvinyikiwo zva Jehovha. Hikwalaho i nyikile zvileletelo zvo kongoma kasi ku yi vhikela lipfhumbeni labye lo karata. (Ezra 8:24-34) Andzhako ka malembe yo tala, mupostoli Pawule i hlengisele mali kasi ku vhuna vamakabye va le Judhiya. I mahile zvontlhe kasi ku lava va nga heleketa mali leyo va “chela kota hi zvilo zvi nene [‘va tsumbeka ka zvontlhe’, Tradução do Novo Mundo], na ku nga hi mahlweni ka [Jehovha] ntsena, kanilezvi ni mahlweni ka vanhu.” (Gondza 2 Va Le Korinte 8:18-21.) Inyamutlha, a hlengeletano ya hina yi pimanyisa Ezra na Pawule niku yi tirisa a minyikelo hi wukheta.

13. Hikuyini a hlengeletano yi nga cica zvokari ka masikwana lawa?

13 A mingango ya tshuka yi cica zvokari ka lezvi yi tirisisako zvona mali kasi yi nga xavi zvilo zvo hundza phaketi ga yona. A van’wani va hlota tindlela ta ku olovisa wutomi kasi va zvi kota ku mu mahela zva hombe Jehovha. A hlengeletano ya Jehovha yonawu yi  maha zvalezvo. Ka masikwana ma nga hundza, ku vile ni mitiro yo tala ya yiswa, laha a zvikhati zvin’wani ku nga tirisiwa mali yo hundza leyi yi nga nghena. Hikwalaho, a ku fana ni ngango, a hlengeletano yi hlota tindlela ta ku popara mali ni ku olovisa ntiro kasi a minyikelo ya hina yi maha zvotala hi laha zvi kotekako hi kona.

LEZVI A MINYIKELO YA WENA YI VHUNISAKO ZVONA

A minyikelo ya wena yi seketela a ntiro wa misava yontlhe (Wona tindzimana 14-16)

14-16. a) A minyikelo ya wena yi tirisiswa kuyini? b) A mitiro leyo yi ku vhunisa kuyini wena wutsumbu?

14 A vamakabye vo tala va nga ni malembe na va hi lisineni va bika ku zvalezvi va kuma makatekwa yo tala ka hlengeletano ya Jehovha a ku hundza kale. Zvalezvi hi na ni jw.org ni JW Broadcasting. Hi na ni Bhibhiliya ga Tradução do Novo Mundo hi tirimi to tala. Hi 2014 ni 2015, hi vile ni gotsovanyano wa matiko manyingi waku “Simama ku lava Mufumo kuranga!” ka 14 wa madhoropa misaveni yontlhe. Vontlhe va nga hi kona ka migotsovanyano leyo va xalele nguvhu hi kuva laho!

15 A votala va wulile lezvi va bongisako zvona a zvinyikiwo zva hlengeletano ya Jehovha. Hi cikombiso, a patswa wo kari wa le Azya wu te: “Hina hi tira ka dhoropa ga gi tsongwani. Hikwalaho, ha tshuka hi tizwa ciwundza, niku zva olova ku rivala lezvi a ntiro wa Jehovha wu andzisileko zvona. Kanilezvi khati ni khati hi sixtirako vhidhyu ya Broadcasting, hi alakanya lezvaku hi cipandze ca ngango wa vamakabye va misava yontlhe. A vamakabye va cipandze leci hi nga ka cona va yi randza nguvhu a Broadcasting. Hi tolovela ku vazwa na vaku andzhako ka ku sixtira vhidhyu ya Broadcasting, va ti wona na va hi kusuhani ni zviro zva Hubye yi Fumako. Zvalezvi va tizwa nguvhu matshandza hi kuva va lumba hlengeletano ya Nungungulu.”

16 Ku kari ku akiwa kutani ku vhuxetwa cipimo ca 2500 wa tiSalawu ta Mufumo misaveni yontlhe. A vamakabye va bandla go kari le Honduras va wula lezvaku a kuva ni Salawu yabye ya Mufumo zvi wa hi noro, kanilezvi  makunu wu tatisekile. Va tsalile lezvi: “Hi tsaka nguvhu hi kuva hi lumba ngango wa misava yontlhe wa Jehovha ni kuva ni wumun’we go tsakisa ni vamakabye misaveni yontlhe.” A votala va ti zwisa zvalezvo loku va amukela Bhibhiliya ni mabhuku man’wani hi lirimi labye, ni loku va wona vamakabye na va va vhuna loku va welwe hi mhango ya ntumbuluko, kutani ku wona mihandzu yi nene ya wukustumunyu ga laha kubaseni madhoropeni yo tala vanhu kutani ga lomu cipandzeni ca bandla gabye.

17. Hi zvi tivisa kuyini lezvaku Jehovha wa seketela a hlengeletano yakwe nyamutlha?

17 A vanhu vo tala va kalako va nga hi Timboni ta Jehovha a va zvi zwisisi ku hi zvi kotisa kuyini ku maha zvontlhe lezvi hi mahako na hi tirisa minyikelo ya kuzvirandza. Hi cikombiso, a muwoneleli wa koponi yo kari ya hombe a nga tshuka a endzela gin’we ga matshamu ya hina ya ku gandla mabhuku, i hlamalile nguvhu hi ku wona ku a ntiro wontlhe wu mahiwa hi vanhu va tirako hi kuzvirandza, na ku tirisiwa minyikelo ya kuzvirandza, niku a ku tshuki ku mahiwa zvigwaza kasi ku kuma mali. I te lezvi hi mahako a zvi koteki. Hinawu a hi kaneti! Ha zvi tiva ku zvi koteka ntsena hi kota ya lezvi Jehovha a seketelako ntiro wa hina. — Joba 42:2.

MAKATEKWA HI MA KUMAKO HI KU NYIKA JEHOVHA

18. a) Makatekwa muni hi ma kumako loku hi nyika kasi ku seketela a ntiro wa Mufumo? b) Hi nga gondzisisa kuyini vana va hina ni lava va nga vaswa lisineni lezvaku vonawu va maha zvalezvo?

18 Jehovha i hi nyika wudzundzo ni thomo ga ku seketela a ntiro wa hombe wa Mufumo. I tsumbisa ku loku hi maha lezvo, i ta hi katekisa. (Malaki 3:10) I wula lezvaku loku hi hana, a zvilo zvi ta hi fambela khwatsi. (Gondza Mavingu 11:24, 25.) I tlhela a hi byela ku loku hi nyika hi ta tsaka, hakuva “ku katekile ku nyika ku hundza ku nyikiwa”. (Mitiro 20:35) Lezvi hi wulako ni lezvi hi mahako zvi nga gondzisa vana va hina ni lava va nga vaswa lisineni a ku tiva lezvi vonawu va nga seketelisako zvona a ntiro lowu va tlhela va kuma makatekwa.

19. A ndzima leyi yi ku tiyisisile kuyini?

19 Zvontlhe hi nga nazvo zvita hi ka Jehovha. Loku hi mu nyika zvokari, hi komba ku ha mu randza niku ha zvi nyika lisima zvontlhe lezvi a hi mahelako. (1 Kronekele 29:17) A cikhati leci a vaIzrayeli va nga maha minyikelo kasi ku akiwa tempeli, a va no ku “tsaka hi kunyikela kabye, hakuva va no nyikela minyikelo yabye ka Jehovha hi matsenya”. (1 Kronekele 29:9) Hinawu a hi simameni hi kuma litsako a cikhati hi nyikako Jehovha lezvi a sinako a hi nyikile.