Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIGONDZO 25

Tabhernakeli ga ku khozela ka gona

Tabhernakeli ga ku khozela ka gona

A cikhati leci Mosi a nga hi Citsungeni ca Sinayi, Jehovha i no mu byela lezvaku a aka tenda go hlawuleka. A tenda lego gi wa vitaniwa ku i tabhernakeli. Hi kwalaho a vaIzrayeli va nga wa ta mu khozela kona Jehovha. A tabhernakeli legi, va wa ta fambafamba nago lomu va ngaya kona.

Jehovha i no byela Mosi aku: ‘Byela vanhu va humesa lezvi zvi nga ntan’wini wabye kasi zvi vhunetela ku aka tabhernakeli’. A vaIzrayeli va no humesa ndzalama, silivha, suku, maribye ya lisima ni tiphera to dhura. Va no nyikela ni mawoya ya tiyivhu, tinguwo to saseka, zvifuyo ni zvilo zvin’wani zvo tala. Va humesile zvilo zvo tala nguvhu laha ka kuza Mosi a va byela lezvi: ‘Mu nga ha humesi zvin’wani. Zvi enele’.

A vanhu vo tala nguvhu va nga hi ni wutlhari va no vhunetela ku aka tabhernakeli. Kwalaho ku wa hi ni vavanuna ni vavasati. Jehovha i no va nyika wutlhari kasi va maha ntiro lowo. A vokari va wa tira hi tihindza, va luka nguwo ya gona ni ku gi sasekisela. A van’wani va wa veketela maribye, va tira hi ndzalama kutani ku kehla mapulangu.

A vanhu va no aka tabhernakeli, va gi akisa zvalezvi Jehovha a nga va leletelisile zvona. Va no maha kortina go saseka lezvaku va bhiya hi gona kasi a tabhernakeli giva ni matshamu mambiri. A gin’we gi wa vitaniwa wutshamu go Basa le’ gin’wani gi wa hi wutshamu go Basabasa. Lomu ka wutshamu go Basabasa ku wa hi ni arke ga civhumelwano, gi nga mahilwe hi mapulangu ya sinya ya acácia ni ndzalama. Lomu ka wutshamu go Basa ku wa hi ni meza ya tikandiya yi nga mahilwe hi ndzalama, ni meza ni alati ga ku hisela kona libani. Lahandle ka tabhernakeli ku wa hi ni basiya ya suku ni alati ga hombe. A arke ga civhumelwano gi wa alakanyisa vaIzrayeli a citsumbiso cabye ca ku ingisa Jehovha. Wa ci tiva ku  cini a civhumelwano? Citsumbiso co kari co hlawuleka.

Jehovha i no hlawula Aroni ni vana vakwe kasi va tira lomu ka tabhernakeli kota vapristi. Va wa fanele ku gi hlayisa ni ku mahela kona minyikelo ka Jehovha. Hi Aroni basi a nga vhumelelwa ku nghena lomu ka wutshamu go Basabasa hakuva ku wa hi yena mupristi wa hombe. I wa nghena khati gin’we hi lembe, kasi a nyikela muphahlo wa zviwonho zvakwe, zva ngango wakwe ni zva vaIzrayeli vontlhe.

A vaIzrayeli va mbhetile ku aka tabhernakeli andzhako ka lembe loku va humile le Gibhite. Makunu va wa hi ni wutshamu ga ku mu khozela kona Jehovha.

Jehovha i no komba lezvaku i tsakele tabhernakeli lego a gi tata hi kungangamela kakwe, niku hehla ka gona ku wa hi ni refu. Contlhe cikhati leci a refu gi nga woneka hehla ka tabhernakeli, a vaIzrayeli va wa simama kwalaho va nga hi kona. Kanilezvi, loku a refu gi suka, va wa zvi tiva ku makunu ci wa hi cikhati ca ku famba. Va wa fanele ku rwala tabhernakeli va landza refu lomu gi ngaya kona.

‘Zvonake ndzi nozwa a gezu ga hombe gi huma citshan’wini ca wuhosi, giku: Langutani, a tabhernakeli ga Nungungulu gi kona cikari ka vanhu; i ta tshama navo, vona va tava vanhu vakwe, ina Nungungulu wutsumbu i tava navo, ava Nungungulu wabye.’ — Kuvhululelwa 21:3