Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 XIPIMO 18

Nzi fanele ku ti hendleleta ka Nungungulu nzi bapatizwa ke?

Nzi fanele ku ti hendleleta ka Nungungulu nzi bapatizwa ke?

1. Zini u nga ha ehleketako hi zona anzhako ka loku u gonzile a bhuku legi hi wukheta?

LAHA u nga kari u gonza Biblia hi ku tirisa a bhuku legi, u gonzile zilo zo tala xungetano hi lisine la Biblia, zo kota xitsumbiso xa Nungungulu xa ku hi nyika wutomi ga pinzukelwa, kuvuxiwa ka vafileko, ni lisine hi xiyimo xa vafileko. (Mutshawuteli 9:5; Luka 23:43; Johani 5:28, 29; Kuvululelwa 21:3, 4) Kuzilava u sangulile kuya mitlhanganweni ya Timboni ta Jehova, u tlhela u zi wona  lezaku hakunene hi gona wukhongeli ga lisine. (Johani 13:35) Za koteka ku ngha u sangulile ku maha wunghana ga hombe na Jehova, niku kuzilava u ti mahele xiboho xa ku mu tirela kambe. Makunu u nga ha ehleketa hi lezi: ‘Zini nzi faneleko ku maha kasi nzi tirela Nungungulu?’

2. Hikuyini a wanuna wo kari wa muEtiopia a nga lava ku bapatizwa?

2 Hi zalezo a wanuna wo kari wa muEtiopia a zi ehleketileko. A wanuna loye i hanyile xikhatini xa Jesu. Anzhako ka xikhati xo kari Jesu na a file, a mupizani wa Jesu wa ku hi Filipu i lo xumayela a wanuna loye. Filipu i lo kholwisa a wanuna loye lezaku Jesu hi yena Messia. A wanuna loye wa muEtiopia i lo khumbeka nguvu hi lezi a nga zi gonza laha ka kuza a tekela ku: “A mati hi lawa; xana nzi beletelwa hi yini ku bapatizwa?” — Mitiro 8:26-36.

3. a) Zini lezi Jesu a nga laya valanzeli vakwe? b) A munhu i fanele ku bapatizwa hi ndlela muni?

3 A Biblia gi gonzisa lezaku loku u lava ku tirela Jehova, u fanele ku bapatizwa. Jesu i byelile a valanzeli vakwe aku: “Fambani, mu va maha vapizani a matiko wontlhe, mu va bapatiza.” (Mateu 28:19) Jesu wutsumbu i vekile xikombiso hi kuva a bapatizwa. I lo petiwa miri wakwe wontlhe lomu matini, a nga nwatsekelwangi mati laha hlokweni. (Mateu 3:16) Ni nyamutlha, loku a muKristu a bapatizwa, i fanele ku petiwa miri wakwe wontlhe lomu matini, kutani ku dupeliswa.

4. Xini u kombako ka vanwani a xikhati lexi u bapatizwako?

4 A xikhati lexi u bapatizwako, u komba vanwani lezaku u lava ku maha munghana wa Nungungulu niku u lava ku mu tirela. (Tisimu 40:7, 8) Hikwalaho, u nga ha ti wutisa lezi: ‘Zini nzi faneleko ku maha kasi nzi bapatizwa ke?’

 KU LAVEKA WUTIVI NI KUKHOLWA

5. a) U fanele ku ranga hi ku maha yini na u nga se bapatizwa? b) Hikuyini a mitlhangano ya wuKristu yi nga ya lisima?

5 Na u nga se bapatizwa, u fanele ku tiva Jehova na Jesu. U sina u sangulile ku zi maha lezo hi ku gonza a Biblia. (Gonza Johani 17:3.) Kanilezi, lezo a zi eneli. A Biblia gi wula lezaku u fanele ku ‘tala’ hi wutivi ga lisine xungetano hi kuranza ka Jehova. (Va Le Kolosi 1:9) A mitlhangano ya Timboni ta Jehova yi ta ku vuna ku maha wunghana ga hombe na Jehova. Lexo xinwe xa zigelo za lisima za kuva u nga lovi mitlhanganweni leyo. — Maheberu 10:24, 25.

Na u nga se bapatizwa, u fanele ku gonza Biblia

6. Xana ku laveka lezaku uva ni wutivi ga Biblia go kota kwihi kasi u bapatizwa?

6 Jehova a nga rinzeli ku u ranga hi ku tiva zontlhe zi nga lomu ka Biblia na u nga se bapatizwa. A nga lavangi lezaku a muEtiopia gayani a ranga hi ku tiva zontlhe kasi a bapatizwa. (Mitiro 8:30, 31) Niku ha ha ta simama hi gonza xungetano hi Nungungulu kala kupinzuka. (Mutshawuteli 3:11) Hambulezo, kasi u bapatizwa, u fanele ku tiva a tigonzo-tshinya ta Biblia u tlhela ti vumela. — Maheberu 5:12.

7. Lezi u zi gonzileko lomu ka Biblia zi ku vunisile kuyini?

7 A Biblia gi ngalo: “Ahandle ka kukholwa a zi koteki ku mu tsakisa” Nungungulu. (Maheberu 11:6) Hikwalaho, na u nga se bapatizwa, u fanele kuva ni kukholwa. A Biblia gi hi byela lezaku a vanhu vo kari va le doropeni ga Korinte wa kale, loku va zwile lezi a valanzeli va Jesu va nga zi gonzisa, “va lo kholwa, va bapatizwa.” (Mitiro 18:8) Hi kufanana, lezi u zi gonzileko lomu ka Biblia zi ku vunile ku kholwa a zitsumbiso za Nungungulu ni muphahlo wa Jesu, lowu wu nga ni ntamu wa ku hi tlhatlhisa ka xionho ni kufa. — Joxua 23:14; Mitiro 4:12; 2 Timote 3:16, 17.

 KU LAVEKA KU U BHULELA VANWANI A LISINE LA BIBLIA

8. Xini xi to ku kuca ku bhulela vanwani lezi u zi gonzileko?

8 Laha u gonzako zotala lomu ka Biblia ni ku wona lezi gi ku vunisa zona wutomini ga wena, a kukholwa ka wena ku ta tiya nguvu. U ta xuva ku bhulela vanwani lezi u zi gonzako. (Jeremia 20:9; 2 Va Le Korinte 4:13) Kanilezi, hi vamani u faneleko ku va bhulela?

A kukholwa ku fanele ku ku kuca ku bhulela vanwani lezi u zi kholwako

9, 10. a) Hi vamani u nga sangulako hi vona ku va bhulela lezi u zi gonzako? b) Zini u faneleko ku maha loku u lava ku xumayela ni bandla?

9 Lezi u zi gonzako, kuzilava u nga bhulela maxaka, vanghana, vaakelani va wena, kutani vatiri-kuloni. Lezo zi nene. Hambulezo, xontlhe xikhati zi mahe hi ndlela ya yi nene ni ya liranzo. Hi kufamba ka xikhati, u ta sangula ku famba u xumayela ni bandla. A xikhati lexi u to xuva ku maha lezo, wulawula ni Mboni leyi u gonzako nayo Biblia, u mu byela lezaku u lava ku xumayela ni bandla. Loku a Mboni leyo yi zi wona lezaku wa faneleka, ni lezaku wa hanya hi milayo ya Biblia, hi wumbiri ga nwina mu ta tlhangana ni madota mambiri ya bandla.

10 Zini zi mahiwako ka mutlhangano lowo? A madota lawo ma ta bhula na wena kasi ma tiva lezaku wa ti zwisisa u tlhela u kholwa a tigonzo-tshinya ta Biblia ke. Ma ta lava ku tiva kambe lezaku wa hanya hi milayo ya Biblia wutomini ga wena ga siku ni siku niku hakunene wa zi lava kuva Mboni ya Jehova ke. A mhaka yo tiya hi lezaku a madota ma khatala hi ziro zontlhe za bandla, a ku patsa na wena. Hikwalaho, u nga chavi ku bhula nawo. (Mitiro 20:28; 1 Pedro 5:2, 3) Anzhako ka mutlhangano lowo, a madota lawo ma ta ku byela loku zi ringana ku u sangula ku xumayela ni bandla.

11. Hikuyini zi nga za lisima a ku chukwatisa lezi zi lavekako na u nga se sangula ku xumayela ni bandla?

 11 A madota lawo ma nga ha ku byela lezaku ka ha laveka ku u chukwatisa zokari wutomini ga wena kasi u sangula ku xumayela ni bandla. Hikuyini zi ga za lisima a ku chukwatisa zilo lezo ke? Hi lezaku a xikhati lexi hi wulawulako ni vanwani xungetano hi Jehova, hi yimela yena mahlweni ka vanhu. Hikwalaho, hi fanele kuva ni mahanyela ma nga chakisiko vito gakwe. — 1 Va Le Korinte 6:9, 10; Va Le Galatia 5:19-21.

KU LAVEKA KU U TI SOLA U TLHELA U HUNZULUKA

12. Hikuyini a vanhu vontlhe va faneleko ku ti sola?

12 Ku na ni zinwani kambe u faneleko ku maha na u nga se bapatizwa. Mupostoli Pedro i te: “Hikwalaho ti soleni, mu hunzuluka, kasi a zionho za nwina zi fela ku vinyetelwa.” (Mitiro 3:19) Zi wula yini a kutisola? Zi wula ku ti laya hi kota ya nchumu wo kari wo biha hi wu mahileko. Hi xikombiso, loku ku hi lezaku u wa hanya wutomi go biha hi tlhelo ga masango, ku laveka lezaku u ti sola. Niku hambu loku ku hi lezaku wutomini ga wena gontlhe u wa maha za zi nene hi laha u zi kotako ha kona, za ha laveka ku u ti sola kambe hakuva hontlheni hi vaonhi niku hi fanele ku kombela Nungungulu lezaku a hi tsetselela. — Va Le Roma 3:23; 5:12.

13. Zi wula yini a ku “hunzuluka”?

13 Xana ko laveka ku ti laya basi hi lezi u zi mahileko? Ahihi. Pedro i tlhelile aku ku laveka ku “hunzuluka.” Lezo zi wula ku u fanele ku tsika mahanyela wontlhe yo biha, u sangula ku maha za zi nene. Lezo hi nga ha zi fananisa ni loku u kari u enza uya ka wutshamu go kari hi khati go sangula. Zalezi u nge mazambo mangani, u wona lezaku wa lahleka. U wa ta kuyini? Handle ko  kanakana, u wa to nyima, u djika, zonake u teka ndlela yi yako lomu u ku lavako. Hi kufanana, laha u gonzako Biblia, u nga ha wona lezaku ku na ni zokari u zi mahako wutomini ga wena lezi u faneleko ku cica. Ti yimisele ku “hunzuluka” — ku nga ku cica lezi zi lavekako — u sangula ku maha za zi nene.

KU LAVEKA KU U HENDLELETA WUTOMI GA WENA KA JEHOVA

U mu tsumbisile Jehova lezaku u ta mu tirela ke?

14. U ti hendleletisa kuyini ka Jehova?

14 A nchumu wunwani wa lisima u faneleko ku maha na u nga se bapatizwa, ku ti hendleleta ka Jehova. U ti hendleleta ka Jehova hi ku maha mukombelo hi mbilu yontlhe, u mu tsumbisa lezaku u lava ku khozela yena yece, u tlhela u rangisa ku maha kuranza kakwe wutomini ga wena. — Deuteronome 6:15.

15, 16. Xini xi kucako munhu lezaku a ti hendleleta ka Jehova?

15 A ku tsumbisa Jehova lezaku u lava ku tirela yena yece, zi fana ni ku tsumbisa munhu u mu ranzako lezaku u lava ku hanya naye wutomi ga wena gontlhe. Alakanyela wanuna ni wasati va nga lomu ka ku gangisana. Laha a wanuna loye a mu tivako khwatsi wasati loye, i mu ranza nguvu a tlhela a lava ku chada naye. Hambu lezi lexo xi nga hiko xiboho xo hlakana, a wanuna loye i vumela ku chada naye hi lezi a ranzako wasati loye.

16 Laha u gonzako xungetano hi Jehova, u taya u mu ranza u tlhela u xuva ku maha zontlhe u zi kotako kasi ku mu tirela. Lezo zi ta ku kuca ku maha mukombelo u mu tsumbisa lezaku u ta mu tirela. A Biblia gi wula lezaku ni wihi a lavako ku lanzela Jesu, i fanele ku ‘ti tsika.’ (Marku 8:34) Zi wula yini a ku ti tsika? Zi wula ku rangisa ku ingisa Jehova wutomini ga wena. Lezi Jehova a zi lavako  hi zona zi nga za lisima nguvu a ku hunza ku navela ka wena ni mixuvo ya wena. — Gonza 1 Pedro 4:2.

U NGA CHAVI KU TSHUKA U ZI TSANZEKA

17. Hikuyini a vanhu vo kari va kalako ku ti hendleleta ka Jehova?

17 A vanhu vo kari a va ti hendleleti ka Jehova hi ku chava lezaku va nga ta zi kota ku tatisa xitsumbiso xabye xa ku mu tirela. A va lavi ku khunguvanyisa Jehova. Ka zikhati zinwani, va nga ha alakanya lezaku loku va nga ti hendleletangi, va nga ta ti hlamulela ka Jehova hi lezi va zi mahako.

18. Xini xi to ku vuna ku hlula ku chava ku khunguvanyisa Jehova?

18 Loku u mu ranza Jehova, a liranzo lelo li ta ku vuna ku hlula ku chava ku tshuka u mu khunguvanyisa. U ta ti karatela ku maha lezi u nga mu tsumbisa hi kota ya lezi u mu ranzako. (Mutshawuteli 5:4; Va Le Kolosi 1:10) U nga ta zi wona na zi karata ku maha kuranza ka Jehova. Mupostoli Johani i tsalile lezi: “A ku mu ranza Nungungulu hi ku hlayisa milayo yakwe; ni milayo yakwe a yi karati.” — 1 Johani 5:3.

19. Hikuyini u nga faneliko ku chava ku ti hendleleta ka Jehova?

19 A zizi zi lava ku uva munhu wo mbhelela kasi u ti hendleleta ka Jehova. A nga tshuki a rinzela ku hi maha zilo hi nga zi kotiko. (Tisimu 103:14) I ta ku vuna kasi u maha za zi nene. (Isaya 41:10) Tsumba Jehova hi mbilu ya wena yontlhe, “i ta lulamisa a tisoko ta wena.” — Mavingu 3:5, 6.

KUVUMELA LAHA KUBASENI KASI U HANYISWA

20. Anzhako ka loku u ti hendleletile ka Jehova, zini zi lanzelako?

20 U tizwa na u longile ku ti hendleleta ka Jehova ke? Anzhako ka loku u ti hendleletile ka Jehova, makunu u tava u longile ku maha lezi zi lanzelako. U fanele ku bapatizwa.

21, 22. U nga vumelisa kuyini a kukholwa ka wena “laha kubaseni”?

 21 Byela a mutlhanganyisi wa hubye ya madota wa bandla ga nwina lezaku u ti hendleletile ka Jehova ni lezaku u lava ku bapatizwa. I ta lava madota yo kari lezaku ma ku kambela hi ku vuxeta tigonzo-tshinya ta Biblia. Loku ma wona lezaku wa faneleka, ma ta ku byela lezaku u ta bapatizwa ka mutlhangano wa xipanze kutani ka gotsovanyano wa Timboni ta Jehova wu lanzelako. Ka mitlhangano leyo, ku ta vekiwa kanelo yi to tlhamusela a ku zi wula yini kubapatizwa. Hi kulanzela, a mukaneli  i ta va maha ziwutiso zimbiri zo olova lava va yako kubapatizweni. Laha u hlamulako ziwutiso lezo, u ta kombisa kukholwa ka wena hi “ku vumela hi nomu laha kubaseni.” — Va Le Roma 10:10NM.

22 Hi nzhako, u ta bapatizwa. U ta petiwa a miri wontlhe lomu matini. A xikhati u bapatizwako, wo komba vanhu vontlhe lezaku u ti hendleletile ka Jehova niku kusukela kwalaho u Mboni ya Jehova.

 LEZI A KUBAPATIZWA KA WENA KU WULAKO ZONA

23. Zi wula yini a ku bapatizwa “hi vito ga Dadani ni ga N’wana ni ga moya wa ku basa”?

23 Jesu i te a vapizani vakwe va wa ta bapatizwa “hi vito ga Dadani ni ga N’wana ni ga moya wa ku basa.” (Gonza Mateu 28:19.) Zi wula yini lezo? Zi wula ku wa vumela a wuhosi ga Jehova ni ntiro lowu Jesu a nga nawo kasi ku tatisa kungo ga Nungungulu, ni lezi Nungungulu a wu tirisisako zona a moya wakwe wa ku basa kasi ku maha kuranza kakwe. — Tisimu 83:18; Mateu 28:18; Va Le Galatia 5:22, 23; 2 Pedro 1:21.

A xikhati lexi u bapatizwako, wo kombisa lezaku u lava ku maha kuranza ka Nungungulu

24, 25. a) Zi wula yini a kubapatizwa? b) Zini hi to wulawula hi zona ka xipimo xo gumesa xa bhuku legi?

24 A kubapatizwa zi wula nchumu wa lisima nguvu. A xikhati lexi u petiwako miri wontlhe lomu matini, zi wula ku u file, kutani ku u tsikile a mahanyela ya wena ya kale. A xikhati lexi va ku humesako, u ta komba lezaku makunu u sangula wutomi ga giswa ga ku maha kuranza ka Nungungulu. Zi komba lezaku kusukela kwalaho u ta tirela Jehova. Alakanya lezaku a wu ti hendleletangi ka munhu, ka hlengeletano yo kari, kutani kasi ku maha ntiro wo kari. Kanilezi, u hendleletile wutomi ga wena ka Jehova.

25 A ku ti hendleleta zi ta ku vuna ku maha wunghana ga hombe na Nungungulu. (Tisimu 25:14) Lezo a zi wuli lezaku a munhu i ta poniswa hi lezi a nga bapatizwa basi. Mupostoli Paule i tsalile lezi: “Tirelani a kuhanyiswa ka nwina hi kuchava ni kururumela.” (Va Le Filipi 2:12) A kubapatizwa kova masangulo ntsena. Makunu, u nga maha yini kasi ku tshama kusuhani na Jehova ke? A xipimo xo gumesa xa bhuku legi, xi ta hlamula xiwutiso lexi.