Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 HLOKO YA MHAKA YA KAPA

Hikuyini Jesu a xanisekileko a tlhela afa?

Hikuyini Jesu a xanisekileko a tlhela afa?

“Khwatsi hi lezi a kuonha ku nga enghena misaveni hi kota ya munhu munwe [Adamu], ni kufa ku tile hi kota ya kuonha; hizalezo a kufa ku lo thapela vanhu vontlhe, hakuva vontlhe va onhile.” — Va Le Roma 5:12

U wa ta kuyini loku a vo ku wutisa lezi: “Wa zi lava ku hanya kala kupinzuka ke?” A kutala ka vanhu va wa taku va zi lava, kanilezi va zi wona na zi hi noro a ku alakanyela lezo. Va wula lezaku a kufa zi maha xipanze xa wutomi ga munhu, hontlheni hi yimelwe hi kufa.

Makunu a hi nge a xiwutiso xo mahiwa hi ndlela yo hambana va ku wutisa lezi: “Wa zi lava kufa ke?” Ni wihi munhu a nga ni kupima kunene i wa taku ahihi. Zi komba yini lezo? A kuxuva ka hina ka mabeleko, kuva hi hanya hambu loku hi xaniseka. A Biblia gi komba lezaku Nungungulu i vangile vanhu na va hi ni kuxuva ka kuhanya. Hi lisine gi ngalo: “I vekile timbilwini tabye ku alakanya xikhati xi nga mbheliko.” — Mutshawuteli 3:11.

Hambulezo, a lisine hi lezaku a vanhu a va hanyi kala kupinzuka. Makunu, xini xi nga onheka? A ku tsika lezo, xana Nungungulu i mahile xokari kasi ku lulamisa a mhaka leyi? A mihlamulo ya Biblia ya tangalisa niku yi veka kubaseni a xigelo xa kuva Jesu a xanisekile a tlhela afa.

XINI XI NGA ONHEKA?

A zipimo zinharu zo sangula za Biblia, zi hi byela lezi zi nga hi makungo ya Nungungulu ka patswa wo sangula, Adamu na Eva. A makungo lawo ma wa hi ya ku va hanya kala kupinzuka niku Nungungulu i tlhelile a va byela lezi va nga fanele ku maha kasi va kuma wutomi lego. A matimu lawo maya mahlweni ma komba lezi va nga tsikisa zona ku ingisa Nungungulu ni ku luza a wutomi lego. A matimu lawo ma tlhamuselwa hi ndlela yo olova nguvu — laha ka kuza a vokari va tekela ku ma wonisa ku khwatsi kova tsheketo. Kanilezi, a ku fana ni tiIvangeli, a bhuku ga Genesisi gi tiyisekisa hi kumbhelela lezaku a matimu lawa ya lisine. *

Lezi Adamu a nga kala kuingisa, give gihi wuyelo ga kona? A Biblia gi tekela kuba mhaka giku: “Khwatsi hi lezi a kuonha ku nga enghena misaveni hi kota ya munhu munwe [Adamu], ni kufa ku tile hi kota ya kuonha; hizalezo a kufa ku lo thapela vanhu vontlhe, hakuva vontlhe va onhile.” (Va Le Roma 5:12) Adamu i lo onha hi ku nga ingisi Nungungulu, a se gi luzela kwalaho a wutomi ga pinzukelwa a gumesa hi kufa. Hi thapelwe hi xionho xakwe hi lezi hi nga vana vakwe. Hi lexo xi mahako hi babya, hi khosahala ni kufa. A tlhamuselo lowu wa ku hikuyini hi fako, wu  zwanana ni lezi a titlhari ta siensia ti zi polileko hi mhaka ya ku a nwanana a pswaliwa na a tekelele a matshamela yo kari ya vapswali vakwe. Kanilezi, xana Nungungulu i mahile xokari kasi ku lulamisa a mhaka leyi?

LEZI NUNGUNGULU A MAHILEKO

Kunene, Nungungulu i mahile malulamiselo kasi ku tirula kutani ku xava lezi Adamu a nga zi luzisile a vana vakwe ku nga lungelo ga kuhanya kala kupinzuka. Xana Nungungulu i zi mahisile kuyini lezo?

Ka Va Le Roma 6:23, a Biblia gi ngalo: “A hakhelo ya kuonha hi kufa.” Lezi zi wula ku a kuonha ku xava kufa. Adamu i file hakuva i onhile. Hi ndlela yo fana, hinawu hi onhile niku a hi huluki ka hakhelo ya kuonha ku nga lifu. Hi le ka xiyimo lexi, na ku nga hi kuonha ka hina kanilezi ko pswaliwa nako. Makunu hi ku hi ranza, Nungungulu i lo rumela a N’wana wakwe Jesu, a ta hi ‘hakhelela a zionho’ za hina. Zi mahisa kuyini lezo?

A kufa ka Jesu ku vulula ndlela ya ku kuma wutomi go tsakisa kala kupinzuka

Kota lezi hi ku nga ingisi ka munhu munwe Adamu, a wanuna wo mbhelela, a hi neheleko a xionho ni kufa, ku wa laveka kambe a munhu wo mbhelela ni wo ingisa kala kufeni kasi ku hi tlhatlhisa ka hakhelo ya xionho. A Biblia gi zi tlhamuselisa lezi: “Khwatsi hi lezi hi kungaingisi ka munhu munwe a vanyingi va lo mahiwa vaonhi, hizalezo kambe hi kuingisa ka munwe a vanyingi va ta mahiwa vo lulama.” (Va Le Roma 5:19) A “munhu” loye kuve Jesu. I lo suka tilweni ata laha misaveni a ta hanya kota munhu wo mbhelela *, a hi fela. Kota wuyelo, hi na ni lungelo ga kuva vanhu vo amukeleka ka Nungungulu ni ga ku kuma wutomi ga pinzukelwa.

XIGELO XA KUVA JESU A XANISEKILE A TLHELA AFA

Makunu hikuyini ku nga laveka lezaku Jesu aza afa kasi ku tatisa a kungo legi? Xana Nungungulu Nyamintamu, na a nga zi kotangi ku tsika a vana va Adamu va hanya kala kupinzuka? Lisine ku na a mahile loku i wa no zi lava. Kanilezi, lezo zi wa ta komba ku nga cheli kota hi lezi a nga sina a zi wulile zaku a hakhelo ya kuonha hi kufa. A nayo lowu a hi wutsongwani laha kaku i wa ta wu honisa kutani ku wu cica hi kuya hi xiyimo hakuva wu longoloka ni kululama ka lisine. — Tisimu 37:28.

Loku Nungungulu i wa no tsika ku tirisa kululama  loku, a vanhu va wa ta

ti wutisa ku xana i wa nga ta mahisa zezo ka tinwani timhaka ke. Hi xikombiso, xana zi wa ta komba ku i lulamile loku ku wa hi lezaku o hlawula xikari ka vana va Adamu lava va fanelwako hi kuhanya kala kupinzuka? Xana lezi a wulako zi wa ta tsumbiwa ke? Lezi Nungungulu a namarelako kululama a xikhati lexi a lulamiselako a kuhanyiswa ka hina, za hi tiyisekisa lezaku xontlhe xikhati i ta maha lezi zi lulamileko.

Hi ku tirisa a kufa ka Jesu kota muphahlo, Nungungulu i lo vulula a ndlela ya wutomi ga pinzukelwa Paradiseni laha misaveni. Wona a magezu ya Jesu ma tsalilweko ka Johani 3:16: “Nungungulu i lo ranza tiko kota lezi, a kala a nyikela a N’wana wakwe a belekilweko yece, kasi ni wihi loyi a kholwako kakwe a nga lovi, kanilezi ave ni wutomi ga pinzukelwa.” Hikwalaho, a kufa ka Jesu xikombiso xa kululama ka Nungungulu ku nga ciciko, kanilezi nguvu-nguvu a liranzo lakwe la hombe hi vanhu.

Hambulezo, hikuyini Jesu a ngaza a xaniseka a tlhela afa hi ndlela yo bayisa nguvu kota lezi ti wulako a tiIvangeli? Jesu i lo ringwa hi ndlela ya tshisela ga cima, kanilezi i lo simama a tsumbekile. Hi ku maha lezo, i lo kaneta a kulumbeta kontlhe ka Satani ka lezaku a vanhu a va nge simami va tsumbekile ka Nungungulu loku va ringwa. (Joba 2:4, 5) A kulumbeta ka Satani ku lo wonekisa ku khwatsi ka lisine laha a nga kuca a munhu wo mbhelela Adamu lezaku a onha. Kanilezi Jesu — loyi yenawu a nga mbhelele kufana na Adamu — i lo simama ku ingisa hambu hasi ka xanisa ya hombe. (1 Va Le Korinte 15:45) Hikwalaho, Jesu i lo komba lezaku hambu Adamu, na a zi kotile ku ingisa Nungungulu loku i wa no hlawula ku maha lezo. Jesu i hi vekele xikombiso xa kutimisela loku hi ringwa. (1 Pedro 2:21) Nungungulu i lo chachazela a N’wana wakwe wo mbhelela hi kota ya ku ingisa kakwe, hi kuva a nyika Jesu a wutomi ga kungafi le tilweni.

LEZI U NGA VUNEKISAKO ZONA

A kufa ka Jesu ku mahekile futsi. A ndlela ya ku kuma wutomi ga pinzukelwa yi no ha. Xana wa zi lava ku hanya kala kupinzuka? Jesu i wulile lezi hi faneleko ku maha laha a ngaku ngalo: “A wutomi ga pinzukelwa hi kuva va ku tiva, wena Nungungulu wece wa zinene, na Jesu Kristu loyi u mu rumileko.” — Johani 17:3.

Lava va humesako a revista legi, va ku ramba lezaku u gonza zinwani xungetano hi Jehova, a Nungungulu wa lisine ni N’wana wakwe, Jesu Kristu. A Timboni ta Jehova ta lomu u tshamako kona ti ta tsakela ku ku vuna. U nga kuma manwani mahungu ma vunako lomu ka saite www.jw.org/tsc.

^ nzi. 8 Wona a nzimana “O Caráter Histórico de Gênesis,” lomu ka bhuku Estudo Perspicaz das Escrituras, Volume-2, phajina 204, gi humesilweko hi Timboni ta Jehova.

^ nzi. 13 Nungungulu i lo rurisa wutomi ga Jesu hi le tilweni gita ka khwiri ga Maria, hi kota ya lezo, Maria i lo xura nyimba niku a moya wa ku basa wa Nungungulu wu lo vikela Jesu lezaku a nga thapelwi hi xionho xa Maria. — Luka 1:31, 35.