Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIGONDZO 51

Musochwa wa ntamu ni cinhanyatana

Musochwa wa ntamu ni cinhanyatana

Le tikweni ga Siriya, ku wa hi ni cinhanyatana ca muIzrayeli ci nga hi kule nguvhu ni kaya. Ci wa tekilwe kaya ni le maxakeni ya cona hi masochwa ya vaSiriya. Le Siriya ci no ya maha citiri ca sati wa hosi ya masochwa, yi nga vitaniwa ku hi Namani. A cinhanyatana leco ci wa khozela Jehovha hambu lezvi ci nga hanya cikari ka vanhu va nga kala va nga mu khozeli.

Namani i wa hi ni wubabyi go tshisa nguvhu, ga ku huma zvilondza lomu mirini wontlhe. Contlhe cikhati a miri wakwe wu wa tshama hi ku bayisa. A cinhanyatana leci ci wa zvi lava nguvhu ku vhuna Namani. Ci no byela sati wakwe ciku: ‘Ku ni munhu ndzi mu tivako wa ku a nga hanyisa nuna wa wena. Hi Elixa, a muphrofeti wa Jehovha a nga le Izrayeli. A nga zvi kota ku hanyisa nuna wa wena’.

A sati wa Namani i no byela nuna wakwe lezvi a nga byeliwa hi cinhanyatana leco. Namani i wa ti yimisele ku maha ni cihi ci nga laveka kasi a hanya. Hikwalaho, i noya kaya ka Elixa le Izrayeli. Namani i wa rindzela ku Elixa a mu amukelisa lezvi a vanhu va lisima nguvhu va nga  amukeliswa zvona. Kanilezvi, Elixa ne a nga wulawulangi naye. I no ruma mutiri wakwe ka Namani a ya mu byela lezvi: ‘Famba le Congweni wa Jordhani u ya hlamba 7 wa makhati. U ta hanya’.

Namani i no swireka nguvhu, aku: ‘Ndzi wa alakanya ku a muphrofeti loyi i ta ndzi hanyisa hi ku maha mukombelo ka Nungungulu wakwe ni ku ndzi tlhateka mandla a ma yisa seno ni seno. Kanilezvi, i ndzi byela ku a ndzi fambe ndzi ya hlamba lomu congweni lowu lomu Izrayeli. Phela le Siriya hi na ni micongo ya nene nguvhu ku hundza lowu. Hikuyini a nga ndzi rumiko ku ya hlamba kona’? Namani i no zangara nguvhu, a suka laha kaya ka Elixa a famba.

A vatiri va Namani va no mu vhuna kuva ni mawonela ma nene hi mhaka leyi. Va no mu byela lezvi: ‘Kasi wena a wu ti yimiselangi ku maha ni cihi ci lavekako kasi u hanya? Phela lezvi a ku byelako a muphrofeti loyi, a zvi karati. A hi chukwana u vhumela ke’? Namani i no va ingisa, a famba a ya pela lomu congweni wa Jordhani 7 wa makhati. Ka khati ga wu 7, Namani i no huma na a hanyile wubabyi gakwe gontlhe. I no tsaka nguvhu, zvonake a tlhela ka Elixa kasi ku ya mu bonga. Namani i no gumesa a wula lezvi: ‘Makunu ndza zvi tiva lezvaku Jehovha hi yena a nga Nungungulu wa lisine’. U alakanya ku a cinhanyatana ca muIzrayeli ci ti zwisisile kuyini a cikhati leci ci nga wona Namani a wuya na a hanyile wubabyi gakwe?

“Hi milomu ya zvihlangana ni tisana u ti longisele kudzundziwa.” — Matewu 21:16