Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 XIPIMO 16

Va tlhangana kasi ku khozela

Va tlhangana kasi ku khozela

KUNGO GA XIPIMO

Ku tlhamusela a masangulo ni lisima la mitlhangano ya hina

1. A xikhati lexi a vapizani va nga kari va tlhangana, xivuno muni va nga xi kuma, niku hikuyini va nga hi ni xilaveko lexo?

ANZHAKWANYANA ka kuvuka ka Jesu hi ka vafileko, a vapizani va lo tlhangana kasi ku tiyisana. Kanilezi va lo khotsa a tivati hi ku chava valala. Hambulezo, handle ko kanakana a kuchava kabye ku lo mbhela loku Jesu a humelele xikari kabye aku: “Amukelani Moya wa ku Basa”! (Gonza Johani 20:19-22.) Anzhako ka xikhati, a vapizani va lo tlhela va tlhangana, zonake Jehova a va chululela a moya wa ku basa. Hi kumaha loko, va tatisilwe hi ntamu wa ku maha a ntiro wa kuxumayela lowu wu nga va rinzele! — Miti. 2:1-7.

2. a) Xana Jehova i hi nyikisa kuyini a ntamu, niku hikuyini hi nga ni xilaveko xa wona? b) Hikuyini a lulamiselo ga Wukhozeli ga Ngango gi nga ga lisima nguvu? (Wona a tlhamuselo wa lahasi ni kwadru “ Wukhozeli ga Ngango.”)

2 Ha yimisana ni zikarato zo fana ni lezi za vamakabye va hina va zana ga malembe go sangula. (1 Ped. 5:9) A xinwani xikhati, a vokari va hina va chava vanhu. Niku hi na ni xilaveko xa kuva ni ntamu lowu Jehova a nyikako kasi ku timisela ntirweni wa kuxumayela. (Efe. 6:10) Jehova i hi nyika ntamu lowo mitlhanganweni ya hina. Zalezi hi na ni lungelo ga ku khoma mitlhangano yimbiri hi viki — kanelo ya vanhu vontlhe, Xigonzo xa A Murinzeli, ni mutlhangano wa xikari ka viki wu vitanwako Ntiro wa hina ni mahanyela ya wuKristu. * Hi tlhela hiva kona ka mune wa mitlhangano yi mahiwako kunwe hi lembe — gotsovanyano wa muganga, mitlhangano yimbiri ya xipanze, ni Xialakanyiso xa Kufa ka Kristu. Hikuyini zi nga za lisima a kuva kona mitlhanganweni yontlhe leyo? Mave wahi masangulo ya mitlhangano ya hina ya masiku lawa? Niku xana lezi hi yi wonisako zona a mitlhangano zi komba yini ha hina?

Hikuyini hi tlhanganako?

3, 4. Zini lezi Jehova a zi lavako ka vanhu vakwe? Nyika zikombiso.

3 Cima ka kale, Jehova i kuca vanhu vakwe lezaku va tlhangana kasi ku mu khozela. Hi xikombiso, hi 1513 Mahlweni ka Nguva ya Hina, Jehova i nyikile Nayo wakwe a tiko ga ka Israeli, niku a Nayo lowo wu wa patsa a Sabado ga viki ni viki lezaku a ngango wunwe ni wunwani wu mu khozela ka gona ni ku gonzisiwa a Nayo. (Deut. 5:12; 6:4-9) A xikhati lexi a vaIsraeli va nga ingisa a xileletelo lexo, a mingango yi wa tiyiswa zonake a tiko gontlhe gi tshama na gi basile ni ku tiya hi tlhelo ga moya. Loku  va tsika ku lanzela a Nayo, hi ku nga khataleli a xileletelo xa ku tlhangana hi kukhanzakanya kasi ku khozela Jehova, va wa khunguvanyisa Nungungulu. — Levi 10:11; 26:31-35; 2 Kro. 36:20, 21.

4 Tlhela u wona a xikombiso lexi Jesu a hi vekeleko. I wa hi ni tolovelo wa kuya sinagogeni viki ni viki hi Sabado. (Luka 4:16) Anzhako ka kufa ni kuvuka ka Jesu hi ka vafileko, a vapizani vakwe va simamile ni mukhuwo wa ku tlhangana hi kukhanzakanya hambu lezi va nga kala va nga ha zi mahi hi ku lanzela a nayo wa Sabado. (Miti. 1:6, 12-14; 2:1-4; Rom. 14:5; Kol. 2:13, 14) Ka mitlhangano leyo a maKristu ya zana ga malembe go sangula ma wa nga gonzisiwi ni ku tiyisiwa ntsena, kanilezi ma wa dumisa Nungungulu hi mikhongelo, mitlhamuselo, ni tisimu. — Kol. 3:16; Maheb. 13:15.

A vapizani va Jesu va wa tlhangana kasi ku tiyisana

5. Hikuyini hi yako mitlhanganweni ya viki ni viki ni mitlhanganweni ya hombe ni migotsovanyanweni ya lembe ni lembe ke? (Wona a kwadru “ Mitsombano ya lembe ni lembe leyi yi tlhanganyisako a vanhu va Nungungulu.”)

5 Hi kufanana, a xikhati lexi hi yako mitlhanganweni ya hina ya viki ni viki ni ka mitlhangano ya hombe ni migotsovanyanweni ya lembe, hi kombisa a kuseketela ka hina a Mufumo wa Nungungulu, hi amukela a ntamu wa moya wa ku basa, ni ku tiyiswa hi magezu ya kukholwa ya vanwani. A xa lisima ka zontlhe hi lezaku hi na ni lungelo ga ku khozela Jehova hi mikhongelo ya hina, mihlamulo, ni kuyimbelela. A matshamela ya mitlhangano ya hina ma nga ha hambana ni leyi yi nga khomiwa hi vaIsraeli ka zana ga malembe go sangula, kanilezi a lisima la kona la fana. Mave wahi masangulo ya mitlhangano leyi hi yi khomako masikwini ya hina?

Mitlhangano ya viki ni viki leyi yi hi susumetako “liranzweni ni mitirweni yo saseka”

6, 7. a) Hi gihi a kungo ga mitlhangano ya hina? b) Xana a mitlhangano yi wa hambanyisa kuyini hi ka ntlawa wunwe kuya ka wunwani?

6 A xikhati lexi makabye Charles Taze Russell a nga sangula ku hlota lisine Mhakeni ya Nungungulu, i lo wona a xilaveko xa  ku tlhangana ni vanwani va nga hi ni kungo go fana. Hi 1879, Russell i tsalile lezi: “Mina, zinwe ni vanwani va Pittsburgh, hi wa tlhangana hi kukhanzakanya kota ntlawa wa xigonzo xa biblia lezaku hi hlola a Mitsalo, na hi kumana hi tiSonto.” A vagonzi va Zion’s Watch Tower va lo kuciwa ku tlhangana, niku hi 1881, ku wa mahiwa mitlhangano Sonto ni Sonto ni Wazithathu ni Wazithathu le Pittsburgh, Pennsylvania. A Watch Tower wa Novembro wa 1895 i te ngalo a kungo ga mitlhangano leyo ku wa hi ku hlakulela “a wumakabye ga wuKristu, liranzo ni wuhlengeli” ni ku nyika lava va tako ka yona a lungelo ga ku tiyisana. — Gonza Maheberu 10:24, 25.

7 Hi malembe yo tala, a matshamela ni kukhanzakanya ka mitlhangano zi wa hambanahambana hi kuya hi mitlawa ya Zigonzani za Biblia. Hi xikombiso, a papilo ga ntlawa wo kari le Estados Unidos legi gi haxilweko hi 1911 gi te ngalo: “Hi khoma a ntlhanu wa mitlhangano hi viki hi wutsongwani ga kona.” Va wa maha mitlhangano leyo hi Muvulo, Wazithathu, Wazihlanu, ni kumbiri hi Sonto. A ginwani papilo, ga ntlawa wo kari wa Afrika, gi haxilweko hi 1914 gi te ngalo: “Hi khoma mitlhangano kumbiri hi hweti, hi sangula hi wazihlanu hi ya mbheta hi Sonto.” Kanilezi hi kufamba ka xikhati ku lo mahiwa malulamiselo ya ku khoma mitlhangano hi mamahela lawa hi ma toloveleko. Wona a matimu yo kari yo koma ya mutlhangano munwe ni munwani.

8. Ti wa hi tihi a tihloko ta mhaka to kari ta tikanelo to sangula ta laha kubaseni?

8 Mutlhangano wa laha Kubaseni. Hi 1880, a lembe ginwe anzhako ga kuva makabye Russell a sangulile ku haxa a Zion’s Watch Tower, i lo lanzela xikombiso xa Jesu xa ku maha maenzo yo xumayela. (Luka 4:43) Ka maenzo lawo, makabye Russell i lo gonzisa mamahela manwe ya Mutlhangano wa laha Kubaseni. Loku a tivisile a maenzo lawo, a Watch Tower i te ngalo Russell “i ta tsakela ku fambisa mitlhangano ya laha kubaseni xungetano hi ‘Zilo zi yelanako ni mufumo wa Nungungulu.’” Hi 1911, anzhako ka kuva ku yimisilwe mabandla ka matiko yo hlaya, a bandla ginwe ni ginwani gi lo kuciwa ku rumela vakaneli va ringanelwako ka matshamu ya lomu kusuhani lezaku va veka a 6 wa tikanelo xungetano hi kulamula ni nzhiho. Kumbheleni ka kanelo yinwe ni yinwani ku wa tivisiwa a vito ga mukaneli ni hloko ya mhaka ya kanelo ya viki gi tako.

9. Xana a Mutlhangano wa laha Kubaseni wu cicisile kuyini hi kufamba ka malembe, niku xana hi nga wu seketelisa kuyini a mutlhangano lowo?

9 Hi 1945, The Watchtower i tivisile a kusangula ka tsima ga misava yontlhe ga ku maha Mutlhangano wa laha Kubaseni lowu wu nga hi ni 8 wa tikanelo ti nga wulawula hi “zikarato za xihatla za nguva leyi.” Hi makume ya malembe, a vakaneli lava va nga yimisilwe va wa kanela timhaka va nyikilweko hi nanza gi tsumbekileko kanilezi va wa tlhela va veka tikanelo va nga fanele ku ti tsamba. Kanilezi hi 1981, a vakaneli vontlhe va lo leletelwa ku seketela a tikanelo tabye ka maphepha ya tikanelo ma nga rumelelwa mabandla. * Kala 1990, a maphepha yo kari ya tikanelo ta  laha kubaseni ma wa kuca vaingiseli a ku patseka kutani ku maha mikombiso; kanilezi ka lembe galego ku tile zinwani zileletelo, zonake a tikanelo ti sangula ku vekiwa kota tikanelo ntsena. A kunwani kucica ku tile hi Janeiro wa 2008 laha a tikanelo ta laha kubaseni ti nga hunguliwa xikhati hi ka 45 wa timeneti tiya ka 30 wa timeneti. Hambu lezi ku nga ciciwa a maxaxametelwa ya tikanelo maphepheni, a tikanelo to longiselwa khwatsi ta ha simama ku aka kukholwa ka Mhaka ya Nungungulu ni ku hi gonzisa a zilo zo hambanahambana za Mufumo wa Nungungulu. (1 Tim. 4:13, 16) Xana wa va ramba hi matsenya lava u va mahelako maenzo yo wuyela ni vanwani va nga hiko Timboni lezaku va ta ingisela tikanelo leto ti seketelwako ka Biblia?

10-12. a) Kucica muni loku ku mahilweko Xigonzweni xa A Murinzeli? b) Ziwutiso muni hi faneleko ku ti maha?

10 Xigonzo xa A Murinzeli. Hi 1922, a vamakabye lava va nga tiveka kota valuveli — va nga hi vatireli va nga rumelwa hi Sociedade Torre de Vigia lezaku va veka tikanelo mabandleni ni ku rangela a ntiro wa simu — va lo nyika mawonela ya lezaku ku khomiwa mutlhangano wa ku gonza The Watch Tower. A mawonela lawo ma lo sangula ku tiriswa, niku a zigonzo zo sangula za Watch Tower zi wa mahiwa xikari ka viki kutani hi Sonto.

Xigonzo xa Murinzeli le Gana hi 1931

11 A Watchtower wa 15 ka Junho wa 1932, i lo nyika zinwani zileletelo xungetano hi mamahela ya mutlhangano lowu. A nzima leyo yi lo tirisa a xigonzo xi nga kari xi mahiwa le Beteli kota xikombiso yi tlhela yiku xi fanele ku fambiswa hi makabye wa xinuna. Ku wa fanele kuya vamakabye vanharu xiluvelweni lezaku va cicisana kugonzeni ka tinzimana. A tinzima ta xikhati lexo ti wa nga hi na ziwutiso, hikwalaho a mufambisi i wa leletelwa ku kombela vaingiseli lezaku va maha ziwutiso zi seketelwako ka nzima leyi yi gonziwako. Anzhako ka lezo, i wa kombela vanwani xikari ka vaingiseli lezaku va hlamula a ziwutiso lezo. Loku ku laveka mitlhamuselo yo engeteleka, a mufambisi i wa kuciwa ku nyika tlhamuselo “wo koma ni wo songiwa.”

 12 Kusanguleni, a bandla ginwe ni ginwani gi wa vumelelwa ku hlawula a nzima leyi gi yi lavako. Kanilezi a Watchtower wa 15 ka Abril wa 1933, i kucile mabandla wontlhe lezaku ma tirisa a revista ga ha hi ku humako. Hi 1937, ku lo leletelwa lezaku a xigonzo lexo xi mahiwa hi tiSonto. A zinwani zileletelo zi nga chukwatisa a xigonzo lexi lezaku xiva lezi hi zi tivisako zona nyamutlha zi tile ka Watchtower wa 1 ka Outubro wa 1942. A kusangula, a revista lego gi lo tivisa lezaku a tinzima ta xigonzo ti wa ta sangula kuta ni ziwutiso le hasi ka nzima yinwe ni yinwani niku hi zona zi nga fanele ku tiriswa. Gi gumile giku xi wa fanele ku fambisiwa hi hora yinwe. Gi kucile lava va hlamulako lezaku va ngayi hi ku lera, kanilezi va nyika mihlamulo “hi kuya hi magezu ya vona wutsumbu.” A Xigonzo xa A Murinzeli xa ha simama kuva mutlhangano-tshinya lowu a nanza gi tsumbekileko gi nyikako hi wona a zakuga za moya hi xikhati xi faneleko. (Mat. 24:45) A munwe ni munwani wa hina i maha khwatsi hi ku ti wutisa lezi: ‘Xana nza longisela a xigonzo xa A Murinzeli viki ni viki? Niku xana nza ti karatela a ku hlamula loku nzi zi kota?’

13, 14. Hi wahi a matimu ya Xigonzo xa Biblia xa Bandla, niku zini u zi tsakelako nguvu ka mutlhangano lowu?

13 Xigonzo xa Biblia xa Bandla. Xikari ka va 1890, anzhako ka kuhumeswa ka tivolume to kari ta Millennial Dawn, makabye H. N. Rahn, a nga hi Xigonzani xa Biblia xi nga hanya doropeni ga Baltimore, Maryland, Estados Unidos, i lo nyika mawonela ya lezaku ku mahiwa mitlhangano ya ku gonza a Biblia. Kusanguleni, a mitlhangano leyi yi wa mahiwa mitini yo kari kota kuringisa. Kanilezi hi Setembro wa 1895, a mitlhangano leyo yi wa fambisiwa khwatsi madoropeni yo tala ya Estados Unidos. Hikwalaho, a Watch Tower wa hweti leyo i lo nyika mawonela ya lezaku a zigonzani zontlhe za lisine zi khoma mitlhangano leyo. I tlhelile a leletela lezaku loyi a wu fambisako i fanele kuva mugonzi wa mu nene. I wa fanele ku lera frazi, a nyima lezaku lava vanwani va wula zokari xungetano hi yona. Anzhako ka ku lera a mafrazi wontlhe ya nzimana va tlhela va bhulisana hi wona, i wa fanele ku lera a mitsalo yi kumbukilweko. Loku va gumesa a xipimo, munwe ni munwani wa lava va nga kona i wa fanele ku songa a nzima leyo.

14 A vito ga mutlhangano lowu gi cicilwe makhati yo hlaya. Wu wa tiveka a ku Xigonzo xa Biblia xa vaBerea, na ku kumbukiwa a vaBerea va zana ga malembe go sangula lava va nga kari va hlola Mitsalo hi wukheta. (Miti. 17:11) Hi kufamba ka xikhati, a vito legi gi cicilwe vaku Xigonzo xa Bhuku xa Bandla. Zalezi wu vitanwa ku Xigonzo xa Biblia xa Bandla niku a bandla gontlhe gi tlhangana le Salawini ya Mufumo wutshanwini ga ku tlhangana hi mitlawa mitini ya vamakabye. Hi makume ya malembe ku gonzilwe mabhuku yo hambanahambana, mabroxura, hambu tinzima ta Watch Tower. Kusukela kusanguleni, vontlhe  lava va nga kumeka xigonzweni lexo va wa kuciwa ku hlengela ka xona. A mutlhangano lowu wu hi vunile a ku etisa a wutivi ga hina ga Biblia. Xana wa ti longisela hi kukhanzakanya lezaku u hlengela ka mutlhangano lowu hi laha u zi kotako hi kona?

15. Gi wa hi gihi a kungo ga Xikola xa Wutireli ga Nungungulu?

15 Xikola xa Wutireli ga Nungungulu. Carey Barber, loyi a nga tira le tsinza ga misava yontlhe le Brooklyn, Nova York, xikhatini lexo, i alakanyile lezaku “hi wusiku ga Muvulo wa 16 ka Fevereiro wa 1942 a vatiri vontlhe va Beteli va xinuna va lo kuciwa ku ti tsalelisa ka lezi hi nzhako ka xikhati zi nga tiviwa ku Xikola xa Wutireli ga Nungungulu.” Makabye Barber, loyi a nga guma ava xiro xa Hubye yi Fumako, i lo tlhamusela a xikola lexo kota “xinwe xa zilo zo hlamalisa lezi Jehova a mahelako vanhu vakwe masikwini ya hina.” A kurso leyo yi vunile nguvu vamakabye a ku chukwatisa a wuzikoti gabye ga ku gonzisa ni ku xumayela laha ka kuza kusukela 1943, na ku tiriswa a xibhukwana Course in Theocratic Ministry (Kurso ya Wutireli ga Nungungulu), yi sanguliwa hi kutsongwani-kutsongwani mabandleni  misaveni yontlhe. A Watchtower wa 1 ka Junho wa 1943, i te ngalo a Xikola xa Wutireli ga Nungungulu xi mahelwe ku vuna a vanhu va Nungungulu “a ku ti gonzisa kuva timboni ta chukwana kuxumayeleni ka Mufumo.” — 2 Tim. 2:15.

16, 17. Xana a Xikola xa Wutireli ga Nungungulu xi gonzisile a wutlhari ga ku gonzisa ntsena? Tlhamusela.

16 Na xa ha sangula, a votala zi wa va karatela a ku wulawula mahlweni ka vanhu vo tala. Clayton Woodworth, Jr., loyi a papai wakwe a nga khomilwe zinwe na makabye Rutherford ni vanwani hi 1918, i alakanyile lezi a nga ti zwisa zona loku a ti tsalelisile xikoleni hi 1943. “Zi wa nzi karatela nguvu ku veka tikanelo,” ku wula makabye Woodworth. “A lirimi la mina li wo khwatsi li lehile nguvu, a nomu wu woma, ni loku nzi wulawula zi ku khwatsi nzo ngura ni ku chwanga.” Kanilezi laha a wutlhari ga Clayton gi ngaya gi chukwata yena i lo nyikwa malungelo yo tala ya wukaneli. A xikola lexi xi mu gonzisile zo tala ku hunza wutlhari ga ku gonzisa. Xi mu gonzisile a lisima la ku ti koramisa ni ku tsumba Jehova. Yena i te ngalo, “Nzi polile lezaku a mukaneli a hi wa nchumu. Kanilezi loku a longisela khwatsi a tlhela  a tsumba Jehova hi kumbhelela, a kanelo yakwe yi ta nanziha niku a vaingiseli va ta gonza xokari.”

17 Hi 1959, a vamakabye va xisati vonawu va lo kuciwa ku ti tsalelisa ka xikola lexi. Makabye Edna Bauer i alakanya a siku a ngazwa a xitiviso lexo mutlhanganweni wa hombe. Yena i ngalo, “Nzi alakanya lezi a vamakabye va xisati va nga tsakisa zona. Makunu va wa hi ni lungelo go engeteleka.” Hi malembe yo tala, a vamakabye va xinuna ni va xisati va gi lonzowotile khwatsi a lungelo ga ku ti tsalelisa Xikoleni xa Wutireli ga Nungungulu kasi va gonzisiwa hi Jehova. Inyamutlha, hi kuma a gonziselelo yo fana ni leyo ka mutlhangano wa Ntiro wa hina ni mahanyela ya wuKristu. — Gonza Isaya 54:13.

18, 19. a) Inyamutlha, hi ma kuma kwihi a mawonela ma nene ya maxumayelela? b) Hikuyini hi yimbelelako mitlhanganweni ya hina? (Wona a kwadru “ Kuyimbelelwa ka lisine.”)

18 Mutlhangano wa Ntiro. Hi 1919, ku wa mahiwa mitlhangano yo xaxameta a ntiro wa simu. Ka xikhati lexo, a hi vontlhe laha bandleni va nga kari va kumeka mitlhanganweni leyo — ntsena lava va nga patseka hi kukongoma kuaveleni ka mabhuku. Hi 1923, ku wa mahiwa a Mutlhangano wa Ntiro kunwe hi hweti, niku vontlhe laha bandleni va wa fanele ku patseka ka wona. Hi 1928, a mabandla ma lo kuciwa a ku khoma a Mutlhangano wa Ntiro viki ni viki, niku hi 1935, The Watchtower i lo kuca mabandla wontlhe lezaku ma seketela a Mutlhangano wa Ntiro ka mahungu ma nga humesiwa ka Director (a nga guma a vitaniwa ku i Informant, a tlhela a ciciwa ava Wutireli ga hina ga Mufumo). A mutlhangano lowu wu lo sangula ku mahiwa hi kukhanzakanya mabandleni.

19 A mutlhangano wa hina wa xikari ka viki, wu hi komba tindlela ti nene ta maxumayelela. (Mat. 10:5-13) Loku u ringanelwa hi ku amukela a xibhukwana xa mutlhangano, xana wa xi gonza u tlhela u tirisa a mawonela ya xona loku u hi ntirweni wa simu?

Mutlhangano wa lisima ka yontlhe ya lembe

Kusukela ka zana ga malembe go sangula Nguveni ya Hina, a maKristu ma tlhangana lembe ni lembe kasi ku alakanya a kufa ka Kristu (Wona nzimana 20)

20-22. a) Hikuyini hi alakanyako a kufa ka Jesu? b) U vunekisa kuyini hi kuva kona Xialakanyisweni lembe ni lembe?

20 Jesu i byelile valanzeli vakwe lezaku va alakanya a kufa kakwe kala a wuya. A ku fana ni kualakanyiwa ka Pasika, a Xialakanyiso xa kufa ka Kristu ximaho xi mahiwako lembe ni lembe. (1 Kor. 11:23-26) A mutlhangano lowu wu koka vanhu va timiliyoni lembe ni lembe. Wu alakanyisa a vatotilweko a lungelo legi va nga nago ga kuva ziga-tshomba za Mufumo. (Rom. 8:17) Niku ka tiyivu tinwani, wu ti etisela a xichawo ni kutsumbeka ka Hosi ya Mufumo wa Nungungulu. — Joh. 10:16.

21 Makabye Russell ni vanghana vakwe va wa li tiva a lisima la ku alakanya a Xilalelo xa Hosi niku va wa zi tiva kambe lezaku va wa fanele ku xi alakanya kunwe hi lembe. A Watch Tower wa Abril wa 1880 i te ngalo: “Hi malembe yo hlaya, a vanyingi lomu Pittsburgh va na ni tolovelo wa ku . . . alakanya a Pasika [Xialakanyiso], va tlhela vaga a zikombiso za miri ni nkhata wa Hosi ya hina.” Na ku nga hi kale, va lo sangula ku maha migotsovanyano  yo patsana ni Xialakanyiso. A khati go sangula legi va nga hlayisa a hlayo ya lava va nga hi kona mitlhanganweni leyo kuve hi 1889, ku nga hi 225 wa vanhu ku tlhela ku bapatizwa a 22 wa vona.

22 Inyamutlha a ha ha mahi Xialakanyiso zinwe ni gotsovanyano, kanilezi hi ramba vanhu vontlhe va lomu xipanzeni xa hina lezaku vava zinwe na hina Salawini ya Mufumo kutani ka yindlu hi lugarileko. Hi 2013, a vanhu va ku hunza 19 wa timiliyoni va alakanyile a kufa ka Jesu. Hakunene i lungelo ga hombe legi hi nga nago ga kuva kona Xialakanyisweni hi tlhela hi kuca vanwani lezaku vava zinwe na hina ka wusiku lego go basa nguvu! Xana wa hisekela nguvu ku ramba vanhu vo tala hi laha u zi kotako hi kona lezaku vava kona Xialakanyisweni lembe ni lembe?

Lezi a mawonela ya hina ma zi kombisako

23. U ku wonisa kuyini a kutlhangana ka hina?

23 A malanza yo tsumbeka ya Jehova a ma woni a xileletelo xa kutlhangana ka hina kota nzhwalo. (Maheb. 10:24, 25; 1 Joh. 5:3) Hi xikombiso, Hosi Davida i wa zi ranza kuya ndlwini ya Jehova ya wukhozeli. (Tis. 27:4) I wa zi ranza nguvu ku maha lezo loku a hi ni vanwani va ranzako Nungungulu. (Tis. 35:18) Tlhela u alakanyela a xikombiso xa Jesu. Hambu xikhatini lexi a nga ha hi jaha, i wa xuva nguvu kuva ndlwini ya Dadani wakwe ya wukhozeli. — Luka 2:41-49.

A kueta ka kuxuva ka hina a ku tlhangana ni vanwani ku komba lezi a Mufumo wa Nungungulu wu nga wa lisine ha zona ka hina

24. Loku hiya mitlhanganweni, malungelo muni hi ma kumako?

24 Loku hiya mitlhanganweni, hi kombisa liranzo la hina ha Jehova ni kuxuva ka hina a ku aka a makholwa-kulori. Hi tlhela hi kombisa a kuxuva ka hina a ku gonza a mahanyela lawa ma faneleko vafumelwi va Mufumo wa Nungungulu, hakuva hi kuma a gonziselelo leyo nguvunguvu mitlhanganweni ya hina, mitlhanganweni ya hombe, ni migotsovanyanweni. Tlhatakumbiri, a mitlhangano ya hina yi hi nyika a wutlhari ni ntamu lezi hi zi lavako kasi ku timisela ntirweni wa lisima ka yontlhe leyi yi mahiwako hi Mufumo wa Nungungulu nyamutlha — ku nga ku maha ni ku gonzisa vapizani va Hosi Jesu Kristu. (Gonza Mateu 28:19, 20.) Handle ko kanakana, a kueta ka kuxuva ka hina a ku tlhangana ni vanwani ku komba lezi a Mufumo wa Nungungulu wu nga wa lisine ha zona ka hina wutsumbu. Ngha xontlhe xikhati hi khatalela nguvu a mitlhangano ya hina!

^ nzi. 2 Ahandle ka mitlhangano ya hina ya bandla ya viki ni viki, a ngango wunwe ni wunwani kutani munhu munwe ni munwani i kuciwa ku ti vekela xikhati xo kari lezaku a ti mahela a xigonzo xa munhu wutsumbu kutani wukhozeli ga ngango.

^ nzi. 9 Hi 2013, hi wa hi ni ku hunza 180 wa tikanelo ta laha kubaseni.