Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

A vapswali va gondzisa vana vabye lirandzo hi zvimaho

 ZAMBO GO SANGULA GA KULWA NI CIKARATO

A vanhu va fanele ku gondzisiwa ku tiva zva zvi nene ni zvo biha

A vanhu va fanele ku gondzisiwa ku tiva zva zvi nene ni zvo biha

A cikhati ndzi nga ha gondza cikola, a majaha yo kari ma kecarilwe hi ku pfinya zvigondzani kuloni zva vafana. Vontlhe va wa gondza ka cikola ci nga lumbiko mufumo wa Canadá. Andzhako ka cimaho leci, Leonard Stern i tsalile lezvi ka jornali ga Ottawa Citizen: “A kuva munhu wo tlhariha, kuva ni gondziselelo ya yi nene, ni kuva munhu wo ganya a zvi mahi vaswa va tsika ku maha zvilo zvo biha.”

Stern i wulile lezvi kambe: “U nga ha alakanya lezvaku a kungo ga hombe ga vapswali ku gondzisa vana vabye a ku va tiva zva nene ni zvo biha. Kanilezvi a lisine li komba ku a vapswali vo tala va veka ku pima ka ku a vana vabye va gondza nguvhu kutani kuva ni titshomba.”

Lisine lezvaku a ku gondza zva lisima. Kanilezvi hambu cikola ca ci nene nguvhu ka zvontlhe, a ci nge zvi koti a ku vhuna munhu lezvaku a hlula mixuvo ya hava kutani ku byekelela ka hava. Maku hi nga yi kuma kwihi a gondziselelo yi to hi vhuna ku tiva zva zvi nene ni zvo biha — leyi yi nyikako wurangeli wutomini ga hina?

GONDZISELELO YA YI NENE KU HUNDZA TONLHE

A Bhibhiliya gi fana ni cibuko. A cikhati hi ti wonako, hi wona kugumelwa ka hina ni lezvi zvi nga kala ku tshamiseka. (Jakobe 1:23-25) Kanilezvi a Bhibhiliya gi maha zvo hundza lezvo. Gi hi vhuna ku cica lezvi zvi lavekako, kasi hi hlakulela a matshamela lawa ma vhuvhumisako kurula ni kuzwanana ka lisine. A matshamela lawo ma patsa wunene, wuxinji, kutimisela, ku ti khoma, ni lirandzo. Ka wuliwa kambe lezvaku a lirandzo “li zwananisa vanhu vontlhe.” (Va Le Kolosi 3:14) Hikuyini a lirandzo li nga hlawuleka nguvhu? Wona lezvi a Bhibhiliya gi zvi wulako hi lirandzo.

  • “A lirandzo li na ni lihlazva-mbilu, li nene. A lirandzo a li na ciluse. A li na matshandza, a li ti kulisi, a li mahi lezvi zvi nga faneliko, a li ti laveli zva lona basi, la nonoka ku zangara. A li hlayeli a zvilo zva kubiha lezvi li mahelwako. A li tsaki hi zvilo zvi nga lulamangiko, kanilezvi li tsaka hi lisine. Li fenengeta zvilo zvontlhe . . li timisela zvilo zvontlhe. A lirandzo li nga ta fuva.” — 1 Va Le Korinte 13:4-8.

  • “A lirandzo a li mahi kubiha ka muakelani.” — Va Le Roma 13:10.

  • “Ahandle ka zvontlhe lezvo, randzanani nguvhu hakuva a lirandzo li khubhunyeta a zviwonho zvo tala.” — 1 Pedro 4:8.

U ti zwisa kuyini loku u hi ni vanhu va ku randzako? U tizwa na u tiyile? Na u hlayisekile? Na u rulile? Lisine lezvaku wa zvi tiva ku va ku xuvela zva zvi nene, niku va nga ta tshuka va ku khunguvanyisa.

A lirandzo li nga tlhela li kuca vanhu lezvaku va ti karata kasi va vhuna van’wani, hambu loku a zviyimo zvabye zvi cica. Hi cikombiso, a cikhati leci a wanuna wo kari hi nga mu vitanako ku hi George  a nga va ni zukulu, i wa zvi randza nguvhu ku tshama ni zukulu wakwe. Kanilezvi ku wa hi ni cikarato. George i wa dzaha nguvhu, niku a mukon’wana wakwe i wa nga zvi lavi ku a ndzaha kusuhani ni n’wana wakwe. Zvini lezvi George a zvi mahileko? Hambu lezvi a nga hi ni cipimo ca 50 wa malembe na a dzaha, i no tsika ku dzaha kasi a zvi kota ku tshama ni zukulu wakwe. Hi nga wona a ntamu lowu a lirandzo li nga nawo!

A Bhibhiliya ga hi vhuna a ku hlakulela matshamela yo tala ya ma nene yo kota wunene, wuxinji, nguvhunguvhu a lirandzo

A lirandzo i tshamela hi faneleko ku gondza. A vapswali va ni ntiro wa hombe wa ku gondzisa vana vabye lezvi va nga kombisako zvona lirandzo. Va wundla vana vabye va tlhela va va vhikela niku va vhuna loku va khunguvanyekile ni loku va babya. A vapswali va va nene va bhula ni vana vabye va tlhela va va gondzisa. Va tlhela va kawuka vana vabye, lezvi zvi patsako ku va gondzisa matshinya ya milayo ya zva zvi nene ni zvo biha. Niku a vapswali va veka cikombiso ca ci nene, leci ci landzelwako hi vana vabye.

Hambulezvo, a ya hava hi ku a vapswali vo kari a va tatisi a wutihlamuleli gabye. Maku, xana lezvo zvi komba ku a vana vabye va nga ta tshuka va hi vanhu va va nene? Ne ni kutsongwani. Hambu vanhu vo tala va kulileko hi tanga, a ku patsa ni lava va wundlilweko hi ndlela ya haya, va cicile zvotala wutomi ga vona, va maha vanhu vo tsumbeka. Kota lezvi hi to zvi wona ka ndzima yi landzelako, lezvo zvi patsa hambu lava kuzvilava va nga alakanyelwa lezvaku a va nge tshuki va zvi kota kucica.