Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

A vito ga Nungungulu hi matsalela ya kale ya ciHebheru gi kumeka nguvhu ka maBhibhiliya yo sangula yo tsaliwa hi mandla

 LEZVI A BHIBHILIYA GI ZVI WULAKO

Vito ga Nungungulu

Vito ga Nungungulu

A vanhu va timiliyoni va wulawula hi Nungungulu hi ku tirisa zvikhundla zvi kombisako cichawo zvo kota Hosi, wa Pindzukelwa, Alá, kutani ku Nungungulu. Hambulezvo, Nungungulu i na ni vito. U fanele ku gi tirisa?

Nungungulu i na ni vito. Himani?

LEZVI A VANHU VO KARI VA WULAKO

 

A vanhu vo tala va ti wulako maKristu va kholwa ku a vito ga Nungungulu hi Jesu. A van’wani va wula lezvaku kota lezvi a nga Nungungulu mun’we a hundzeleleko kutlakuka, a ku na cilaveko ca ku tirisa vito gakwe. A van’wani va kanetisana hi mhaka yaku a ku tirisa a vito ga Nungungulu zvi bihile.

LEZVI A BHIBHILIYA GI ZVI WULAKO

 

A vito ga Nungungulu wa Ntamu-wontlhe a hi Jesu, hakuva Jesu a hi Nungungulu wa Ntamu-wontlhe. Jesu wutsumbu i gondzisile a vakhozeli-kuloni a ku khongela ka Nungungulu vaku: ‘A vito ga wena a gi hlawuliwe.’ (Luka 11:2) Jesu wutsumbu i khongele ka Nungungulu aku: ‘Dhadhani, dhumisa a vito ga wena.’ — Johani 12:28.

Lomu ka Bhibhiliya, Nungungulu i ngalo: ‘Ndzi Jehovha, hi gona vito ga mina lego; ndzi nga ta nyikela ka mun’wani a wukulu ga mina.’ (Isaya 42:8) “Jehovha” i vito ga Nungungulu hi ciTshwa gi hundzuluselweko ka mune wa maletela ya ciHebheru ya YHWH, lawa ma wumbako a vito gakwe. A vito lego gi kumeka cipimo ca 7000 wa makhati lomu ka Mitsalo ya ciHebheru. * Legi i vito gi kumekako makhati yo tala ku hundza ni cihi cikhundla, co kota ku “Nungungulu,” wa “Ntamu-wontlhe,” kutani “Hosi,” niku gi kumeka hi zvikhati zvo khandzakanya a ku hundza ni hi gihi vito go kota ga Abrahama, Mosi, kutani ga Dhavhidha.

A ku na wutshamu lomu ka Bhibhiliya laha Jehovha a beletelako ku tirisa vito gakwe hi cichavo. Wutshan’wini ga lezvo, a Mitsalo yi komba ku a vito ga Nungungulu gi wa tirisiwa hi kutlhatlheka hi malandza yakwe. Va wa gi patsa ka mavito lawa va nga chula vana vabye, yo kota ga Elija, gi wulako ku “Jehovha i Nungungulu wa mina,” ni ga Zakariya, gi wulako ku “Jehovha i ndzi alakanyile.” Niku va wa nga kanakani ku tirisa a vito ga Nungungulu ka mabhulo yabye ya siku ni siku. — Rute 2:4.

Nungungulu i lava ku hi tirisa a vito gakwe. Hi kuciwa ku ‘bonga Jehovha, ni ku vitana a vito gakwe.’ (Lisimu 105:1) Lava va “alakanyako vito gakwe” wa va tsakela. — Malaki 3:16.

‘Kasi va fela ku tiva lezvaku hi wena wece u nga ni vito ga Jehovha, Loyi a Hundzeleleko Kutlakuka misaveni yontlhe.’ — Lisimu 83:18.

 Gi wula yini a vito ga Nungungulu?

A titlhari to kari ti kholwa lezvaku a vito ga Jehovha hi ciHebheru gi wula ku “I maha lezvaku zvi humelela.” A tlhamuselo lowo wu komba ku Nungungulu a nga maha lezvaku yena kutani zvivangwa zvakwe zvi maha ni cihi ci lavekako kasi ku maha kurandza kakwe. Muvangi wa Ntamu-wontlhe ntsena a zvi kotako ku hanya hi vito lego.

LEZVI ZVI KU VHUNISAKO ZVONA

 

A ku tiva vito ga Nungungulu zvi ta cica a ndlela leyi u mu wonako hi yona. Zvi ta ku olovela ku maha munghana wakwe. U nga zvi kotisa kuyini ku maha munghana wa munhu wo kala u nga gi tivi a vito gakwe? Makunu, a kuva Nungungulu a ku tivisile a vito gakwe zvi komba lezvaku i lava ku u tshinela kakwe kutani ku u maha munghana wakwe. — Jakobe 4:8.

U nga tiyiseka lezvaku Jehovha contlhe cikhati i ta hanya hi kuyelana ni vito gakwe kota Nungungulu a tatisako zvontlhe lezvi a zvi tsumbisako. Hi cigelo leco a Bhibhiliya gi nge: “A va ku tsumbe lava va tivako a vito ga wena.” (Lisimu 9:10) U ta engetela ku mu tsumba laha u tivako lezvaku zvontlhe lezvi Jehovha a mahako i kuciwa hi matshamela yakwe yo kota lirandzo lo tsumbeka, ni wuxinji, ni kuzwela wusiwana, ni kululama. (Eksodhusi 34:5-7) A zvo ku tiyisa a ku tiva lezvaku hambu lezvi Jehovha contlhe cikhati a to maha lezvi a tsumbisako, a nga ta tshuka a maha zvilo hi ndlela yo hambana ni matshamela yakwe.

Zvi te dlunya lezvaku a ku tiva Nungungulu wa Ntamu-wontlhe hi vito i thomo. Zvi nga ku vhululela ndlela ya ku kuma makatekwa zvezvi ni ka cikhati ci tako. Nungungulu i tsumbisa lezvi: ‘Ndzi ta mu hlayisa hakuva i tivile a vito ga mina.’ — Lisimu 91:14.

‘Ni wihi a ta nga khongela vitweni ga Jehovha i ta hanyiswa.’ — Joyeli 2:32.

Vito ga Nungungulu gi hundzuluselweko hi tirimi to hambanahambana

^ nzi. 9 A vahundzuluseli vo tala va Bhibhiliya va susile a vito ga Nungungulu va gi vhaleta hi cikhundla “HOSI” hi maletela ya hombe, a van’wani vo tsala vito ga Nungungulu ka mavhesi yo kari ntsena kutani ka mitlhamuselo ya lahasi. A Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada gi ni vito ga Nungungulu ka mitsalo yontlhe.