Zini lezi a Biblia gi hi gonzisako?

A bhuku legi ga ku gonza hi gona Biblia, gi mahelwe ku ku vuna ku gonza lezi a Biblia gi zi wulako ka timhaka to fana ni leti: Hikuyini hi xanisekako? Loku munhu afa iya kwihi? Nzi nga li kumisa kuyini litsako ngangweni wa mina? Ni zinwani.

Kasi Nungungulu i hi vangele yini?

Kuzilava wa ti wutisa a ku hikuyini laha misaveni ku teleko hi zikarato inyamutlha. A Biblia gi gonzisa lezaku na ku nga ku hi kale, Nungungulu i ta mbhela zikarato za vanhu, zo kota kuxaniseka, mababyi, ni kufa.

XIPIMO 1

Himani Nungungulu?

Hi mawonela ya wena, Nungungulu wa khatala hi wena ke? Gonza u tiva wumunhu ga Nungungulu ni lezi u nga mahako kasi uva munghana wakwe.

XIPIMO 2

A Biblia i bhuku gi tako hi ka Nungungulu

A Biblia gi nga ku vunisa kuyini a ku lwisana ni zikarato za wena? Hikuyini u nga tsumbako ziprofeto?

XIPIMO 3

Kasi Nungungulu i va vangele yini vanhu?

A wutomi gi ta tshamisa kuyini misaveni yiswa lomu paradiseni?

XIPIMO 4

Himani Jesu Kristu?

Tiva lezaku hikuyini Jesu a nga yena Messia loyi a nga tsumbisilwe, lomu a tileko hi kona, niku hikuyini a nga N’wana a belekilweko yece wa Jehova.

XIPIMO 5

A nzhiho xinyikiwo xa lisima xi tako hi ka Nungungulu

Xini a nzhiho? U nga vunekisa kuyini hi wona?

XIPIMO 6

Kasi loku a munhu afa iya kwihi?

Tiva a ku loku a munhu afa iya kwihi niku hikuyini hina vanhu hi fako, hi kuya hi Biblia.

XIPIMO 7

Lava va fileko va ta vuka!

U na ni xaka gi fileko ke? Za koteka ku tlhela u gi wona kambe ke? Tiva lezi a Biblia gi zi gonzisako xungetano hi kuvuxiwa ka vanhu.

XIPIMO 8

Xini a Mufumo wa Nungungulu?

A kutala ka vanhu va wu tiva a Mukombelo wa Hosi. Makunu, a magezu lawa yaku, “A wute mufumo wa wena,” ma wula yini?

XIPIMO 9

A tiko legi gi laha kusuhani ni ku lova ke?

Wona lezi a zimaho ni matshamela ya vanhu va inyamutlha ma kombisako zona lezaku hi hanya masikwini yo gumesa, kota lezi a Biblia gi nga sina gi wulile.

XIPIMO 10

Tiva lisine xungetano hi tingelosi ni madimoni

A Biblia ga wulawula hi tingelosi ni madimoni. Xana a zivangwa lezi za moya zi kona hakunene? Zi nga hi vuna kutani ku hi mahela za kubiha ke?

XIPIMO 11

Hikuyini laha misaveni ku teleko hi kuxaniseka?

A vanhu vo tala va alakanya lezaku Nungungulu hi yena a vangako kuxaniseka. Wena ke, u zi wonisa kuyini? Gonza u tiva lezi Nungungulu a wulako xungetano hi lezi zi mahako lezaku kuva ni kuxaniseka.

XIPIMO 12

Zini u faneleko ku maha kasi uva munghana wa Nungungulu?

Za koteka ku hanya na u tsakisa Jehova. Kunene, u nga maha munghana wakwe.

XIPIMO 13

Xi nyike lisima a xinyikiwo xa wutomi

Nungungulu i ku wonisa kuyini a kubhoxa nyimba, kucheliwa nkhata, ni wutomi ga xihari?

XIPIMO 14

A ngango wa wena wu nga tsaka

A xikombiso xa Jesu xi nga pimanyiswa hi vanuna, vasati, vapswali, ni vana. Zini hi gonzako ka yena?

XIPIMO 15

Lezi hi faneleko ku mu khozelisa zona Nungungulu

Wona ntlhanu wa zilo ni xinwe lezi zi kombako lava va nga wukhozelini ga lisine.

XIPIMO 16

Khozela Nungungulu kota lezi a zi lavisako zona

Zikarato muni u nga kumanako nazo laha u bhulelako vanwani lezi u zi kholwako? U nga va bhulelisa kuyini na u nga va khunguvanyisi?

XIPIMO 17

A mukombelo i lungelo ga hombe

Nungungulu wa yizwa mikombelo ya wena ke? Kasi ku hlamula xiwutiso lexo, u fanele ku tiva lezi a Biblia gi zi gonzisako xungetano hi mukombelo.

XIPIMO 19

Simama ku hlayisa wunghana ga wena na Jehova

Hi nga kombisa kuyini lezaku ha mu bonga Nungungulu hi zontlhe lezi a hi maheleko?

Mitlhamuselo

Mitlhamuselo ya magezu yo kari ma tirisilweko ka bhuku Zini lezi a Biblia gi hi gonzisako?