Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIGONDZO 19

3 wa makhombo yo sangula le Gibhite

3 wa makhombo yo sangula le Gibhite

Le Gibhite, a vaIzrayeli va wa hi zvitiri niku va wa kurumetiwa ku tira nguvhu. Jehovha i no rumela Mosi na Aroni vaya ka Faro va ya mu byela lezvi: ‘Tsika vanhu va mina va ya ndzi khozela le ciwuleni’. Faro i no hlamula hi matshandza aku: ‘A ndzi na mhaka ni lezvi Jehovha a wulako, ndzi nga ta tsika vaIzrayeli va famba’. Faro i no gumesa a engetela ntiro wabye, a va kurumeta ku tira zva ku bindza nguvhu. Jehovha i wa lava ku mu susa nkanu Faro. Wa zvi tiva ku i zvi mahisile kuyini? I no tisa 10 wa makhombo le Gibhite. Jehovha i no byela Mosi aku: ‘Faro a nga ndzi ingisi. A mandziko ni mixo, i taya le Congweni wa Nilo. Fambani mu ya mu byela lezvaku kota lezvi a nga ala ku tsika vanhu va mina va ya ndzi khozela, a mati wontlhe ya Nilo ma ta cica ma maha nkhata’. Mosi na Aroni va no ingisa zvonake vaya ka Faro. Faro i no wona Aroni na aba mati ya Congo wa Nilo hi nhonga yakwe zvonake ma cica ma maha nkhata. A congo wu no sangula ku nuha, a tinjhanjhi tifa. Lomu congweni ku wa nga ha hi na mati ya ma nene kasi kunwa. Hambulezvo, Faro i wa ha simama ku ala ku tsika vaIzrayeli va famba.

 Loku ku hundzile 7 wa masiku, Jehovha i no tlhela a ruma Mosi aya ka Faro a ya mu byela lezvi: ‘Loku u nga tsiki a vanhu va mina va famba, a tiko ga Gibhite gi ta tala hi makhele’. Faro a nga vhumelangi ku tsika vaIzrayeli va famba. Aroni i no tlakusa nhonga yakwe zvonake a makhele ma sangula ku tata tiko. A vanhu va no kuma makhele lomu tindlwini tabye, lomu mibhedhini yabye ni lomu ka zvibya zvabye. A makhele ma no tata kontlhe! Faro i no byela Mosi lezvaku a khongotela Jehovha kasi a susa khombo lego, a tsumbisa lezvaku i wa ta tsika vaIzrayeli va famba. Hikwalaho, Jehovha i no nyimisa khombo lego. A vaGibhite va no wungeletela makhele ya kufa ma maha tinhulu. A tiko gi no sangula ku nuha. Kanilezvi, ka khati legi kambe, Faro a nga tsikangi vanhu va famba.

Jehovha i no gumesa a byela Mosi aku: ‘Byela Aroni aba misava hi nhonga yakwe. A ntshuri wu ta cica wu maha zvidudu, kutani wususwani’. Hi citshuketi, kontlhe ku no tala hi wususwani. A vanhu vo kari va Faro va no mu byela lezvi: ‘A khombo legi gita hi ka Nungungulu’. Kanilezvi, Faro i no simama a ala ku tsika vaIzrayeli va famba.

“Makunu ndzi ta va maha va tiva a canja ga mina ni ntamu wa mina; va ta tiva a vito ga mina lezvaku hi Jehovha.” — Jeremiya 16:21